De moed om te veranderen

Martijn Hädicke heeft Verandermanagement gedaan na Innovatie en Business Development en gaat het Master-traject doen. Hij werkt bij de landmacht als Program officer Robotics and Autonomous Systems.

Waarom de leergang verandermanagement?

‘De strategische context bij de Landmacht dwingt tot innoveren. Mijn opdracht is om te onderzoeken hoe robotica ingezet kunnen worden voor militair optreden, waardoor de kosten in mensenlevens en geld kleiner worden, en de kans op winnen groter. Innovatief denken ging me altijd al goed af, maar ik wilde leren hoe je vernieuwingen realiseert, niet als een opgelegd beleid maar als iets dat gezamenlijk wordt gedragen.’

Omgaan met spanningsvelden

‘In het veld zijn militairen gewend om ter plekke, snel en creatief die initiatieven te nemen, die nodig zijn in de situatie die op dat moment optreedt. Voor hen is het belangrijk dat een innovatie snel geïmplementeerd kan worden, anders sluit het al niet meer aan bij de behoeften. Maar de bezuinigingen van 2010-2011, waarin de Landmacht een budgetreductie van 12% kreeg te verwerken, hebben hun sporen nagelaten. In de wens om beheersing en verantwoording te maximaliseren werd de organisatie centraler gepland en processen meer regelgedreven en risicomijdend. Dit spanningsveld, waarin we het inventieve talent benutten maar ook als overheid aan onder andere de inkoopwet voldoen, is niet te vermijden. In deze context is innoveren niet zo zeer een technisch vraagstuk, als wel een organisatievraagstuk.’

Persoonlijke drijfveer

‘Mijn ervaringen in Afghanistan geven me een persoonlijke motivatie, waardoor het vuurtje brandend blijft, ondanks de bij dit soort processen normale weerstand en taaiheid. Ik ben mijn hele leven getraind als militair. Maar hoe goed voorbereid je ook bent, pas in het gevecht ervaar je het verschil met de trainingswereld. Ik weet hoe het voelt om op de top van je kunnen te werken, je werk goed te doen, maar ook hoe het is om verlies, gewonden te ervaren. De droom die ik had als 18-jarige toen ik het leger in ging is er nog, maar daar is wel de rauwheid van het gevecht bij gekomen. Een heftige ervaring, waar ik met het werk dat ik nu doe een positieve betekenis aan geef. Het geeft mij een sense of purpose, ik weet waarvoor ik het doe: de jongens en meisjes die nu uitgezonden worden een zo goed mogelijke kans geven om te winnen. Dat is voor mij de essentie. Innovatieve technologie is de enabler.’

Patronen leren zien, wanneer het spannend wordt

‘Niemand is tegen innovatie. Maar veranderingen vallen anders uit voor verschillende mensen, die verschillende behoeften, belangen en waarden hebben. Het wordt spannend, wanneer mensen persoonlijke risico’s moeten nemen door af te wijken van normen. Wanneer bestaande machtsstructuren uitgedaagd worden en tegenstrijdige belangen om voorrang strijden, bijvoorbeeld in het bepalen waar het beperkte budget aan besteed gaat worden. De opleiding heeft me geleerd naar de patronen te kijken die zich dan aftekenen. Wie maakt welke keuzes? Waar zit macht, waar veranderbereidheid, welke belangen spelen er? Deze patronen geven handelingsperspectief: alles wat je aandacht geeft groeit. Ik kijk waar positieve dynamiek zit en bouw daarop verder.’

Deze aanpak voor innovatie werkt

‘Samen met militairen, TNO, industrie en de drie TU’s werken we concrete scenario’s uit en kijken welke haalbare innovaties we kunnen realiseren op korte termijn. Vanaf het begin betrekken we zo alle relevante partijen met hun specifieke kennis. Innovatie komt alleen tot stand door te doen, te beginnen en verder te werken vanuit behaalde resultaten. Al doende leer je de obstructies en versnellers kennen. Het gaat er om de kleine successen te zoeken, dat te laten zien, en door te zetten.’

Een goede keus

‘Ik heb AOG School of Management gekozen wegens de combinatie van academisch niveau en praktijkgerichte aanpak. Het bleek een goede keus. Vanaf het eerste moment was het een warm bad: de kwaliteit van de docenten is hoog, de aangeboden stof sloot zo goed aan op mijn werk en op mijzelf, dat ik heel blij was hier naartoe te zijn gekomen. Het contact met de docenten, met de medecursisten vanuit diverse achtergronden, het open delen van ervaringen, ook als het moeilijk was: dat was heel waardevol. Het heeft me nog benieuwder gemaakt naar de ander.  Voor mij was de opleiding een bevestiging: dit is mijn pad, ik ben in hart en nieren een veranderaar. De opleiding heeft me meer zicht gegeven op de dynamiek in de organisatie en op eigen patronen. Het gaat er om, de moed te hebben beiden onder ogen te zien en eerlijk te beantwoorden. Steeds bereid zijn jezelf verder te ontwikkelen en zekerheden durven loslaten. Dat is voor mij de kern van verandermanagement.’

Lees meer over de opleidingen Verandermanagement, Innovatie en Business Development of de flexibele deeltijd Master Strategy & Leadership.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.