Ervaring van een alumna | Meesterschap in Adviseren (2)

Adviseren opleiding alumna Marina Slijkerman

Alumna Marina Slijkerman

In het kader van de leergang Meesterschap in Adviseren heeft Marina Slijkerman, alumna van de leergang een visiedocument geschreven. In dit blog deelt ze haar bevindingen en ervaringen.

“Om anderen te kunnen bewegen, moet je bewogen zijn”

Enkele jaren geleden begon het te kriebelen. Ik ben iemand die van tijd tot tijd nieuwe uitdagingen nodig heeft. Bij te veel herhaling wordt “de bovenkamer” wat stoffig. Daarnaast bezit ik een soort “nieuwsgierigheidsknop” waardoor ik altijd op zoek ben naar nieuwe mensen, nieuwe verhalen, nieuwe inzichten. Als gevolg van een reorganisatie bij de organisatie waar ik werkzaam ben, is mijn functie van assistent wijkmanager omgevormd naar wijkadviseur. Meer adviseren en niet meer coördineren.

In mijn nieuwe rol van wijkadviseur wordt er een groter beroep gedaan op adviesvaardigheden en ik merkte dat ik daar nog wat in te leren had. De praktijk van adviseren wisselt sterk van dag tot dag. Vaak word je gebeld of gemaild en gevraagd om binnen enkele dagen te adviseren over communicatie en participatie van projecten in de wijk. Op andere momenten word je tijdelijk onderdeel van een stedelijk beleidsproces en adviseer je over de impact van nieuw te ontwikkelen beleid in een bepaalde wijk. In deze context adviseer je over de communicatie, implementatie, en participatie van de op te stellen beleidskaders.

Als eindpunt van de leergang heeft elke deelnemer een visiedocument geschreven. Een document om te laten zien welke visie je hebt op een specifieke adviessituatie/ adviesproces, aangevuld met een reflectie op jezelf. Immers, als adviseur heb je alleen jezelf als mens, als instrument om je inhoudelijke advies over te dragen en te laten landen. De centrale vraagstelling van mijn visiedocument was:

“Op welke manier kunnen dialogen als onderdeel van een co-creatieproces, in een netwerkorganisatie waarde toevoegen?”

Casus

Aan de hand van een casus uit mijn dagelijkse werkzaamheden, heb ik de centrale vraagstelling onderzocht. Dit levert het volgende op. Er hebben diverse dialogen plaatsgevonden als onderdeel van een co-creatieproces. Dit heeft geleid tot een nieuwe strategie. Dit kun je beschouwen als de waarde die is gecreëerd. In de context van een netwerkorganisatie van de gemeente is het voor een aantal aspecten ingewikkeld om deze waarde te vertalen in handelen. De, voor de actoren, reguliere werkzaamheden worden met bijzondere aandacht uitgevoerd. De niet-reguliere handelingen landen veel moeizamer in de netwerkorganisatie. Dit wordt veroorzaakt doordat de organisatie in een fase van verandering zit. Ze wil graag een netwerkorganisatie zijn. Echter de praktijk van het dagelijks handelen wijst uit dat er nog veel vanuit traditionele organisatie wordt gewerkt. Een verandering heeft tijd nodig.

Theoretisch kader

Theoretisch onderzoek geeft aan dat er diverse contexten van dialoog zijn. In essentie gaat het om het luisteren naar jezelf, de verbinding maken met de ander en daarmee verkennen wat iedere deelnemer beweegt. Binnen een co-creatieproces is een dialoog van belang om te komen tot een gezamenlijk proces van betekenisgeving. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt kun je bouwen aan het creëren van waarde. De betekenis van deze waarde en de toevoeging ervan aan hetgeen dat er al is, wordt gedurende het proces verkend en gecreëerd. Een co-creatieproces kan plaatsvinden in een netwerkorganisatie. Echter, om de waarde daadwerkelijk in de praktijk te creëren is het wenselijk om tijdig naar de uitvoeringaspecten te kijken.

Persoonlijke leerdoelen

Aan de hand van de Regels van Benedictus, transactionele analyse en andere methodieken heb ik tijdens de leergang ook op mijn eigen handelen gereflecteerd. Het volgende heb ik hiervan geleerd.

  • Focus: Ik heb vooral rust nodig in mezelf en mijn omgeving om tot focus, aandacht te komen.
  • Rust: Zit in mezelf en voor mij ook een aandachtspunt om innerlijke rust te bewaren.
  • Verbinding: Bij jezelf blijven, je eigen onderstroom benoemen zodat de ander weet wat er speelt. Dit is best spannend, maar ik doe het wel, want ik heb ervaren dat het me veel oplevert.

Om tot daadwerkelijke oprechte verbinding te komen met de betrokkenen, is je eigen rust erg belangrijk. Door deze leergang heb ik ontdekt waar en hoe ik deze kan vinden en kan gebruiken in adviesgesprekken en dialogen in de organisatie. De combinatie van rust en beweging is nu in balans.

Dit blog is een onderdeel van het visiedocument van alumna Marina Slijkerman, wijkadviseur bij een gemeente. Marina hoort bij de eerste lichting van de leergang Meesterschap in Adviseren en heeft afgelopen jaar de leergang succesvol afgerond. Op donderdag 8 oktober gaat de leergang voor de tweede keer van start. Voor meer informatie kunt u hier de brochure downloaden, of neem contact op met de studieadviseur Ingrid Bearda via telefoonnummer 088 556 1058 of per e-mail: bearda@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.