Hoe vertel ik het mijn manager?

Dr. Manon Ruijters

Dr. Manon Ruijters

Onder die noemer houdt dr. Manon Ruijters op 10 december haar keynote speech tijdens het eindejaarsevenement Vooruit Denken van AOG School of Management.  ‘Ontwikkeling van het persoonlijke leiderschap en de professionele identiteit van organisaties gaan hand in hand’ stelt ze in haar speech.

Dr. Manon Ruijters studeerde onderwijskunde en orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden (1992). Ze promoveerde op onderzoek naar de diversiteit van leren in en om organisaties. Tegenwoordig is ze lector bij Vilentum Hogeschool Stoas Wageningen en adviseur bij Twynstra Gudde. Haar interesse gaat met name uit naar de vraag hoe we organisatieontwikkeling zo optimaal mogelijk kunnen inrichten, in balans brengen en houden, met de individuele en collectieve ontwikkeling van professionals. Kernbegrippen daarbij zijn volgens haar inzicht, organisatieontwikkeling, leren en professionele identiteit. Recent publiceerde ze met ‘Je binnenste buiten’ een compleet nieuw boek over deze thematiek. Voor AOG School of Management doceert Manon Ruijters in de leergang Talent en Organisatieontwikkeling.

Individuele leerbehoefte tegenover het collectief belang

Binnen AOG School of Management waren we al langer op zoek naar een expert die op dit gebied theorie en praktijk bij elkaar kon brengen. Veel van onze potentiële deelnemers stellen zich nadrukkelijk de vraag op welke wijze zij een volgende stap kunnen zetten in hun professionele ontwikkeling. Vaak komen zij in samenspraak met onze studieadviseurs tot een bewuste notie van hun academische leervraagstuk. Eenmaal terug op de werkvloer stokt het proces echter met regelmaat. Vaak rijst daarbij de vraag in hoeverre de individuele leerbehoefte overeen komt met het collectieve belang van de organisatie. En juist hierin voorziet het specialisme dat Ruijters zich eigen heeft gemaakt.

Concrete vraagstukken uit de praktijk

Ooit werden haar nieuwsgierigheid en leergierigheid niet bevredigd in de traditionele onderwijssetting. Inmiddels snapt ze ook hoe dat komt. Haar leervoorkeuren kwamen daar niet tot hun recht. Participeren nog wel, maar ontdekken, imaginair en intuïtief leren niet. In haar huidige werk komt ze regelmatig mensen tegen die niet of weinig lezen. Geen artikelen, geen boeken. Dat verbaast haar dan oprecht. Zelf is ze altijd in de weer met boeken en nieuwe bronnen. Altijd op ontdekkingstocht, snuffelen en struinen. Het één leidt tot het ander. Vaak wordt ze bij het onderzoek geleid door concrete vraagstukken die spelen in haar eigen praktijk.

Vuurwerk tijdens het slotakkoord

Wij zijn dan ook zeer trots dat Manon Ruijters op donderdag 10 december dé keynote speech over dit topic verzorgt tijdens ons eindejaarsevenement Vooruit Denken. Hiermee vormt zij een meer dan passend slotakkoord voor dit nieuwe evenement. Juist omdat Ruijters veel onderzoek deed naar de diversiteit van leren binnen organisaties. En met name omdat ze de resultaten uit dat onderzoek weet te verbinden met haar rijke ervaring als adviseur in de dagelijkse praktijk van grote organisaties. Wij verwachten dus vuurwerk. Wilt u daar bij zijn, dan kan dat nog. Hier vindt u alle informatie over Vooruit Denken en kunt u zich tevens aanmelden.

Dit bericht is een bijdrage van Ian Muller, Business Developer bij AOG School of Management en vanuit die rol verantwoordelijk voor onder meer dit event.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.