Blockchain organiseren voor managers

Buzzwords
Artificial Intelligence, machine learning, big data, quantum computing en blockchain. Nieuwe disruptieve technologieën worden ze genoemd. Ze zullen zorgen voor een ware transformatie van organisaties en hun businessmodellen. Maar een werkelijke disruptie sinds de komst van het internet hebben we tot nu toe nog niet echt meegemaakt. Welke van deze buzzwords mogen we dan ook daadwerkelijk in deze context gebruiken? En wat heeft nu wel en geen invloed op uw organisatie?

Blockchain
Bovengenoemde technologieën zullen zeker impact hebben, daar kunnen we het over eens zijn. Maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag gezegd worden dat Blockchain de meest disruptieve zal zijn. Experts geven aan dat het een evengrote (mogelijk grotere) impact zal hebben als het internet.
Maar waarom is juist Blockchain zo disuptief? Dit laat zich het beste uitleggen aan de hand van simpele economische principes. Onze economie is gebaseerd op vraag en aanbod en meer specifiek op het vertrouwen in geld als effectief ruilmiddel om uitruil van goederen en diensten mogelijk te maken. Dit vertrouwen wordt geborgd door instituten zoals banken. Een betaling verloopt altijd via een bank zodat er één centrale instantie is die toeziet op de correctheid en authenticiteit van de transactie. De blockchain-technologie ondervangt dit door het vertrouwen decentraal te organiseren. Niet meer één instantie is verantwoordelijk voor het toezicht, maar iedereen in het netwerk.

Hoe werkt de blockchain?
Hoe werkt deze technologie? Feitelijk is een blockchain niets anders dan een database waarin transacties worden geregistreerd. Het bijzondere aan deze database is dat ze is opgebouwd uit heel veel opeenvolgende blokken. Deze blokken zijn op een slimme manier aan elkaar verbonden en altijd in tijd opvolgend. Dit betekent dat een transactie in blok 2 altijd afhankelijk is van hetgeen is vastgelegd in blok 1. Vervolgens wordt een block middels een ingewikkelde code vergrendeld. Het opvolgende blok bevat een verwijzing naar het vorige blok. Verander je dus iets in één van de blokken dan zullen alle opvolgende blokken veranderen. Er ontstaat dan een discontinuiteit die gemakkelijk is te achterhalen. De wijziging wordt dan door de rest van het netwerk automatisch afgewezen. Een ander belangrijk kenmerk van blockchain is dat iedereen die participeert in de blockchain een kopie van deze database op zijn lokale computer heeft staan. Je kunt je voorstellen dat dit al snel duizenden computers kan omvatten. De blockchain is daarmee voor iedereen inzichtelijk en te controleren en daarmee ook elke transactie op de blockchain. Er is niet meer één autoriteit die de controle heeft. Het vertrouwen wordt dus decentraal georganiseerd.

Andere gebieden
Deze techniek is niet alleen handig voor financiële transacties, maar is toepasbaar op vele andere gebieden. Overal waar de geldigheid van transacties gecontroleerd moet worden is het mogelijk om blockchain-technologie in te zetten. Afspraken tussen partijen worden vastgelegd in ‘smart contracts’. Deze contracten worden pas (automatisch) uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Je kunt je voorstellen dat dit dus op veel gebieden toepasbaar is.

Zo zou je je kunnen voorstellen dat het kopen van een huis geregeld kan worden via de blockchain. Pas als het huis is goedgekeurd door de nieuwe bewoner en de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden vindt er een betaling plaats, geheel automatisch. Waarvoor is er dan nog een notaris nodig? Want iedereen in de blockchain kan zien dat het huis eerst behoorde tot persoon x en daarna, na de transactie, behoort tot persoon Y. Het vertrouwen wordt niet meer georganiseerd bij de centrale instantie: de notaris, maar bij iedereen in de blockchain, decentraal dus.

Nadenken over Blockchain organiseren
Belangrijk is om te onthouden dat overal waar vertrouwen centraal is geregeld, de blockchain impact kan gaan hebben. Instituten dienen hier rekening mee te houden. Zullen zij verdwijnen? Nee ik denk het niet, maar ze zullen wel een andere rol krijgen (meer die van het verstrekken van certificeringen). Zoals de blockchain nu al effect heeft op de financiële wereld en binnen het onderwijs invloed gaat krijgen, zo zal het ook heel goed invloed kunnen krijgen binnen uw branche en/of organisatie. Welke impact dit gaat hebben weten we nu nog niet, maar het is wel goed om hier alvast over na te denken en eventueel aanpassingen in de strategie te doen (zoals ook vele banken en overheidsinstellingen dat op dit moment doen). Het vraagt om: nadenken over Blockchain organiseren.

Dit blog is geschreven door drs. Eric Buffinga.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.