Digitalisering van het onderwijs

drs. Eric Buffinga

drs. Eric Buffinga

Digitalisering stelt ons vaak voor een aantal lastige vragen. Sluit je je ogen voor de verandering, of ontdek je kansen om vanuit leiderschap de digitalisering te gebruiken om strategisch voordeel te behalen? Loop je achter hypes aan of kun je trends ontdekken en vanuit verwondering nieuwe trends creëren? Is het beangstigend dat er zo’n exponentiële ontwikkeling is ten aanzien van digitalisering of zie je juist kansen? In de leergang Digitaal Leiderschap komen alle aspecten van de digitale revolutie die momenteel gaande is samen.

Strategie

En natuurlijk zijn er veel hobbels te nemen. Want wat doe je met privacy, hoe ga je om met big data en is papierloos werken nu een streven op zich of kun je er een business model van maken? Veel nieuwe ontwikkelingen stellen organisaties voor praktische, juridische, financiële maar veel vaker ook voor stevige strategische vraagstukken. De kunst is dan om een evenwicht te vinden in ‘nadenken over’ en ‘acteren naar’. Ga je eerst grote strategische exercities doen, veel plannen maken en vooral blijven nadenken of kun je ook nu al gaan proberen en  gedurende de digitalisering nieuwe inzichten verkrijgen?

Onderwijs

digitalisering1

Binnen het onderwijs zijn ook grote ontwikkelingen gaande. Zeker is dat het onderwijs de komende decennia fundamenteel gaat veranderen. Staat er straks nog wel een docent voor de klas of ontvangen we enkel college vanachter de computer? Staat de docent straks als een hologram voor de klas of moeten we totaal anders denken en bestaan klassen straks niet meer. Een voorbeeld van zo’n fundamentele wijziging is het concept van Flipping the Classroom. Hierbij maken de jongeren op middelbare school hun huiswerk in de klas en wordt het theoretisch onderwijs via video’s thuis genoten. De vraag ontstaat of kinderen nog wel taal en rekenen moeten krijgen op de wijze zoals we dat de afgelopen decennia hebben gedaan? Moet je kinderen niet gewoon een opdracht geven tot het bouwen van bijvoorbeeld een drone en ze zelf alles laten uitzoeken? Zo leren ze taal (vertalen van Engelse websites), rekenen (meten en berekenen van het schaalmodel) enzovoort. Er worden steeds meer iPads gebruikt en de hoeveelheid apps om de docent via centrale monitoring te ondersteunen groeit. Kortom ook het onderwijs staat niet stil als het gaat om digitalisering.

Blended Learning

Nu kun je als onderwijsinstituut alle hypes gaan volgen en vervolgens de trends missen. We kunnen ons verliezen in het planmatig aanvliegen van de digitalisering en vervolgens volledig de boot digitalisering2missen. Want wat doe je met het fenomeen van de MOOC’s (Massive Open Online Courses)? Is dat de kant die we op moeten of willen we vasthouden aan de U-vorm (klassikale lessen)? Dit gaan we de komende jaren allemaal ontdekken. Wel is het goed om te weten dat AOG School of Management zich een gedegen visie vormt over de toekomst van haar onderwijs. De waarde van het universitas (klassikaal groepsgewijs leren met ruimte voor reflectie en persoonlijke vorming) blijft in onze ogen belangrijk. Daarmee vegen we de digitalisering niet van tafel. In tegendeel, we kunnen de digitalisering zien als verrijking van ons onderwijs, het biedt enorme kansen. Verder denken over ons onderwijs betekent ook dat we ogenschijnlijk niet verenigbare opties verkennen. Zaken hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar kunnen elkaar juist versterken. In mijn visie kan een online community niet bestaan zonder een offline component en vice versa. Dus een mooie combinatie van online en offline componenten in ons onderwijs is een eerste stap, blended learning.

College op afstand

In de leergang Digitaal Leiderschap komen alle aspecten van de digitale revolutie die momenteel gaande is samen. Vraagt u zich af hoe u de omslag van een off-line naar een online samenleving binnen uw organisatie gestalte geeft? Download dan hier de brochure.

In deze leergang nemen we meteen de proef op de som met de digitalisering van ons eigen onderwijs. Een experiment met een college op afstand, waarbij de docent zich op een andere locatie bevindt dan de deelnemers. Niet om mee te doen in de digitalisering als doel op zich, maar om uit te vinden welke combinatie van fysieke en virtuele didactische en pedagogische vormen zich het beste verenigen met ons unieke onderwijs. Op die manier streven we er naar vanuit ‘verder denken’ u de meest optimale vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling te bieden.

Wilt u meedenken over de toekomst van ons onderwijs? Neem dan vooral contact met mij op via telefoonnummer 06 83 67 15 60, per e-mail buffinga@aog.nl of via twitter @Eric_Buffinga.

Eric Buffinga
Programmamaker AOG School of Management

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.