De kracht van de paradox

Van oudsher handelen we vanuit het idee dat we strategische keuzes moeten maken. Lage kosten of hoge kwaliteit, efficiëntie of flexibiliteit, uniformiteit of maatwerk. In een wereld die er niet eenvoudiger op is geworden, worstelen leiders in organisaties met deze strategische tegenstrijdigheden. Organisatielagen daaronder ervaren eenzelfde worsteling. Hun alledaagse werk wordt beïnvloed door tegenstrijdige socio-emotionele relaties en verschillende individuele identiteiten. Maar wat gebeurt er als we accepteren dat controverses elkaar niet altijd uitsluiten? Dat er naast een ‘of’-gedachte ook een ‘en’-gedachte kan bestaan? Dat tegenstellingen niet altijd opgelost hoeven worden?

Paradoxen laten zich het makkelijkst omschrijven als aanhoudende tegenstellingen tussen onderling afhankelijke elementen. Ze vallen zekerheden en verworvenheden lastig. Ze leggen volhardende tegenstellingen bloot, schijnbaar onderscheidend en oppositioneel. Ze wekken spanningen op, die verlammend kunnen werken op het behalen van afgesproken doelen.

Onzekerheid over identiteit

De wens van organisaties om te overleven, betekent steeds vaker dat medewerkers een wendbare houding aannemen ten aanzien van de invulling van hun rol en positie. Organisaties vragen van hun medewerkers een houding passend binnen de cultuur en identiteit. Dit kan leiden tot onzekerheid over de identiteit bij medewerkers. Er worden verschillende en tegengestelde eisen gesteld.  ‘Wat willen ze nu van me?’,  ‘Ik mis duidelijkheid!’, ‘Ja, wat is het nu…?’.

De kracht van de paradox

Om midden in deze spanningen cynisme en weerstand te voorkomen, helpt juist het denken vanuit de kracht van paradoxen. Polariserende tegenstellingen kunnen worden ontkracht en gebruikt om  de doelen van organisaties te bereiken. Zo verleiden ze het creatie- en innovatievermogen van organisaties. Hierbij is vooral de acceptatie, en niet de oplossing, van schijnbare tegenstellingen van belang. Want de elementen van een paradox kunnen niet zonder elkaar en zijn met elkaar verbonden in een web van oneindige afhankelijkheid. Er is geen ontkomen aan.

Floreren door paradoxen

Paradoxen op allerlei terreinen worden zo zichtbaar: binnen strategische keuzes, de organisatie-inrichting, leren en presteren. Maar ook bij innerlijke processen leiden ze tot onrust en ongemak.
Hoe kan dit fenomeen bijdragen aan het vermogen een evenwichtiger en stimulerende leider te zijn? Hoe gebruikt u als leider de kracht van paradoxen om uzelf, uw teams en uw organisatie te laten floreren? Hoe groeit een organisatie vanuit deze spanningsvelden? Tegenstrijdig en toch met elkaar verbonden als yin en yang?

Masters of Leadership 2017

Op 16 maart staat dit thema centraal tijdens het event de Masters of Leadership 2017.  Hoe gebruikt u als leider de kracht van paradoxen om uzelf, uw teams en uw organisatie te laten floreren? Hoe groeit uw organisatie vanuit deze spanningsvelden, tegenstrijdig en toch met elkaar verbonden als yin en yang?  Hoe kan dit fenomeen bijdragen aan het vermogen een evenwichtige en stimulerende leider te zijn?

De autoriteit op het gebied van leiderschap- en organisatieparadoxen, prof.dr. Marianne Lewis van de University of London,  en filosoof dr. Ad Verbrugge nemen u mee in dit uiterst actuele thema! Meld u hier direct aan.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.