Hoe bepaal je strategie in een netwerkorganisatie?

Dat de wereld is veranderd door de komst van digitale media is inmiddels wel duidelijk. Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws ontvangen en met elkaar communiceren. Daar waar men in het verleden afhankelijk was van het informatie- en nieuwsaanbod via traditionele media, zien we dat steeds meer mensen zelf informatie en nieuws met elkaar maken en delen via digitale media en dan de laatste jaren met name via sociale media.

Organisaties hebben sociale media jarenlang gezien als een bedreiging. Sociale media zouden medewerkers  tijd kosten en de discussies zouden vooral een risico vormen voor het imago van organisaties. Dell, UPC, T-Mobile en KLM zijn enkele voorbeelden van bedrijven die al snel te maken kregen met klanten die het niet eens waren met geleverde producten of diensten en dit kenbaar maakten via sociale media. Het zijn dezelfde organisaties die inmiddels hebben ervaren dat sociale media helemaal geen bedreiging hoeft te zijn, maar juist kansen biedt.

Bovenstaand model schetst de veranderingen zoals we die zien in de markt. In dit model komen we vanuit het 1.0-tijdperk waarbij organisaties hun boodschap via traditionele media uitdragen naar hun doelgroep (zenden) en waarbij de macht ligt bij de organisaties. In het 2.0-tijdperk krijgen individuen steeds meer mogelijkheden om hun eigen boodschap te delen met hun omgeving (dialoog) waardoor de invloed van het individu toeneemt. In onze visie leidt dat tot het 3.0-tijdperk waarbij de hiërarchische verhouding tussen organisaties en individuen steeds meer zal verdwijnen en waarbij op gelijkwaardige basis wordt samengewerkt in netwerken. Sociale media en andere technologische ontwikkelingen dragen er toe bij dat die samenwerking steeds slimmer en beter verloopt.

Grote vraag is uiteraard hoe instituten zich moeten herorganiseren om mee te kunnen vanuit het 1.0-tijdperk naar het 3.0-tijdperk. Oftewel, hoe bepaal je de strategie om je organisatie te transformeren naar een succesvolle netwerkorganisatie? Samen met Rachelle van der Linden heb ik twee jaar geleden het 7i-netwerkmodel ontwikkeld om te komen tot een succesvolle netwerkorganisatie. Het model (geïnspireerd door het 7S-model van McKinsey) kijkt naar zeven kritische aspecten van een organisatie om een succesvolle netwerkorganisatie te zijn: identiteit, inzicht, interactie, inspirerend netwerk, innovatie, instrumenten en interne organisatie. Uiteraard gaat het daarbij niet alleen om de individuele aspecten maar ook om de samenhang tussen deze aspecten en de omgeving.

In samenwerking met Renée van Os, Janneke Delissede en Jan Jurriëns van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wordt op dit moment het model gevalideerd en werken we aan een quick-scan om snel inzicht te krijgen waar een organisatie nu staat, wat de gewenste situatie is en welke stappen de organisatie moet ondernemen om daar te komen. De volgende stap is dat we het model ook willen toetsen bij grote(re) organisaties. Daarvoor gaan we op zoek naar bedrijven als Dell, UPC, T-Mobile en KLM die zouden mee willen werken aan een kwalitatief en kwantitatief onderzoek waar ze staan in hun weg naar organisatie 3.0. Interesse? Dan hoor ik het graag in de reacties of stuur een email naar marco@upstream.nl

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.