Adviseren is mensenwerk

Durk Piet de Vries, strategisch adviseur bij AOG School of Management, is de afgelopen periode bezig geweest met een op maat gemaakt programma voor adviseurs van het Clusius College. Hij maakte samen met kerndocent Paul Kloosterboer dit traject van dichtbij mee. Een verslag van de laatste dag…

Groepscursus

Groepscursus

De laatste dag van het leer en ontwikkeltraject zit erop. De climax van het organisatieontwikkeltraject van de adviseurs van Clusius College. Wat is er die dag hard gewerkt, nagedacht, gezucht, gelachen, gefronst en rondgelopen. Flipovers worden beschreven, bekrast, weggehaald en weer opgehangen.

Verbinding met elkaar

De dag staat bol van actieve werkvormen, dialoogsessies, groepswerk en uiteraard contact en verbinding. Verbinding met elkaar, met de stakeholders en het College van Bestuur, dat in het middagdeel volop participeert. Alle dag-inspanningen draaiden uiteindelijk om de kern van ‘hun’ zaak met de elementaire vraag: hoe werken wij samen zodat iedereen er sterker van wordt? Dat wil zeggen dat studenten, docenten, teamleiders, directeuren, CvB én wijzelf sterker en zelfredzamer worden op ons adviesgebied. En dat we onderweg in staat zijn spanningen en verschillen te benutten in plaats van te laten blokkeren.

Strategisch Adviseren

De zelf vormgegeven dag vormde het slot van het incompany traject ‘Strategisch Adviseren’. Het belichaamde wat adviseren in essentie is in onze filosofie: mensen werken met mensen die willen bijdragen aan een gezamenlijke beweging met de zoektocht naar de ‘plek der moeite’. Die zoektocht doe je samen, in co-creatie. En dan kan vitale waarde ontstaan.

Advieseffectiviteit verder ontwikkelen en versterken

Clusius College is een onderwijsorganisatie in de provincie Noord-Holland (http://www.clusius.nl/). Het heeft acht vestigingen en een divers palet aan vmbo- en mbo-opleidingen. Clusius is gericht op leven en werken in een groene wereld. Er wordt veel aandacht geschonken aan natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College telt circa 1.800 mbo-studenten, 4.000 vmbo-scholieren en 750 medewerkers. Binnen de staforganisatie zijn diverse afdelingen en teams actief op het terrein van P&O, Financiën, Kwaliteit, ICT en Communicatie.

De adviesteams hadden de wens en de ambitie de eigen advieseffectiviteit verder te ontwikkelen en te versterken. De advisering van Clusius is erop gericht zich te ontwikkelen in de richting van meer strategisch, minder ad-hoc en beter gebruik makend van het adviespotentieel van de adviseurs. Hierdoor worden de vestigingen en daarmee Clusius College als geheel duurzamer en consistenter verstevigd. Het op maat gemaakte Masterclass-programma bestond uit verschillende sessies en thema’s rondom Advieskunde om dit ontwikkelproces te ondersteunen en te werken aan een gezamenlijk referentiekader als kapstok voor verdere ontwikkeling en professionalisering passend bij de ontwikkeling van Clusius College als geheel.

Reflective practitioner

De inzet richting de adviseurs was gebaseerd op het concept van de ‘reflective practitioner’ in de geest van de grondlegger daarvan: Donald Schön. Dat wil zeggen dat deelnemers zich ontwikkelen van adviseurs die ‘weten’, tot adviseurs die de aannames en referentiekaders van de klant én van zichzelf kunnen en durven te bevragen, betwijfelen en herdefiniëren. Adviseurs bouwen daarmee constructief aan klantrelaties en zijn in staat interventies te doen waardoor die een grotere strategische of systemische waarde krijgen. Het concept van de reflectieve professional is bruikbaar gemaakt voor organisaties die nu fundamenteel anders werken dan in de tijd van Schön: horizontaler, decentraler, complexer en met permanente verandering in hun werkcontext. Adviseurs werken steeds meer voorbij de traditionele organisatiegrenzen en laveren tussen de organisatie, haar omgeving en een keur aan belanghebbenden.

Ontwikkelmodel Meesterschap in Adviseren

Tijdens het leertraject, dat we in co-creatie met Clusius hebben vormgegeven, is gewerkt met een ontwikkelmodel in een driehoeksverhouding: de adviseur als persoon, de adviseur in zijn vak en de adviseur in zijn context. Een model wat ook centraal staat in de leergang Meesterschap in Adviseren.

Waar het daarbij om gaat? Het ontwikkelen van de adviescompetentie, de advieswaarde en het nastreven van de vitale plek. Wilt u meer weten over strategisch adviseren of over wat we voor uw adviesvermogen kunnen betekenen? Kijk dan eens bij de leergang Meesterschap in Adviseren of neem contact op met het team Incompany via telefoonnummer 088 556 1000. Ze staan u graag te woord.

Ontwikkelmodel Meesterschap in Adviseren

Ontwikkelmodel Meesterschap in Adviseren

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.