Een basiskader, het fundament en de omlijsting van organisaties

Roland de Groot en Michel Kolman

Roland de Groot en Michel Kolman

Bedrijfskunde, een breed en veelomvattend begrip. Het kent vele disciplines en gebruikt inzichten uit bijvoorbeeld economie, psychologie en sociologie. Om de strategie en organisatie van bedrijven te doorgronden en te veranderen is kennis in Bedrijfskunde van groot belang. Twee alumni van de Master of Science Bedrijfskunde bundelden hun krachten in hun organisatie adviesbureau waarin zij zich richten op leiderschap en management. Vanuit hun praktijk gaan Roland de Groot en Michel Kolman in dit blog in op  hun aanpak waarin zij werken met een basiskader.

Basiskader

De elementen ‘basis’  en ‘kader’ vormen letterlijk het fundament waarop de organisatie wordt gebouwd en de omlijsting waarin de organisatie opereert. Stap 1 in het basiskader is de identiteit van een organisatie.

Organisaties zijn net mensen

Identiteit is een lastig te vatten begrip. Het heeft te maken met bewustzijn. Vanuit de psychologie wordt identiteit vertaald als persoonlijke identiteit, bestaande uit zelfwaarneming, zelfevaluatie en handelen. Samen met sociale identiteit, het bewustzijn tot een groep te behoren en door anderen als zodanig te worden behandeld, vormt deze het ‘zelf’. Een identiteit is een samenvatting van wie je bent, waar je voor staat en wat je doet. Een identiteit geeft ook duidelijkheid, rust en vertrouwen. Duidelijkheid over wat je van een persoon kan verwachten.

Bij organisaties is dat net zo. Het belangrijkste verschil is dat een organisatie over haar identiteit moet nadenken. De vorming van een identiteit is voor organisaties voor een belangrijk deel een rationeel proces. Het is er niet zomaar, je moet er iets voor doen. De toegevoegde waarde van het hebben van een identiteit is voor organisaties gelijk aan de toegevoegde waarde van een identiteit voor een natuurlijk persoon, de mens. Het geeft duidelijkheid over wat je van de organisatie kunt verwachten. Het heeft daarom te maken met waarden, richting en kwaliteiten. Waarvoor staat de organisatie, welke doelen streeft het na en welke waarde levert dat op voor haar omgeving.

Het belang van het hebben van een identiteit, als onderdeel van een basiskader, wordt door slechts weinig organisaties onderkend. Organisaties die dit wel onderkennen zijn op de lange termijn succesvoller. Op het moment dat je als organisatie over een heldere en eenduidige identiteit beschikt, word je herkend. Niet alleen door de wereld om je heen, maar zeer zeker ook door de mensen die binnen de organisatie iedere dag waarde toevoegen voor de klant. De identiteit van een organisatie maakt onderdeel uit van het basiskader dat essentieel is voor de koers die de organisatie vaart. Het gebrek aan een heldere en eenduidige identiteit leidt tot frustraties bij de mensen die binnen de organisatie werkzaam zijn, met het falen van de gehele organisatie als uiteindelijk resultaat.

Verwachting en richting

Een heldere en eenduidige identiteit is stap 1 in de vorming van het basiskader. Met het definiëren van de identiteit ben je er dus nog niet. Vanuit de identiteit stel je namelijk vast welk gewenst gedrag past bij de identiteit van de organisatie. Dit gewenst gedrag vatten we samen in een aantal “principes”. Wat doen we wel en wat doen we vooral ook niet. De principes maken de identiteit concreter. Mensen kunnen de identiteit dan “vastpakken” en vaststellen wat deze voor hen in de praktijk betekent. Het helpt ze om keuzes te maken en oplossingen te bedenken voor vraagstukken die zich voordoen.

Vanuit de identiteit en de principes stellen we in stap 3 de propositie van de organisatie vast. Wat verkoop je als organisatie nu eigenlijk en welke diensten lever je. Kortom: op welke manier voeg je waarde toe aan de wereld waarin je je beweegt? Tot slot maken de lange- en de korte termijn doelstellingen in stap 4 het basiskader compleet.

Zonder fundament en duidelijke omlijsting stort alles in, ook een organisatie.

Met een bedrijfskundige opleiding werk je aan kennis en visie op organisaties in de breedste zin van het woord. AOG School of Management start dit najaar weer met nieuwe edities Bedrijfskunde en Leiderschap in Leusden en Groningen. Deze opleiding staat in het teken van het scheppen van een breed theoretisch fundament in Bedrijfskunde, als verdieping en aanvulling op vakspecialistische kennis en ervaring. Organisaties kunnen doorzien vanuit verschillende disciplines, maar juist ook het totale plaatje zien en putten uit een diversiteit aan benaderingen staan hierin centraal.

Dit bericht is een bijdrage van Roland de Groot en Michel Kolman. Roland de Groot en Michel Kolman zijn in 2007 gestart met hun Master of Science Bedrijfskunde. Zij hebben er voor gekozen om deze studie te volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen, via AOG School of Management. Ze studeerden kort na elkaar af in 2010 (Roland) en 2011 (Michel). Daarna hebben zij regelmatig contact met elkaar gehouden wat in april 2013 resulteerde in de eerste contouren van een gezamenlijk ontwikkeld concept dat via hun bedrijf De Groot & Kolman | Leiders en Managers succesvol wordt uitgerold.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.