Gasunie B.V. kiest AOG School of Management als partner voor incompany leergang ‘Strategic Leadership’

Gasuniegroot200Eind 2014 zijn 14 (inter)nationale medewerkers van Gasunie B.V. gestart met de academische incompany leergang ‘Strategic Leadership’. Deze leergang, die in een jaar afgerond wordt, richt zich op de strategische ambities van Gasunie B.V. en de wijze waarop talentvolle management functionarissen uit de binnen- en buitenlandse organisatie daar een rol in kunnen spelen.

Deelnemers uit binnen- en buitenland
De deelnemers aan de leergang zijn mensen, die leiders en dragers kunnen zijn van de strategie van Gasunie B.V. naar de toekomst toe en die passen in een flexibele organisatie die proactief omgaat met kansen en bedreigingen. Verschillende nationaliteiten participeren in het programma. De leergang heeft een duidelijk internationaal perspectief. Dit komt naar voren in de Engelse voertaal, de internationale thematieken (Duurzaamheid, nationaal en vanuit internationaal perspectief; globalisering; innovatie, een meervoudige en wereldwijde scope; waardecreatie en aandeelhouderswaarde in binnen- en buitenland) en de globale scope van de leergang. Tegelijkertijd vormen het persoonlijk leiderschap en het eigen functioneren belangrijke bestanddelen. Er wordt gewerkt met een gevarieerd docententeam, eigentijdse werkvormen, bedrijfsbezoeken en een innovatief state-of-the-art kennisfundament.

Doel van de leergang ‘Strategic Leadership’
Het doel van de leergang voor de deelnemers is het bruikbaar maken van reeds aanwezige strategische kennis, door hen de gelegenheid te geven een aantal strategische competenties verder te ontwikkelen zoals:

  • Het vermogen tot visievorming
  • Conceptueel en integraal denken
  • Meerduidig kijken: het vermogen om met meer dan een invalshoek een oordeel te vormen

De leergang is bedoeld om te inspireren, kennisuitwisseling tussen deelnemers tot stand te brengen, visievorming te bevorderen en het leiderschap van betrokkenen te stimuleren.

Gasunie B.V.
Gasunie B.V. is een leidend Europese gasinfrastructuurbedrijf. Zij staat voor het mogelijk maken van betrouwbare en veilige energievoorziening ten dienste van maatschappij en economie. Zij dient het publiek belang door de gasmarkt te laten werken en tegelijkertijd te zorgen voor leveringszekerheid van gas. Zij biedt klanten geïntegreerde transporten infrastructuurdiensten en houdt zich aan de hoogste veiligheidsstandaarden en business standaarden. Zij richt zich op waardecreatie, zowel voor de korte als voor de lange termijn, voor aandeelhouders, andere stakeholders en de overige maatschappelijke omgeving.

Benieuwd naar andere Incompany trajecten?
Dienst Uitvoering Onderwijs – Incompany programma ‘Netwerkgericht en strategisch relatiebeheer’
Jeannette Koch, Manager NVWA – Incompany leergang ‘Publiek Management’
Jelle Blaauwbroek, Provincie Noord-Holland – Incompany leergang ‘Strategisch Beleidsadvies’

Wilt u AOG School of Management ook als partner voor uw incompany traject? Klik hier voor meer informatie.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.