De essentie van gedrag

drs. Max Wildschut

Drs. Max Wildschut, kerndocent Psychologie in Organisaties

Onlangs heeft het eerste online proefcollege voor de opleiding Psychologie in Organisaties plaatsgevonden met kerndocent drs. Max Wildschut. Max nam de deelnemers mee in hoe het gedrag op de werkvloer kan worden verklaard en gaf voorbeelden wat deelnemers in de leergang kunnen verwachten. Tijdens het college werden veel vragen gesteld, wat we samen hebben gebundeld tot dit blog.

De essentie van gedrag

Het online proefcollege bestond uit drie blokken, waarbij kerndocent drs. Max Wildschut tijdens elk blok een ander onderwerp behandelde vanuit de leergang Psychologie in Organisaties. Max begon met de voor de hand liggende stelling dat in organisaties alles uiteindelijk draait om menselijk gedrag. Zijn stelling was dat de factor mens niet alleen wordt onderschat, maar ook chronisch onderbenut. De reden voor beide is een gebrek aan kennis over menselijke psychologie.

Waar voorheen in organisaties het resultaat grofweg werd bepaald door het aantal mensen die werkzaam zijn binnen de organisatie en de inspanning die zij leveren (Result = Fte * Insp.) werkt dat in hedendaagse kennis-intensieve-organisaties veelal niet meer zo. Resultaat wordt niet meer alleen bepaald door hoe hard mensen werken, maar ook hoe slim bijvoorbeeld. Zaken zoals onder andere: betrokkenheid, innovatie/creativiteit, ondernemerschap, leiderschap, samenwerking en communicatie spelen hierin steeds vaker een rol.

Een essentiële rol bij het succes van organisaties wordt bepaald door betrokkenheid van de medewerkers. Daar ligt een uitdaging voor de manager, want hoe manage je dat menselijke aspect?  Dit is ook de centrale vraag waar we tijdens de leergang Psychologie in Organisaties dieper op ingaan.

Wat maakt dat mensen betrokken zijn in een organisatie?

We vroegen deelnemers aan het webinar wanneer zij zich betrokken voelen bij een organisatie. Een aantal factoren die werden genoemd waren: gedeelde missie en visie, verantwoordelijkheid, medezeggenschap, eigenaarschap, gezien en gehoord voelen, teamgevoel en invloed hebben.

Uit onderzoek blijkt dat een van de belangrijkste factoren voor betrokkenheid samenhangt met organizational justice, gevoelens van eerlijkheid en rechtvaardigheid in organisaties. Samenwerking werkt alleen als er een gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid heerst. Maar hoe ontstaat dat gevoel? Hoe ontstaat dat gedrag in het brein?

Hoe dat werkt wordt voor een belangrijk deel bepaald door genen. Om hier meer inzicht in te krijgen, gaan we tijdens de leergang ook in op de Evolutionaire Psychologie. Evolutionaire Psychologie geeft een manier om veel verschillende soorten kennis te integreren tot een algemeen begrip van de menselijke natuur. Binnen de evolutionaire psychologie komen verschillende vakgebieden samen, zoals onder andere: cognitieve, sociale en neuro psychologie, gedragsbiologie, gedragsgenetica. Vanuit deze vakgebieden en kennis kunnen vraagstukken worden benaderd en inzichten gemaakt worden.

Wat maakt een aanpak effectief?

Managers denken dagelijks na over hoe ze gedrag van medewerkers willen beïnvloeden. Zij doen dit op basis van aannames. Als effectiviteit wordt gedefinieerd als het behalen van het gewenste resultaat, dan geldt het volgende: de effectiviteit van een aanpak wordt bepaald door de kracht van de aannames waar deze aanpak op gebaseerd is. Op dezelfde manier geldt dat, wanneer managers motivatie willen verbeteren in een organisatie en ze doen dit op basis van verkeerde aannames over hoe motivatie werkt, dan is de kans groot dat de aanpak niet effectief zal zijn. De aannames die worden gedaan hebben betrekking op menselijk gedrag, de psychologie, en hier heeft zich in de laatste decennia een revolutie afgespeeld. Belangrijke bewegingen hierin zijn nieuwe hersenscanningstechnieken, big data en een meer biologische benadering binnen de psychologie. De meeste van deze nieuwe inzichten zijn nog niet doorgedrongen in de praktijk, waar deze inzichten juist zo nodig zijn.

De stap naar praktijk

Het hebben van een betrouwbare theorie is een eerste stap, maar in de leergang gaan we nog een stapje verder.  Enerzijds gaat het over het kunnen toepassen van de theoretische kennis om een specifieke situatie te analyseren. Anderzijds gaan we in de leergang deze analyse ook vertalen naar een praktische interventie.

Bekijk het online proefcollege Psychologie in Organisaties

Leergang Psychologie in Organisaties start binnenkort

De leergang Psychologie in Organisaties start binnenkort. Onder leiding van kerndocent drs. Max Wildschut leert u op een andere manier naar menselijk gedrag te kijken. Met behulp van actuele wetenschappelijke kennis analyseert u uitdagingen en vertaalt u de inzichten naar de dagelijkse praktijk binnen uw organisatie. Meer weten over de opleiding Psychologie in Organisaties? Download hier de brochure.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u graag een studieadviesgesprek? Neem contact op met studieadviseur Ronald Hellinga via telefoonnummer 088 556 10 57 of per e-mail hellinga@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.