Van Big Data naar Braindata

Big data lijkt één van de toverwoorden die binnen een bedrijf kunnen leiden tot een ongekend enthousiasme. Logisch ook, want door middel van big data kunnen er inzichten worden verworven die eerder in het duister bleven. Zo zijn bijvoorbeeld bewegingen van klanten over het internet nu veel makkelijker, sneller en beter in kaart te brengen. Maar wat weten we nu eigenlijk? Welke conclusies kunnen we aan deze data hangen? Waarom gedragen bezoekers zich zo? En hoe kunnen wij dit gedrag beïnvloeden?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, zullen bedrijven in de toekomst verder moeten kijken dan slechts de big data. Deze data geeft namelijk veel inzichten in de “hoe”- en “wat”-vragen die gesteld kunnen worden omtrent het gedrag van bezoekers, maar werpt geen licht op het “waarom”. Omdat big data steeds toegankelijker wordt en op veel velden toe te passen is, zal het niet lang duren voor het een geïntegreerd deel is van de manier waarop kennis over bezoekers wordt verzameld. Maar wat is de volgende stap? Om big data op een goede en constructieve manier te kunnen interpreteren, is er meer nodig. Zo kan bijvoorbeeld uit de big data blijken dat er slechts een conversie van 0,5% is op de “koop dit product”-knop van webshop X. Dit is natuurlijk belangrijke informatie: zo weet webshop X dat er iets aan deze knop gedaan moet worden. Nu rest wel nog de vraag wat er precies aan deze knop gedaan moet worden om te zorgen dat de bezoeker er wel op klikt. Sterker nog, het is niet zeker dat het aan de knop zelf ligt. Voor hetzelfde geld ligt het aan het design van de website, de motivatie van de bezoeker, incongruentie tussen de wensen van de bezoeker en de functie van de knop, of is er een andere oorzaak.

Om in te kaderen waarom het percentage conversie zo laag is (en hoe dit valt te verbeteren), is het dus van belang naar de bezoeker te kijken. Waarom beslissen zo weinig mensen om door te klikken? Hier is de grens van big data bereikt. Dit is waar Braingineers bij springt. Door op hersenniveau te kijken naar de reacties die men heeft op, bijvoorbeeld, dit soort webpagina’s, kunnen wij deze “waarom”-vraag beantwoorden. Door middel van EEG, eye tracking en interviews wordt bestudeerd hoe men op bepaalde onderdelen op een website reageert. Doordat wij zowel bewust (aan de hand van interviews) als onbewust (met behulp van EEG & eye tracking) meten, krijgen wij een breed en diep inzicht in de werking van een website vanuit het gebruikers-perspectief. Zo wordt in één keer duidelijk waar het probleem zit en hoe dit het beste op te lossen is.

Als we het voorbeeld van webshop X erbij nemen, kan uit dit onderzoek bijvoorbeeld blijken dat men eerst meer informatie over het product wil, en dat de tekst “koop dit product” daarom niet overeenkomt met de verwachtingen. De bezoeker krijgt het gevoel dat hij of zij geen informatie kan lezen door op “koop dit product” te klikken, maar dat hij/zij meteen een aankoop moet doen. Dit leidt tot frustratie, en hierdoor kan het zijn dat de bezoeker niet alleen ervoor kiest om niet op “koop dit product” te klikken, maar zelfs de hele webpagina af te sluiten. Door de tekst simpelweg aan te passen naar “lees hier meer informatie”, kan de conversie dus gemakkelijk omhoog schieten.

Al met al is big data tegenwoordig dus van essentieel belang om de bewegingen van bezoekers in te kaderen. Overigens voldoet het gebruiken van alleen big data niet om belangrijke vragen te kunnen beantwoorden en op de juiste manier aanpassingen te maken die tot een beter gebruiksgemak en een hogere conversie leiden. Om dit te bereiken, zal de “waarom”-vraag moeten worden beantwoord, en dit kan alleen door de bezoeker zelf te onderzoeken.

Het Marug event vindt plaats op dinsdag 8 maart 2016. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.