Edublocks – het nieuwe diploma

 Drs. Eric Buffinga, Programmamaker Masterclass Blockchain organiseren voor Managers

Disruptie of Hype?
Blockchain is in potentie een disruptie technologie, zo bepleitte ik in het vorige blog. Het zal op verschillende gebieden en binnen veel branches invloed gaan hebben. Zo zijn financiële instellingen en overheden druk doende zich een weg te banen door het blockchain oerwoud. Meet-ups en trainingen schieten als paddenstoelen uit te grond. Kortom, er is iets gaande, en ook u zult er vast eens van gehoord hebben.

Blockchain is toch Bitcoin?
Maar wat is Blockchain nu precies? En wat is dan bitcoin? En…? Veel vragen die deels al in het vorige blog zijn toegelicht. Toch even een korte toelichting hier. In 2009 vormde Bitcoin de basis van de blockchaintechnologie. Sindsdien is er veel gebeurd en zijn er inmiddels vele Blockchains. Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van een centrale autoriteit (zoals een bank of overheid) te handelen. Concreter is de Blockchain een soort database waarin transacties worden geregistreerd. Deze transacties worden, nadat ze hebben plaatsgevonden, versleuteld door middel van een ingewikkelde wiskundige formule en opgeslagen in een block. Elk block volgt een ander block op in tijd en zo ontstaat er een keten van blokken. Doordat iedereen die dat wil de Blockchain kan inzien is het volledig transparant. Elke transactie is inzichtelijk en vooral ook niet meer te veranderen.
Alles wat dus een transactie betreft kan in een Blockchain worden geregeld. Bij transacties hoef je niet alleen te denken aan het kopen en verkopen van diensten en goederen, maar ook het uitgeven van certificaten, eigendomscertificaten en diploma’s. Je zou kunnen zeggen: overal waar een bepaalde vorm van vertrouwen nodig is (geld, officiële documenten etc..) kan de Blockchain potentieel impact hebben. Zo ook in het onderwijs.

Blockchain en onderwijs
Op dit moment is het zo dat je pas een diploma krijgt als je je studie succesvol hebt afgerond. Het instituut (hogeschool of universiteit) verleend een diploma nadat je hebt bewezen, middels een toets, dat je iets hebt geleerd. Het centrale orgaan, de onderwijsinstelling, is verantwoordelijk voor de uitgifte en daar is ook het vertrouwen georganiseerd. Maar wat nu als dat in de Blockchain wordt geregeld. Dan wordt alles wat je leert geregistreerd in de Blockchain en zo snel als je aan de kwalificaties voldoet wordt een diploma automatisch uitgegeven en geregistreerd op de Blockchain. Een werkgever zal je dus nooit hoeven te vragen naar het diploma (die je overigens gemakkelijk tijdens verhuizingen kwijt raakt), maar hoeft enkel een geautomatiseerde vraag aan de Blockchain te stellen en vindt daar de bevestiging dat jij een diploma hebt. In hoeverre je gekwalificeerd bent voor een baan kan dus (deels) uit jouw op de Blockchain vastgelegde ervaringen en opleidingen worden herleidt. Dit kan overigens pas nadat jij de werkgever toestemming hebt gegeven om enkel dat specifieke deel van jouw gegeven in de zien. Ziehier ook de impact op privacy. Zo lang als de werkgever deze gegevens nodig heeft kan hij het gebruiken, maar vervalt deze noodzaak dan wordt de sleutel tot deze gegevens automatisch ingetrokken. Dit alles kan worden geregeld met zogenaamde Smart Contracts.

Edublocks
Bovenstaand voorbeeld gaat voornamelijk in op formeel leren, het leren dat plaats vind in opleidingen. Maar leren vind tegenwoordig overal plaats, op het werk van collega’s, op de bank als je Youtube kijkt, of als je een boek leest. Deze transformatie in leren is druk gaande. Leren wordt steeds meer gepersonaliseerd. Dit betekent niet dat klassieke opleidingen helemaal zullen verdwijnen, maar wel dat het vertrouwen in de opleidingsinstituten anders wordt georganiseerd en dat er meer aandacht komt voor het micro-leren. Dit leren wordt nergens geregistreerd en zal nooit resulteren in een diploma of certificaat, terwijl je wel werkt aan je kennis. Ook hier gaat de Blockchain impact krijgen. Het leren wordt namelijk opgeslagen in edublocks. Dit betekent simpel gezegd dat elk uur dat je hebt geleerd wordt geregistreerd in een block. Nadat je een x-aantal blokken hebt verzameld kan er een badge (denk aan de vroegere buttons die je van juf kreeg) worden toegekend. Deze badge kan door iedereen op de Blockchain worden gezien, en dus ook door werkgevers. Om dit te realiseren zijn grote Nederlandse overheidsorganisaties druk doende een Blockchain te ontwerpen dat werkt op het principe van Open Badges. Dit principe wordt gekenmerkt als microcredentialing. Dus alle micro hoeveelheden die je leert worden beloond met een micro certificaat.

Veranderende rol van instituten
Je kunt je voorstellen dat hierdoor de rol van opleidingsinstituten gaat wijzigen. Het vertrouwen dat nu bij deze instituten is belegd gaat decentraliseren naar iedereen in de Blockchain. Het voert te ver om deze technologie hier helemaal uit te leggen en alle implicaties hiervan nu te duiden. En er zitten nog veel haken en ogen aan, het is tenslotte een relatief jonge technologie. Maar dat was het internet ooit ook, ook het internet was ooit traag en bevatte veel fouten, en kijk waar we nu staan.

Wil je graag weten welke impact deze technologie gaat hebben voor jouw organisatie of branche? Schrijf je dan in voor de Masterclass Blockchain Organiseren voor Managers.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.