Verandermanagement nog steeds actueel

Dr. Marco de Witte, kerndocent opleiding Verandermanagement

Dr. Marco de Witte, kerndocent opleiding Verandermanagement

Dinsdag 14 april start de 44e editie van de opleiding Verandermanagement. Al meer dan 15 jaar zitten de groepen vol met managers en eindverantwoordelijken die hun organisaties structureel willen afstemmen op marktontwikkelingen en daarbij actief bijdragen aan het veranderproces. Kerndocent van de opleiding, dr. Marco de Witte, gaat in op de vraag waarom Verandermanagement na al die jaren nog steeds actueel is en hoe de opleiding zich in de jaren heeft ontwikkeld.

Verandermanagent in organisaties

“Aan het begin van de 21ste eeuw worden we met een grote crisis geconfronteerd. Deze is niet  conjunctureel, maar structureel. Op steeds meer terreinen, sectoren en markten spelen systeemproblemen, water, voedsel, energie, veiligheid, mondiale concurrentie, etc. Dit vraagt niet alleen veranderingen van organisaties. Het betekent ook dat de systemen waar organisaties deel van uitmaken (de water, de voedsel, veiligheidsketen, etc.) moeten veranderen. Dat vraagt om nieuwe manieren van organiseren, maar ook van veranderen. Ik heb dat derde orde veranderingen genoemd.”

Ontwikkeling van de opleiding Verandermanagement

“Zoals het een leergang verandermanagement betaamt is elke editie anders. Anders door de groep en de docenten, maar ook door de ontwikkelingen in het vakgebied. Drie ontwikkelingen zijn opvallend. Not analyse, think and change, maar ‘see, feel, change’. De emotionele betekenis van veranderingen bepaalt of mensen in of uit stappen in een verandering. Dus niet de rationele analyse, maar wat het emotioneel voor de verschillende partijen betrokken in de verandering betekent. De grote vraag is natuurlijk hoe je intervenieert op het emotionele platform?

Een tweede ontwikkeling is dat de bovenstroom (strategie, structuur, technologie) minder belangrijk wordt en de onderstroom (medewerkers en de cultuur) belangrijker. Organisaties bestaan uiteindelijk uit een netwerk van mensen die in onderlinge relaties doelen proberen te bereiken. Organisaties veranderen in eenheden van 1. Dat impliceert ook dat de persoonlijke veranderopgave van de veranderaar steeds centraler komt te staan. Verander je zelf niet, dan verandert je organisatie ook niet.

Een laatste opvallende verandering is dat de visiedocumenten steeds beeldender worden. We leven steeds minder in een tekst-, maar in een beeldcultuur. Dat stelt ook eisen aan de vormgeving van het veranderplan en de manier waarop we daarover communiceren.”

Verandervermogen vergroten

Met de leergang Verandermanagement proberen we een bijdrage te leveren aan het vergroten van het verandervermogen in Nederland. Vraagt u zich ook af hoe u uw organisatie moet aanpassen aan veranderende omstandigheden? En wilt u wel eens gebruik kunnen maken van een andere veranderaanpak en een gedegen theoretisch kader? Download dan vrijblijvend de brochure van de opleiding Verandermanagement. We verwelkomen u graag in de eerstvolgende groep die start op dinsdag 14 april 2015.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.