De meerwaarde van een opleiding Bedrijfskunde

Bedrijfskunde, we horen en zien het heel erg veel om ons heen en het is een populaire term in onderwijsland. Maar wat is nou de waarde van het volgen van een opleiding bedrijfskunde voor jouw praktijk? Wat voegt het toe aan jouw carrière en persoonlijke ontwikkeling? Onlangs mochten we bij de informatiebijeenkomsten weer een mooie groep geïnteresseerden verwelkomen die hun blikveld willen verrijken op het gebied van bedrijfskunde. Er leven veel vragen voordat je een dergelijke keuze maakt. Alumni Martin Ottevanger en Regina Dallinga volgden bij AOG School of Management de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap. Een opleiding, die hun een stap verder heeft gebracht in hun huidige functie, en een goede basis heeft gelegd voor hun verdere carrière. Wij vroegen hen waarom zij destijds voor deze opleiding hebben gekozen en wat zij nu achteraf als grote meerwaarde zien in hun dagelijkse werk.

Martin Ottevanger

Martin Ottevanger

Een overkoepelende bedrijfskundige blik op proces en strategie
Martin Ottevanger is Manager Financieel Advies bij Rabobank Zuid en Oost Groningen. Hij rondde in september 2014 de opleiding af en plukt er nog elke dag de vruchten van. ‘In mijn huidige baan als leidinggevende bij een financiële dienstverlener heb ik veel vakgerichte opleidingen gevolgd die veelal betrekking hadden op de operationele kant van het vakgebied. Waar ik behoefte aan had was een opleiding die mij vanuit een meer overkoepelende bedrijfskundige blik zicht gaf op zaken als het proces en de strategie. Daarnaast heb ik voor deze opleiding bij AOG School of Management gekozen, omdat er naast de bedrijfskundige onderdelen aandacht is voor je eigen persoonlijke ontwikkeling als het gaat om (persoonlijk) leiderschap. Tevens is de opleiding zo ingestoken dat er een goede combinatie werk en privé mogelijk is. Door de diversiteit van de verschillende modules, heb ik mijn theoretische bagage ten aanzien van economische bedrijfskunde prima kunnen uitbreiden. Door de veelvuldige momenten van interactie met mijn medestudenten heb ik ook een “kijkje in de keuken” kunnen krijgen hoe het er bij andere bedrijven en sectoren aan toe gaat. Het volgen van deze opleiding heeft me gebracht dat ik vanuit een gedegen theoretische onderbouwing vraagstukken en problemen uit de praktijk kan aanvliegen en oplossen en kan overzien waar de gekozen oplossingsrichting toe zal leiden. Daarnaast heb ik beter zicht gekregen inmijn eigen kwaliteiten en valkuilen en heb ik geleerd hoe deze in te zetten c.q. te omzeilen. Zaken waar ik nog dagelijks veel profijt van heb!’

Regina Dallinga

Regina Dallinga

Van onderbuik gevoel naar stevige onderbouwing
Regina Dallinga is tijdens de opleiding doorgegroeid van HR adviseur naar Management Trainee. Ze is werkzaam bij Riwis Zorg & Welzijn. ‘Door mijn inhoudelijke wens om me in het bedrijfsmatige stuk verder de verdiepen en om adviezen en rapporten beter te kunnen onderbouwen, ben ik op zoek gegaan naar een passende opleiding, met uitzicht op een MBA. De inhoud van de opleiding stond in het maken van een keuze voor mij met stip bovenaan. Bij AOG School of Management vond ik een fijne mix tussen de bedrijfseconomische vakken en een integratie met (persoonlijk) leiderschap. Deze combinatie maakt dat je de theorie goed kan combineren met een deel persoonlijke ontwikkeling. Jij bent tenslotte degene die het moet laten slagen.

Al tijdens het volgen van de opleiding bracht deze mij veel. Doordat ik met vraagstukken uit de organisatie waar ik werk aan de slag kon, werd ook intern opgemerkt dat ik me ontwikkelde. Hierdoor kreeg ik een andere functie aangeboden, waardoor ik verder kon groeien in een meer generieke functie. Ik werd een serieuzere gesprekspartner, ik wist mijn onderbuik gevoel te onderbouwen, en dat is toch wel waardoor je de bestuurder en externe stakeholders mee krijgt in je plannen. Ik ontwikkelde in het studiejaar een stevige visie, die het mogelijk maakte om met bredere vraagstukken aan de slag te gaan.

Door mijn initiële opleiding was ik al redelijk goed onderlegd in de zachtere kant van bedrijfskunde en nu hebben de bedrijfseconomische vakken zoals financieel management, en – accounting mij veel gebracht. Dit zijn onderwerpen waar ik in mijn huidige takenpakket ook veel mee te maken heb. Doordat ik de vraagstukken nu ook vanuit een financieel perspectief kan doorzien, geeft mij dit een compleet beeld om mijn visie te kunnen onderbouwen. Management van het primaire proces stond het verste van mij af, maar heeft me daardoor juist wel veel opgeleverd: een onderdeel wat voor mij nieuw was, maar juist daardoor mijn blikveld verruimde. Door het complete plaatje van de verschillende onderdelen kreeg ik alle kennis up-to-date en kan ik de vraagstukken van verschillende kanten bekijken, in tegenstelling tot een blikveld vanuit mijn eigen specialistische referentiekader.

Door een aantal kenmerken van de opleiding in inhoud en opzet is dit een opleiding die heel erg goed bij mij past. Je zit wekelijks in een interactieve setting en kunt met een breed deelnemersveld sparren over heel uiteenlopende vraagstukken. Je krijgt zo een kijkje in de keuken bij andere organisaties en dit draagt enorm bij in de ontwikkeling van je visie, je wordt uitgedaagd je oogkleppen af te zetten en ook eens van een hele andere kant naar je eigen organisatie te kijken. Het onderwerp persoonlijk leiderschap loopt als rode draad door de opleiding heen, waardoor je telkens weer kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling.’

Wat zou je potentiële deelnemers willen meegeven in hun zoektocht naar een opleiding?
Martin: ‘Als je op zoek bent naar een theoretische verbreding op bedrijfskundig gebied, jezelf verder wilt ontplooien op het vlak van persoonlijk leiderschap, interactie op deze gebieden wenst met andere professionals en dit in een “volwassen” leeromgeving wenst te doen, dan is de opleiding Bedrijfskunde & Leiderschap een goede keuze. Als je er voor zorgt dat zowel jij als je werkgever gecommitteerd zijn aan de opleiding en je voldoende tijd faciliteert zorgt dit ervoor dat je gedurende het jaar al veel uit de verschillende modules kunt halen. Het is een intensief jaar, maar zorgt ervoor dat je in een afgebakende periode je kennis enorm verbreed en verdiept.’

Regina: ‘de randvoorwaarden bij deze opleiding hebben mij wel over de streep getrokken. Ik kon een weg inslaan richting een MBA, maar hoefde niet direct het hele traject in een keer te doorlopen, maar kon een knip maken tussen het eerste en tweede jaar. Ik heb daardoor na de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap een jaar mijn kennis goed kunnen laten indalen en gebruikt om me in de organisatie verder te ontwikkelen. Nu ben ik klaar om de kopstudie MBA te gaan starten, waarin ik nog meer vanuit integrale vraagstukken de verdieping op ga zoeken. Leiderschap geeft in de opleiding een extra dimensie, die een mooie verbinding maakt tussen de harde en de zachte kant. Deze combinatie is volgens mij uniek en heeft het voor mij wel compleet gemaakt. Tenslotte wil ik de mensen die op zoek zijn naar een inhoudelijk sterke opleiding met een vorm waarin veel ruimte is voor co-creatie, je eigen leren vormgeven, de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap van harte aanbevelen.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.