Wordt verwacht: opleiding “Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap”

Hoe functioneer jij in jouw professionele omgeving? En hoe til je dat niveau naar een hogere vorm van authentiek leiderschap? Met een ruimer geschakeerde persoonlijke dynamiek, een breder palet aan handelingsrepertoire en een meer evenwichtige performance. Hoe wordt je kortom bewust bekwaam op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap? AOG School of management ontwikkelt daarvoor een compleet nieuw programma. Hieronder een sneak preview.

Veel van de academische opleidingen bij AOG School of Management benaderen het leiderschap vanuit cognitie en vaardigheden. Bij dit nieuwe programma staat de vraag centraal wie je zelf bent en hoe je persoonlijk in elkaar steekt. Voor veel professionals en managers een unieke mogelijkheid om hun leiderschap een nieuwe dimensie te geven. Marco de Witte, kerndocent van de leergang Verandermanagement bij AOG School of Management en consultant bij HGRV, verzamelde een hoogwaardig team om zich heen en ontwikkelde met hen een uniek programma, waarbij de traditionele academische benadering is samengebracht met een systemische methodiek die het potentieel in de dagelijkse praktijk tot volle wasdom brengt. Aan de hand van drie vragen laten we u vast kennismaken met zijn gedachtengoed.

1. Vanwaar jouw eigen drive om in te zetten op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap?

Zelf heb ik de ervaring dat, waar het lastig wordt in mijn (advies)werk, mijn eigen gedragsrotondes regelmatig in de weg zitten. Vooral met dominante opdrachtgevers heb ik het lastig. Dat heeft alles te maken met het nest waaruit ik kom en de patronen die ik heb ontwikkeld in verschillende werkcontexten. Je zou kunnen zeggen dat het werk een thema wakker kuste dat ik al langer ken uit mijn familiebanden, opleiding en diverse werkcontexten. Het heeft mij veel gebracht om daar meer inzicht in te krijgen. Privé, maar ook juist in mijn werk.

Jaren geleden leerde ik Michiel Nannen (bedrijfseconoom en acteur) en Maaike Arends (sociaal psychologe) kennen. Een fantastisch duo om mee samen te werken. Geïnspireerd door onze vakdisciplines en ervaringen, ontmoeten wij elkaar in de dagelijkse praktijk, precies daar waar het schuurt. Wij hebben ervaren dat daar waar waarheden botsen, creëren begint.

Niet dat dat altijd lekker voelt, daar kunnen we best eerlijk over zijn. Echter door samen in te stappen, tegenstellingen toe te laten en te verkennen leer je werken met spanningsvelden en diverse paradigma’s en wordt het ineens heel veel leuker. Dit leidde voor ons tot een mooie persoonlijke ontwikkeling en vormde tevens de uitdaging om ons pad naast dat van anderen te leggen. Een academisch programma  is daarvoor een prachtig dialoog- en ontwikkelplatform.

2. Welke filosofie ligt ten grondslag aan jullie ambitie met dit programma?

‘Niet het doceren van de waarheid, maar het faciliteren van het ontdekken van waarheden leidt tot zelfsturing, verbinding en excellentie.’

In onze visie worden invalshoeken uit de bedrijfskunde, veranderkunde, psychologie en de wereld van de kunsten gecombineerd tot een heel eigen praktijk en werkwijze. Daarbij versterken de academische blik en praktijkervaring elkaar, zodat er lenigheid ontstaat in de afwisseling tussen abstraheren en concretiseren. Leiderschap is mensen verbinden aan een idee! Leiderschap gaat niet alleen over de persoon van de leider, maar ook over de interactie met anderen en in de (werk)context gezamenlijk resultaten weten te behalen.

Leiderschap in spannende, complexe verandertrajecten vraagt een groot zelfinzicht in de patronen waar je in schiet als je onder druk komt te staan. Patronen die al sinds je kindertijd zijn ingeslepen en die als een ‘automatische piloot’ het roer overnemen als de stress toeneemt. Met als gevolg dat je als het ware rondjes blijft lopen op dezelfde rotonde (bijvoorbeeld die van ‘krachtig de leiding nemen’) en het niet lukt de afslag te nemen (zodat ‘kracht’ en ‘kwetsbaarheid’ er weer beide mogen zijn).

Veel programma’s rond leiderschap zijn nogal cognitief. We praten er graag over. Op basis van hedendaagse neurologische inzichten weten we echter dat het vooral onze emoties zijn die ons in beweging zetten. Vandaar dat wij een programma ontwikkelen dat uitgaat van het eerst lichamelijk en emotioneel ervaren en daarna pas cognitief reflecteren. Dit alles onder het motto ‘It is easier to act yourself in new ways of thinking, than think yourself in new ways of action’. Met deze benadering bieden we meer inzicht in je eigen gedragsrotondes. Waar ze vandaan komen, wanneer ze wel en niet functioneel zijn, hoe je ze kunt beïnvloeden. Ons uitgangspunt is niet dat die gedragingen vervolgens moeten verdwijnen, maar eerder dat er extra gedragsrepertoire moet worden ontwikkeld. Er moet niets weg, er moet iets bij!

In deze leergang  ontwikkel je nieuw gedragsrepertoire als leider voor de momenten dat de spanning toeneemt. Je ontdekt je ‘rotondes’, je experimenteert met het nemen van nieuwe afslagen en je oefent ermee in de dynamiek van spanning en onzekerheid. Steeds op het niveau van denken, voelen en lichamelijke gewaarwording.

3. Hoe brengen jullie de doorbraak in de beoogde transitie tot stand?

Dat doen we allereerst door middel van High Impact learning. Dynamieken en patronen in samenwerking zichtbaar maken. Niet veranderen, maar vergroten van inzicht, keuzevrijheid en sturing. Daarbij werken we met een effectieve leergroep. Daarbinnen stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling door zelfonthulling en feedback en koppelen die aan het leveren van een concrete bijdragen van de aan de organisatieontwikkeling. We kiezen voor een waarderende benadering. De deelnemers spreken we aan op hun eigen kracht en we dagen ze vandaaruit uit zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van zichzelf en de omgeving.

Daarnaast vormt co-creatie een belangrijk element. Samen met de betrokkenen brengen we ambities en vraagstukken in kaart We creëren daartoe een passende leeromgeving en benutten ieders kracht om het ontwikkelproces vorm te geven. De overlap tussen de leeromgeving en de werkomgeving is groot, waardoor er in de praktijk een effectieve doorbraak tot stand komt.

Meer details?

Dit nieuwe programma start komend najaar van bij AOG School of Management. Binnenkort geven we meer details omtrent en exacte programma. Nieuwsgierig? Volg het nieuws dan via de nieuwsbrief en onze site of maak je interesse kenbaar via muller@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.