De relatie tussen duurzaamheid en facility & vastgoed management

dr.ir. Helmut Kaltenbrunner, kerndocent Leiderschap in Duurzaamheid

dr.ir. Helmut Kaltenbrunner

Wanneer je als organisatie duurzaamheid in een ideale situatie wil realiseren, dan is het belangrijk om ook de gebouwde omgeving daarbij te betrekken. En dan gaat het tegelijk over de daaraan gekoppelde faciliteiten. Het op duurzaamheid gericht ontwerpen, bouwen, gebruiken, beheren, onderhouden, aanpassen (aan veranderende omstandigheden). En uiteindelijk, na een voltooide gebruikscyclus, ook over het vervangen door nieuwe infrastructuur. Helmut Kaltenbrunner legt in dit blog het verband tussen duurzaamheid en facility & vastgoed management.

Als we om ons heen kijken realiseren wij ons dat wij in het verleden reeds enorme investeringen hebben gedaan in onze bestaande gebouwde omgeving. En ook dat we het nog lange tijd met de bestaande situatie moeten doen. Deze situatie is meestal niet duurzaam ingericht.

Wij kunnen deze gebouwde omgeving vaak niet direct veranderen. Dit omdat het onze leefomgeving betreft, waar wij niet alleen economisch, maar ook sociaal en cultureel mee verbonden zijn. Slechts een relatief klein gedeelte van deze gebouwde omgeving willen we op korte en middellange termijn vervangen. Alleen in die gevallen kunnen wij vanaf het ontwerp rekening houden met duurzaamheid.

Juist daarom is het – als wij duurzaamheid in de praktijk willen brengen – essentieel dat wij al ons innovatief vermogen en alle beschikbare technische mogelijkheden aanwenden om de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te verduurzamen. De term ‘verduurzamen’ is hier bewust gekozen: het gaat om het optimaliseren van een aantal keuzes, het vinden van een balans tussen wat mogelijk is en wat vanuit de invalshoek van duurzaamheid noodzakelijk is.

Infrastructuur, vastgoed en de daaraan verbonden faciliteiten moeten immers een primaire functie blijven vervullen om economisch te renderen. Daarnaast moet enige flexibiliteit bewaard blijven om de gebouwde omgeving aan te passen aan veranderende omgevingseisen en gebruiksvormen.
Dit betekent dat deze verduurzaming een integrale visie vereist, waarbij duurzaamheid in deze context vertaald wordt naar een concreet handelingsrepertoire met twee belangrijke ankers. Enerzijds moeten wij inzetten op het verlengen van de lifecycle van onze gebouwde omgeving. Anderzijds moeten wij binnen deze lifecycle de daarvoor benodigde flexibiliteit creëren en daarbij een concrete en vooral meetbare bijdrage aan duurzaamheid leveren.

Economische aspecten, welvaart, leefbaarheid en duurzaamheid moeten in balans met elkaar komen en dit vereist een aanpak op maat. Zeker omdat elke situatie anders is, onze gebouwde omgeving complex is en uiteenlopende functies vervult welke bovendien continu aan veranderingen onderhevig zijn.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.