Hoe één wijnkistje twee organisaties verbindt

Tim ten Wolde en Jacco Strik

Hoe één wijnkistje een heel verhaal over verbinding en het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen vertelt.

Dinsdag 30 juni zetten Tim ten Wolde, directielid Prins Johan Friso Mytylschool Haren en Jacco Strik, Manager Sales & Operations van AOG School of Management hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst van beide organisaties. Een samenwerking die heeft geleid tot een uniek product: “Wijnkistjes met een verhaal”.

Het verhaal begon ongeveer een jaar geleden tijdens een bedrijfsbezoek van de managementschool aan de mytylschool. Gedurende het bezoek bleken er meer overeenkomsten te zijn tussen beide organisaties dan aanvankelijk gedacht. Niet alleen op het gebied van de opleidingsvisie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid als opleider naar hun leerlingen en deelnemers. Maar zeker ook op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Geraakt door de energie en de creativiteit die Jacco voelt bij het bezoek aan de school ontstaat bij hem een idee. Een idee om de werelden van de organisaties letterlijk dichterbij elkaar te brengen.

Ervaringen creëren in onderwijsprogramma’s die mensen een leven lang bijblijven

Bij AOG School of Management is men continu bezig om met de onderwijsprogramma’s betekenisvolle ontmoetingen te realiseren die blijvend van impact zijn. Na afloop zijn de deelnemers vele unieke ervaringen rijker. Hoe mooi zou het zijn om dit tastbaar te maken op symbolische wijze als de leerreis zijn einde nadert? Jacco vraagt de mytylschool of ze ook een ‘uniek’ wijnkistje als cadeau bij de diploma uitreikingen zouden kunnen maken. Tim is meteen enthousiast. Zowel vanuit de ambitie vernieuwende onderwijsprogramma’s neer te zetten als vanuit de drive leerlingen het gevoel van betekenis te zijn te willen meegeven. Samen met zijn collega’s ontwikkelt Tim een compleet nieuw lesprogramma, waarin aandacht is voor creativiteit, handvaardigheid en logistiek. Het programma wordt zo opgebouwd dat de hele school – dus alle leerjaren en alle niveaus – eraan mee kunnen doen. Het duurt maar even en de wijnkistjes zijn “the talk of the schools”.

Leerreizen komen samen

Tim: “Het mooie van dit project is dat het de creativiteit en fantasie van de leerlingen stimuleert èn het gevoel tot uitdrukking brengt een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Elk exemplaar ziet er anders uit en vertelt een eigen verhaal. Zoals bijvoorbeeld het wijnkistje van een leerling die besloot een felicitatiebrief te schrijven aan een gediplomeerde. Hele volzinnen krabbelde hij op de houten omlijsting van de wijnfles. Voor de deelnemer aan de academische leergang een boodschap die hem een leven lang bij zal blijven. Door de puurheid en liefde die eruit spreekt en de aanmoediging in de wereld te zetten waar je voor staat.”
Jacco vult aan: ”Met dit concept komen onze leerreizen letterlijk samen. Een op het oog iets eenvoudigs heeft een grote impact op alle betrokkenen en geeft symbolisch de waarde weer van in verbinding staan met anderen.”

MVO gaat om ondernemen vanuit je hart

De kracht van het project blijkt eveneens tijdens de thuislessen gedurende de corona crisis. De nog onbeschilderde houten kistjes worden bij de kinderen thuis afgeleverd, waarmee de handvaardigheidslessen gewoon door kunnen gaan. Menig ouder belt Tim op om te vertellen hoe dankbaar ze zijn, dat ze juist in deze tijd thuis iets zinvols kunnen doen voor de samenleving. Een uitspraak die de andere pijler achter het idee – de MVO gedachte – bevestigt.

Jacco: “Wij zijn er trots op dat we samen met de PJF Mytylschool Haren onze maatschappelijke footprint kunnen vergroten. MVO is niets wat je in mooie woorden beschrijft in je bedrijfsstrategie, dat is vooral iets wat je moet doen vanuit je hart. Nu we zien hoe het levensgeluk van de mytylschool leerlingen hierdoor is toegenomen, is dat een enorme drive voor ons dit project nog veel breder op te gaan pakken.“

Tim beaamt dit: “Innoveren is gewoon beginnen en op basis van ervaring kijken hoe je het nog beter kan maken.” Enthousiasme is daarbij de motor om mensen mee te krijgen en dat is gelukt. Inmiddels hebben al meerdere mytylscholen zich gemeld voor het lesprogramma en waren de eerste gediplomeerden die het wijnkistje ontvingen meteen al geïnteresseerd voor hun eigen bedrijf in dit project. Dit najaar worden de plannen daarvoor nog verder uitgerold.

Over de Prins Johan Friso Mytylschool

De Prins Johan Friso Mytylschool is een school voor leerlingen die een lichamelijke of meervoudige beperking hebben of langdurig ziek zijn. Er wordt onderwijs op maat aangeboden aan kinderen en jongeren van 4 tot maximaal 20 jaar. De mytylschool wil een organisatie zijn waar leerlingen en medewerkers hun talent kunnen laten groeien. In de visie staat het belang van de leerling voorop. De mytylschool wil zoveel mogelijk inspelen op de verwezenlijking van hun optimale ontwikkelingsmogelijkheden.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.