Adviseren moet anders: 5 tips

Bij multipartij-vraagstukken, maar ook binnen organisaties, is de politiek-procesmatige complexiteit van het advies vak enorm toegenomen. Terwijl adviseurs zich het vuur uit de sloffen rennen om de veelheid aan vragen en opdrachten op te lossen, groeit de ontevredenheid over resultaten, effectiviteit en efficiency. Adviseurs raken verstrikt in de tegenstellingen tussen de behoeften en belangen van bestuur, management en uitvoering, van uitvoeringsonderdelen en teams onderling, van andere adviesdiensten en van eigen collega’s. En wanneer is er tijd en ruimte voor de eigen behoeften aan professionele autonomie en zingeving?

Monodisciplinair denken en organiseren maakt het lastig de horizontale, integrale vraagstukken van vandaag te tackelen. Anders organiseren van advies biedt dan ook geen oplossing, als er niet ook anders denken over advies aan ten grondslag ligt. Paul Kloosterboer, kerndocent van de leergang Meesterschap in Adviseren, geeft vijf tips om het tij te keren.

In de academische leergang Meesterschap in Adviseren leer je effectief adviesprocessen te beïnvloeden en kom je sterker te staan in je rol als adviseur. Meer weten over onze opleiding? Download de brochure.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.