De 50e editie Verandermanagement

Mariek de Groot, Manager Marketing & Studieadvies

Volgend jaar staat de 50e editie van Verandermanagement op de planning. 50 edities draaien van een leergang klinkt als iets wat heel bestendig is en staat gevoelsmatig haaks op het thema van de leergang: veranderen.

Een aantal jaren heb ik deel uit mogen maken van het team dat dit pareltje uit het portfolio van AOG School of Management organiseerde en met veel plezier.

Met enige regelmaat kwam de vraag terug of de naam van de leergang niet veranderd zou moeten worden, want kan je een verandering eigenlijk wel managen? Het antwoord op die vraag was eigenlijk altijd: “Nee”. Maar daar waar de wereld steeds complexer wordt, ontkom je er als organisatie simpelweg niet aan. En dan is het toch wel fijn dat er een leergang is waar je nieuwe inzichten op kan doen en handvatten aangereikt krijgt waarmee je veranderingen beter kan begeleiden.

 

Ook was er een fase waarin het leek of er aversie was tegen het blauwdruk-denken , wat gebaseerd is op het empirisch en rationeel optimaliseren van processen. Een aanpak waarin efficiëntie, een scherpe planning en controle centraal staan. In het huidige tijdperk van zelfsturing, waarin het vooral gaat om het geven van vertrouwen, kan ik me voorstellen dat deze aanpak in de visiedocumenten van de afgelopen deelnemersgroepen niet de meest gekozen aanpak is.

 

Maar voor hoe je een veranderingen aanvliegt, is nog steeds geen eenduidig recept beschreven. Het is altijd een  afweging die afhangt van waarom er iets moet veranderen, wat er moet veranderen en wie de verandering moet leiden. In het vierballenmodel, van kerndocent Marco de Witte, moet het antwoord op die laatste vraag altijd IK zijn. Voor het persoonlijk leiderschap van “de veranderaar” kwam in de leergang dan ook steeds meer aandacht. Het is ook niet verwonderlijk dat het idee ontstond hier een apart programmaconcept voor te ontwikkelen. In veranderingen neem je als manager, directeur, teamleider of bestuurder immers altijd jezelf mee, met al je onhebbelijkheden en bewuste en onbewuste patronen. Om flexibel te kunnen zijn in je aanpak, moet je in staat zijn bij jezelf te onderzoeken waarom je doet zoals je doet. Want zoals Adriaan Rengelink altijd zei: “Dat wat je niet ziet, en waar je niks van vindt, daar ga je het meest op lijken.” Om jezelf opnieuw uit te vinden zag  Persoonlijk Leiderschap in Transities het levenslicht. De IK-factor in veranderingen wordt hier verder uitgediept. Zeg maar gerust heel diep, iets wat heel spannend is.

 

Die spanning is ook iets wat bij mij altijd heel erg is blijven hangen en wat ik vandaag de dag regelmatig ervaar nu ik probeer veranderingen in de praktijk te realiseren. Het jubileumboek ter ere van de 40e editie “Essenties van Verandermanagement” heeft ook niet voor niets de ondertitel  “Laveren tussen dilemma’s in de praktijk” gekregen en de emeritaatsrede van Leon de Caluwé heet “Spannend veranderen”. Want ziet je beeld van de toekomst er anders uit dan die nu is, wil je innoveren of dromen realiseren? Dan zal je uit een ander vaatje moeten tappen, eens een andere weg inslaan en dat gaat meestal niet vloeiend. Maar als je de spanning ziet en er mee om leert gaan zullen we betere managers of veranderkundigen worden, aldus De Caluwé.

 

Ter ere van het vorige jubileum organiseerden we een event, werd een boek geschreven en een heus museum ingericht. Zullen we in 2018 weer een reünie plannen of een speciale editie van de Summercourse Verandermanagement organiseren? Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Ideeën en suggesties zijn welkom, ik ben te bereiken via groot@aog.nl of 06-21852092.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.