‘Verder denken door verder te reizen’

De Bedrijfsartsengroep en AOG School of Management hebben de handen ineen geslagen. Van 10 mei tot en met 19 mei 2015 zal de studiereis ‘Public & occupational health’ plaatsvinden. Bestemming? China. Een bijzonder initiatief waarbij voor een specifieke, medische doelgroep een reisprogramma is samengesteld dat afgestemd is op zorg, samenleving en de impact van elementaire, mondiale ontwikkelingen.

Deze Chinese excursie, waarbij vakmatige accreditatie van het programma aan de orde is, draagt bij aan de duiding van internationale en impactvolle tendensen en is een betekenisvolle katalysator in het persoonlijke en professionele leren. En dat in een Aziatische omgeving die fundamenteel anders is dan onze Westerse waardoor het programma de kans biedt om kennis te maken met één van de dominante economieën ter wereld.

Daarnaast biedt de educatieve reis de gelegenheid om met een zekere distantie te kijken naar de Nederlandse maatschappij en de eigen rol en is er volop ruimte ingebouwd voor reflectie en kenniscreatie ten aanzien van thema’s die relevant zijn voor de eigen functioneringscontext.

Alumnus drs. Hans Recourt, bedrijfsarts en verbonden aan de Bedrijfsartsengroep, is jaren geleden vanuit zijn deeltijdstudie Bedrijfskunde bij AOG School of Management al eerder naar China afgereisd. Het betrof destijds een excursie met een bedrijfskundig programma. De reis heeft hem destijds veel kennis en inzicht opgeleverd en in gesprek met AOG School of Management leidde dit tot het initiatief om te komen tot een branchegerichte leerreis voor medici. De achterban van de Bedrijfsartsengroep bleek enthousiast en vervolgens is tot nadere uitwerking overgegaan met de ambitie om de reis interessant te maken voor een brede, zorginhoudelijke doelgroep . Inmiddels zijn er 15 deelnemers aan de reis.

De reis is niet alleen interessant voor bedrijfsartsen. Ook huisartsen, verzekeringsartsen, medische beleidsmakers en bestuurders in de zorg zullen veel inzicht en kennis putten uit deze reis. We doen graag een oproep aan personen in deze doelgroepen om zich aan te melden voor deze unieke studiereis. Ben je op zoek naar een inspirerende, grensverleggende en zorginhoudelijke leerervaring?

Meld je dan aan! Voor meer informatie, documentatie en aanmelding kunt u zich wenden tot Annemiek de With van de Bedrijfsartsengroep, adewith@bedrijfsartsengroep.nl of via 088-2332330.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.