AOG - Vooruitgang voor zijn

Een tijd van disruptie en transformatie vraagt om een visie die verder reikt dan je eigen horizon.

Ontwikkel een toekomstbestendige visie

Je wilt je als leider blijven ontwikkelen. Juist nu. Je wilt wendbaar zijn en je visie vormen op organisatievraagstukken in tijden van onzekerheid en verandering. Hoe komen organisaties weer vooruit? En wat vraagt dit van jou als leider? Het antwoord ligt in het ontwikkelen van vernieuwende manieren van denken en kijken, om zo tot concrete vernieuwing te komen. AOG School of Management biedt (toekomstige) leiders vakoverstijgende inzichten om op academisch niveau een wendbare en toekomstgerichte visie te ontwikkelen die voorbij de eigen horizon gaat. Vanuit durf, creativiteit en ondernemerschap.

Verandermanagement

In je functie ben je dagelijks bezig met veranderingsprocessen. Dit gaat je goed af. Je maakt scherpe analyses en stopt veel denkwerk in je veranderplan. Toch leidt jouw veranderidee vaak niet tot de gewenste gedragsverandering van je omgeving. Je worstelt met vragen. Hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Wat zou ik anders kunnen doen? Waarom vallen we terug in oude patronen? En hoe kunnen we deze patronen doorbreken? Wat je nodig hebt, is dat je kunt kiezen voor een andere veranderaanpak. Een aanpak die is onderbouwd met theorie, maar je tegelijkertijd de praktische handvatten geeft die je nodig hebt.

Na de opleiding:

 • krijg je eigen visie op verandervraagstukken
 • houdt je koers, ook als het spannend wordt
 • ontwikkel je verandervermogen en effectief gedrag

Leiderschap bij Digitale Transformaties

Technologische ontwikkelingen blijven de wereld maar veranderen. Organisaties staan niet meer op zichzelf, maar maken deel uit van open netwerken, waarin iedereen en alles met elkaar is verbonden. Je vraagt je met regelmaat af welke positie jóuw organisatie daarbij moet innemen. En jij? Heb je genoeg bagage om te komen tot een stevige visie? En heb je voldoende vaardigheden om anderen mee te krijgen in de transformatie naar de juiste innovatieve koers?

Na de opleiding:

 • heb je een integrale visie en strategie ontwikkeld voor de digitale transformatie binnen jouw organisatie.
 • heb je nieuwe denkkaders en verdiepende inzichten verworven die deze digitale strategie concreet maken.
 • krijg je de mensen binnen jouw organisatie mee om de gewenste digitale transformatie te realiseren.

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Economische druk, technologische ontwikkelingen, zelfsturing en de toename van organisaties met een platte organisatiestructuur. In deze dynamiek wordt er veel van jouw rol als leidinggevende gevraagd. Je hebt behoefte aan een nieuwe mindset voor de toekomst. Met welke noties en mentale processen, kennis en inzichten verrijkt jij jezelf en jouw team? Hoe groei je uit tot een cruciale en invloedrijke leider binnen jouw organisatie? Energiek, overtuigend en daadkrachtig. Met doorslaggevende impact; een toekomstbestendig leider.

Na de opleiding:

 • ben je op de hoogte van de meest essentiële leiderschapsstijl overstijgende topics;
 • heb je meer grip op jouw rol als leider, zowel als autonoom persoon als in verbondenheid met jouw team en organisatie;
 • weet je hoe je jouw invloed en impact als leider kunt vergroten;

Innovatie en Business Development

De wereld verandert sneller dan ooit en je weet dat jouw organisatie mee moet veranderen. Markten krimpen en groeien en het speelveld van organisaties is voortdurend in beweging. Hoe stimuleer je de noodzakelijke vernieuwing? Creativiteit alleen is niet genoeg. Je hebt ook kennis van zaken nodig en een heldere visie op basis waarvan je strategische keuzes kunt maken.

Na de opleiding:

 • heb je meer grip op processen van fundamentele waardecreatie.
 • heb je theoretische concepten vertaald naar een brede visie op innovatie en business development.
 • kun je diverse scenario’s beoordelen en ontwikkelen vanuit jouw eigen situatie.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.