Ervaringen van een alumnus | Strategisch Ondernemen met Arbeid

Hendrik DeimanIn het kader van de leergang Strategisch Ondernemen met Arbeid heeft alumnus Hendrik Deiman, manager duurzame inzetbaarheid bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),  een visiedocument geschreven over “Wat doet de robot nu?”. Een visiedocument over Strategisch ondernemen met arbeid in een tijdperk van digitalisering en robotisering.

Onderzoeksvraag
In een tijdperk van digitaliseren en robotiseren verandert werk, verdwijnt werk en ontstaat er nieuw werk. Maar er is meer gaande. De samenleving vergrijst, arbeidsverhoudingen veranderen en zijn meer flexibel. Wat betekenen deze veranderingen voor de klant, de medewerkers, de managers, de cultuur en de stijl van leidinggeven in organisaties? Hoe komen organisaties tijdig aan voldoende én aan voldoende gekwalificeerd personeel?

Met de opkomst van het internet maken miljarden mensen gebruik van social media als Facebook, Twitter en LinkedIn. Mensen van ‘all over the world’ zijn op het internet sociaal (familie, vrienden) en als professional met elkaar verbonden. Internet heeft de samenleving veel transparanter gemaakt. Ook als het gaat om vraag en aanbod van producten en diensten. Data en kennis zijn voor burgers, organisatie en medewerkers breder toegankelijk. Voor DUO als uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid geldt dat gegevens van bijvoorbeeld de belastingdienst, de gemeentelijke basisadministratie en de sociale verzekeringsbank aan elkaar worden gekoppeld. Data wordt hergebruikt en hoeft niet opnieuw te worden verzameld en ingevoerd. Voor de actualiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens is de klant zelf verantwoordelijk gemaakt.

Verder worden functies ontrafeld en in aparte taken opgeknipt. De eenvoudige repeterende werkzaamheden worden met slimme software gedigitaliseerd. Het contact met studenten en onderwijs instellingen verloopt meer en meer via de digitale snelweg. Producten en diensten worden digitaal aangeboden. Voor de medewerkers betekent dit dat er taken en functies als data-entry, het verzenden en ontvangen van de fysieke poststukken en de functies op de afdeling Post en Archief zijn of komen, geheel of gedeeltelijk te vervallen. Over het algemeen geldt dat functies minder breed worden en de medewerkers minder afwisseling hebben in het werk. Daarnaast zien we ook nieuwe taken en (specialistische) functies ontstaan. Nieuwe werkzaamheden die andere kennis en vaardigheden vergen van de medewerkers.

DUO vernieuwt en heeft de uitdaging om het rendement van de zittende generatie te behouden c.q. te verhogen. Tevens moet DUO zich voorbereiden, om een nieuwe generatie werkers binnen te halen en deze jongeren aan zich te binden. Door de platformisering worden producten en diensten van DUO ook op een andere manier door professionals ontwikkeld en vernieuwd. Specialisten met een vast dienstverband worden vaker op een tijdelijke klus of functie ingezet. En maakt DUO steeds meer gebruik van een netwerk met professionals. Deze specialistische (kennis)werkers zijn voor langere of korte tijd met een flexibele overeenkomsten aan DUO verbonden.

De huidige populatie van DUO is, net als de rest van de samenleving, ontgroend en vergrijsd. Om tijdig over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken, zal DUO als werkgever en zullen de werknemers van DUO permanent in persoonlijke groei en ontwikkeling moeten investeren. Een nieuwe generatie met andere vaardigheden en behoeften betreedt de arbeidsmarkt. Om voor het vervangingsvraagstuk ook voldoende jonge mensen binnen te halen, zal DUO ervoor moeten zorgen dat zij voor deze generatie – en met krapte aan hoogopgeleid ICT technisch personeel op de arbeidsmarkt – een aantrekkelijke werkgever is en blijft.

Voor onze klanten worden de producten en diensten van functiegericht meer procesgericht gemaakt. Medewerkers zullen meer en meer in tijdelijke netwerken samenwerken en als professional op de toegevoegde waarde van het resultaat worden beoordeeld. De rol van de leidinggevende wordt een meer faciliterende, die medewerkers in staat stelt en helpt om de resultaatafspraken voor de klant te behalen.

Om duurzaam inzetbaar te zijn, dienen managers en medewerkers in staat te zijn om I-deals af te sluiten. Op deze wijze kan de medewerker voortdurend werken aan zijn aantrekkelijkheid op de interne en externe arbeidsmarkt. Voor de werkgever en de medewerkers  is het van belang dat de medewerker een werkend leven lang in zichzelf investeert. En er voor zorgt dat zijn talenten en ambities zichtbaar zijn voor anderen.

Afbeelding voor in blog

Door te werken aan een DUO cultuur waar een werkend leven lang leren en ontwikkelen de gewoonste zaak is, kunnen medewerkers ook bij aankomende vernieuwingen (Big data) aansluiten en binnen of buiten DUO hun waarde aan werkprocessen toevoegen.

 

 

Dit blog is een onderdeel van het visiedocument van alumnus Hendrik Deiman, manager duurzame inzetbaarheid bij de DUO. Hendrik hoort bij de eerste lichting van de leergang Strategisch ondernemen met Arbeid en heeft onlangs de leergang succesvol afgerond. Op dinsdag 19 april gaat de leergang voor de tweede keer van start.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.