Het besturen van onderwijsorganisaties: een veeleisende en uitdagende professie

Na vier succesvolle edities van de leergang Excelleren in Onderwijsbestuur heeft het programma de afgelopen maanden een doorontwikkeling doorgemaakt. Met deze vernieuwing heeft de opleiding ook een nieuwe naam gekregen: Leiderschap in Onderwijsbestuur. Een uniek programma, afgestemd op de veeleisende en uitdagende opdracht waar bestuurders in het onderwijs voor staan.

Oktober 2017 schreef Sam Terpstra, kerndocent van de leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur, in opdracht van de VO-academie een notitie* over professionalisering van onderwijsbestuurders. Deze notitie dient als basis voor het gesprek binnen de sector over de professionaliteit van de onderwijsbestuurders. Want wat is ‘goed onderwijsbestuur’ eigenlijk? En hoe draagt dit bij aan ‘goed onderwijs’?

Binnen het onderwijs is ‘professionaliteit’ al enige tijd een actueel onderwerp van gesprek. Allereerst de professionaliteit van leraren en schoolleiders, maar in het verlengde daarvan ook bestuurders. Dit debat is onderdeel van een veel bredere beweging binnen de (semi-)publieke sector waarin beroepsgroepen op zoek gaan naar de specifieke karakteristieken van het beroep, van de beroepsgroep en van de kwaliteiten die nodig zijn om het beroep adequaat te kunnen uitoefenen.

In het verlengde van deze ontwikkeling is binnen zowel de PO-Raad als de VO-Raad en de beide bestuurdersverenigingen OBV en BvPO het gesprek op gang gekomen over de vraag of vergelijkbare stappen ook gezet zouden moeten worden voor bestuurders. Tegen deze achtergrond is een initiatiefgroep ontstaan van bestuurders PO en VO (o.a. alumni van deleergangExcelleren in Onderwijsbestuur), die het debat over een beroepsprofiel voor bestuurders heeft aangezwengeld. Het feit dat dit mede geïnitieerd wordt door oud-deelnemers van deze leergang is geen toeval. De afgelopen vier edities hebben deelnemers aan de leergang zich continu bezighouden met de vraag wat goed bestuur in de onderwijscontext inhoud en wat dit betekent voor hun rol(len) als bestuurder en voor hunzelf als persoon.

Inmiddels heeft de leergang een doorontwikkeling doorgemaakt en is de naam omgedoopt naar Leiderschap in Onderwijsbestuur. Het belangrijkste verschil met de eerdere edities vormt de extra aandacht voor de praktijk van onderwijsbestuurders. Welke issues spelen in de maatschappelijke context? Hoe ontdek ik de relevante onderstroom en hoe leer ik op de goede manier kijken? Wat kan ik leren van mijn collega’s? En daarnaast wordt meer ruimte gemaakt voor de persoon van de bestuurder: wie ben ik, wat breng ik mee, hoe ondersteunt of belemmert mij dat in mijn rol als bestuurder? hoe houd ik het vol? Het systematisch reflecteren op dit soort vragen wordt gedurende de leergang gestimuleerd.

Deelnemers aan de vernieuwde leergang gaan ook kennismaken met innovatieve plekken, broedplaatsen van vernieuwing binnen het onderwijs. Als bron van inspiratie, maar ook om te verkennen hoe innovatie mogelijk wordt. Verder worden er plekken bezocht die in het teken staan van maatschappelijk vernieuwing, verandering of complexiteit. Daarmee treden deelnemers tijdelijk uit de eigen context en wordt er ruimte gemaakt om verder te denken over goed onderwijsbestuur, wat dit betekent voor de deelnemer zelf en vooral ook hoe dit bijdraagt aan ‘goed onderwijs’.

Daarnaast natuurlijk de inhoudelijke inbreng van topdeskundigen op het terrein van leiderschap en onderwijsbestuur: actuele wetenschappelijke inzichten gekoppeld aan kennis en ervaring met het werkveld.

Wilt u meer informatie over de leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur? Download hier de brochure of neem dan contact op met opleidingsadviseur Ronald Hellinga, hellinga@aog.nl of telefoonnummer 088 556 10 57.

https://www.aog.nl/notitie-professionaliseringsthemas-bestuurders/

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.