Ontwikkelingen innovatief doorvertalen naar een concreet plan

Arnold Hagen, senior projectmanager netwerkstrategie, Pon Automotive

‘PON importeert sinds 71 jaar Volkswagen in Nederland. Veranderingen zijn er altijd geweest, maar het tempo waarin dat nu gebeurt is enorm, en neemt alleen nog maar toe. Elektrische auto’s, data uit auto’s, digitale diensten en online verkoop van auto’s zijn voorbeelden van snel verlopende ontwikkelingen in onze branche. Die ontwikkelingen zullen grote impact hebben op onze bedrijfsvoering en op onze klanten.’

Op een innovatieve manier tot een concreet plan komen

‘Ik nam deel aan de leergang Innovatie en Business Development: een combinatie van een academische en praktische opleiding. De opleiding heeft mij een enorme verbreding en verdieping gebracht in de concrete aanpak hoe te innoveren. Ik ben eraan begonnen omdat ik meer wilde weten over hoe je trends en ontwikkelingen op een innovatieve manier kunt doorvertalen naar een concreet plan, en hoe je ideeën kunt genereren om meer waarde te creëren. De leergang heeft me alles geboden wat ik hoopte.’

Leren van innoverende organisaties

‘Een deel van de colleges vonden op locatie plaats. Heel inspirerend om te zien hoe bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven, na het vertrek van Philips, zich herontwikkelt; hoe Amsterdam het havengebied vernieuwt. Ook al zijn dat heel andere organisaties, toch zijn er direct verbanden te leggen met de eigen praktijk. Luisteren naar verhalen over hoe anderen innovatieve antwoorden hebben gevonden en problemen hebben omgebogen tot kansen en verbeteringen, hielp mij om van buitenaf en van bovenaf, met een nieuwe blik naar PON te kijken.’

Toepassing van het geleerde in praktijkcase

‘Buiten de opleidingsdagen werk je met een groepje andere deelnemers aan een praktijkcase. Het was inspirerend om samen te werken met mensen uit verschillende branches, die zich allemaal in een omgeving bevinden die in hoog tempo verandert en die moeten vernieuwen om relevant te blijven. Door hetgeen we leerden in de colleges toe te passen op de case verdiepte zich mijn begrip van de theorie.’

Anders leren kijken naar het alledaagse

‘Dankzij de leergang kijk ik nu vanuit een bredere context naar de vraagstukken in mijn werk en ik zie meer samenhang. In de leergang leer je buiten de oude kaders te treden en met de aangereikte kennis lukt het om werkelijk tot innovatie te komen.’

Concrete doorvertaling naar de praktijk

‘De leergang sluit zo goed aan op de praktijk, dat ik het geleerde dezelfde week nog kon toepassen. Bijvoorbeeld: hoe breng je een creatief proces op gang om met je team tot nieuwe ideeën te komen? Hoe werk je met pilots in een Lean-methodiek? Voor de leergang pakte ik projecten vaak intuïtief aan. Nu, met de theoretische achtergrond en praktische oefening ben ik meer overtuigd van mijn keuzes. Deels bevestigde het de keuzes die ik daarvoor maakte, maar deels doe ik het ook echt anders. Ik ben me bijvoorbeeld veel meer bewust van de governance-kant van innovatie en het belang om stakeholders en financiers eerder bij projecten te betrekken.’

Praktische input in ons strategisch proces

‘Mijn visiedocument schreef ik ter afronding van de leergang. Hierin kon ik naadloos aansluiten bij waar mijn team al mee bezig was, en helder onze innovatie vraagstukken adresseren. Het document en mijn opgedane kennis zijn praktische input geworden in ons strategische proces.’

Wij vroegen alumnus Arnold Hagen, senior projectmanager netwerkstrategie Pon Automotive, wat de meerwaarde voor hem is geweest van het volgen van de leergang Innovatie en Business Development.  Wilt u ook trends en ontwikkelingen concreet kunnen vertalen naar een concreet plan en daarmee nieuwe waarde creëren voor uw organisatie of uw eigen business? In de leergang Innovatie en Business Development gaat u hiermee aan de slag. 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.