De race moet gewonnen worden door samen mét en niet tegen de digitale technologie te werken

Geavanceerde algoritmes die mooiere schilderijen schetsen dan kunstenaars, supercomputers die sneller nieuwe medicijnen ontwikkelen, robotten die menselijke operaties foutloos uitvoeren, en klanten die hun eigen diensten creëren én afnemen. Zijn kunstenaars, wetenschappers, medewerkers en bedrijven in de toekomst nog wel nodig? De werkende mens zal niet snel overbodig worden, maar zal zich wel moeten aanpassen om de race tegen de machines te winnen.

Blijvende impact op de maatschappij

In de afgelopen twee decennia heeft de digitale revolutie plaatsgevonden en een blijvende impact op de maatschappij achtergelaten. De digitalisering heeft een sterke invloed op hoe bedrijven waarde creëren, leveren en hun winsten kapitaliseren. De toegenomen hoeveelheid aan data binnen bedrijven, de mogelijkheid om producten op massaschaal aan te passen aan de wensen van individuele klanten, en de mogelijkheid om intermediairs buitenspel te zetten door digitale distributie zorgen voor enorme uitdagingen. Bedrijven actief in transport, educatie, retail, informatiemedia en telecommunicatie, en financiële dienstverlening ondervinden dagelijks de gevolgen van de digitalisering, en omarmen digitale innovaties – soms noodgedwongen – om de klant beter en efficiënter te bedienen. Bedrijven voelen de druk om hun huidige businessmodel aan te passen, en te investeren in nieuwe en risicovolle technologieën die soms in conflict zijn met hun huidige competenties.

Thijs Broekhuizen over zijn bijdrage in de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties (voorheen Digitaal Leiderschap)

Thijs Broekhuizen, universitair hoofddocent aan de vakgroep Innovation Management & Strategy aan de Rijksuniversiteit van Groningen en tevens docent in de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties, brengt in zijn module opheldering over hoe bedrijven de opkomst van nieuwe, disruptieve, digitale businessmodellen kunnen signaleren, welke businessmodelvormen er bestaan, hoe je sterke businessmodellen ontwikkelt, en wanneer je ze moet aanpassen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (ING Direct, Marlies Dekkers, Achmea Health, Ryanair) neemt hij de deelnemer mee, en legt hij specifieke uitdagingen voor.

Nieuwe businessmodellen

Bestaande bedrijven zien zich genoodzaakt om hun oude businessmodel dusdanig aan te passen dat de kracht van baanbrekende digitale innovaties ontgrendeld kan worden. Ze worden uitgedaagd door digitale toetreders in eerste instantie met een inferieur product op de markt komen, maar door slim gebruik te maken van de nieuwe digitale technologieën in staat zijn om het product goedkoper aan te bieden of met meer gemak. Het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen is echter niet eenvoudig. De conflicten met het huidige business netwerk, dat graag wil vasthouden aan het oude model, moeten overwonnen worden, en stakeholders moeten overtuigd worden van de toegevoegde waarde van de nieuwe waardepropositie. Alleen dan kan er een blijvend en sterk businessmodel ontwikkeld worden.

Thijs houdt een pleidooi om de digitalisering niet als gevaarlijke tegenstander te zien, maar door het te omarmen en te gebruiken om bestaande businessmodellen te versterken. De race moet gewonnen worden door samen mét en niet tegen de digitale technologie te werken.

Dit bericht is een bijdrage van Thijs Broekhuizen. Thijs is als docent verbonden aan AOG School of Management als docent voor onder andere de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.