5 tips voor een businessplan dat wél werkt

Marc van Eck, docent in de leergang Talent en Organisatieontwikkeling

Marc van Eck, docent in de leergang Talent en Organisatieontwikkeling

Managers en professionals zijn continu bezig met plannen. Maar veel plannen worden nauwelijks gelezen laat staan dat ze worden uitgevoerd. Vaak zijn plannen niet scherp genoeg verwoord of is de samenhang tussen verschillende onderdelen onvoldoende duidelijk. Met de OGSM methodiek is dit verleden tijd.

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies, Measures. Het is een businessplan op 1 A4 dat leidt van visie naar actie. De OGSM methodiek helpt om dromen, ideeën en plannen zo concreet te maken dat ze gehaald worden. Want dromen of plannen hebben is leuk, maar goede plannen hebben en deze waarmaken is veel leuker. De methodiek wordt door onder andere veel Fortune 500 organisaties wereldwijd gebruikt als hun belangrijkste tool voor strategische planning. Bekende voorbeelden zijn Procter & Gamble, Coca-Cola en Mars.

 

Vijf tips voor een businessplan op 1 A4 dat wél werkt.

1.       Start met het beoogde einddoel

In de praktijk beginnen veel businessplannen met het optellen van acties en dan te bekijken waar dit de organisatie kan brengen. OGSM daarentegen begint met een duidelijke en krachtige verwoording van het kwalitatieve doel (de Objective) van de organisatie. Het geeft aan waar de organisatie wil staan aan het eind van een bepaalde periode. Dit is vaak één jaar, maar kan ook drie jaar zijn. Omdat de Objective leidend is voor alles wat volgt is het belangrijk dat alle betrokkenen hier overeenstemming over hebben. De Objective is dus het punt op de horizon dat de organisatie binnen de bepaalde tijdseenheid wil hebben bereikt.

Een goed voorbeeld van een objective is er een die John F. Kennedy samen met de NASA formuleerde: ‘Onze landgenoten zijn trots op Amerika door als eerste een man op de maan te zetten’.

Het doel is duidelijk, en ook langs welke weg hier te komen.

2.       Bepaal de kwantitatieve doelen

Een plan wordt gemaakt om het te realiseren. Dat geldt ook voor OGSM. Dus is het belangrijk om aan het eind van de rit wel te weten of de doelstelling is behaald. Maar ook tussendoor of het plan op koers is om op tijd te kunnen bijsturen indien nodig. Tevens is van belang dat alle betrokkenen dezelfde definitie hebben van de woorden uit de Objective. Vertaal daarom de Objective (het kwalitatieve doel) in kwantitatieve doelen (de Goals). Op basis hiervan kan aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode worden bepaald of de Objective daadwerkelijk is behaald.

3.       Durf te kiezen

Aangekomen bij de ‘S’ van Strategies. Maak specifieke keuzes hoe de Objective (en daarmee de Goals) te gaan halen. Kies maximaal vijf strategieën en maak een keuze alsof het jouw eigen bedrijf is. Als er geen serieus alternatief is voor een strategie, is het geen strategie maar een feit. Scherp kiezen wat wel en niet te doen is de kunst van strategieën. Dit leidt tot focus, en de ervaring leert dat focus leidt tot resultaat. Alles een beetje doen of nog erger het ene doen en het andere niet laten, is kiezen voor middelmaat.

4.       Zet visie om in actie

Zijn de strategieën bepaald, dan is het van belang om te meten of iedere strategie op koers ligt (en zo dus bijdraagt aan het halen van de Objective). In de laatste stap naar een inspirerend en gericht businessplan op 1 A4 wordt iedere strategie naar concrete actiestappen vertaald en wordt overeengekomen wie de actiestappen uitvoert en wanneer deze gereed zijn. Zo wordt de uitvoering van de acties, en dus de realisatie voor het businessplan zeker gesteld.

5.       Speel niet vals, gebruik écht maar 1 A4

Geïnspireerd en gemotiveerd en wil je ook aan de slag met een businessplan op 1 A4 dat wél werkt? Of download hier een OGSM template om jouw Objective, Goals, Strategies en Measures helder op te schrijven op slechts 1 A4. Zie ook het boek ‘Businessplan op 1 A4; word succesvoller met OGSM’


Zie ook:
‘Dé uitdaging ligt in de uitvoering van de strategie’

 

Dit bericht is een bijdrage van Marc van Eck. Marc van Eck RM is partner van strategisch marketingadviesbureau Business Openers en een van Europa’s topsprekers op het gebied van Internal Branding. Bij AOG School of Management is Marc actief als docent in de leergang Talent en Organisatieontwikkeling.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.