‘SWOT-analyses en benchmarks zijn niet strategisch’

Om het verschil te kunnen maken, is marktkennis en marketing onontbeerlijk. Maar dat is slechts één kant van het verhaal, betogen Roald Vandepoel en Philip Wagner, kerndocenten van de leergang Business Development en Innovatie. Leiderschap in het realiseren van innovatie en vernieuwing is volgens hen minstens zo belangrijk.

 

‘Er zijn fundamentele veranderingen gaande in onze samenleving. Bijvoorbeeld op ecologisch, technologisch en economisch gebied. En dit heeft zijn uitwerking op alle organisaties. Want de lifecycle van business verandert erdoor’, begint Philip Wagner, één van de twee kerndocenten van het programma Business Development en Innovatie. ‘Organisaties die niet vernieuwen, hebben op termijn in het meest positieve geval een minder passend aanbod voor klanten. En SWOT-analyses, benchmarks en concurrentiedocumenten zorgen er alleen maar voor dat je de rest volgt. Maar je wilt eigenlijk voorop lopen. En om dat te realiseren, moet je blijven innoveren. Wanneer je het goed doet, herken je macro-economische trends en weet je deze op een dusdanige manier te analyseren zodat de strategie van de eigen organisatie erop aanpast wordt.’

 

Nieuwe concepten
Wagner verbetert zichzelf. ‘We spreken wel over business development, maar onze leergang is er niet alleen voor profit. Ik denk ook aan zorginstellingen die woekeren met de marktwerking. Of overheden, die terug moeten treden en verantwoordelijkheden afstaan. Maar ook ZBO’s, die de afstand tot de eindgebruiker misschien willen verkleinen. In feite gaat het om het ontwikkelen van nieuwe concepten: bijvoorbeeld nieuwe zorgconcepten, marktconcepten of woonconcepten.’
Innoveren, dat klinkt een beetje als uitvinden. Maar het is meer, betoogt Wagner. Het kan het ook gaan om andere businessmodellen, een aanpassing van een organisatiemodel, ander toezicht of een vernieuwde besturing, voegt Wagner nog toe. ‘Klopt. Het gaat bij innovatie lang niet altijd om producten, maar ook om diensten en concepten. Wanneer je als organisatie een voor jou hele nieuwe markt gaat opzoeken, dan is dat een innovatie. Belangrijk is dan vervolgens, hoe je de innovatie in gebruik kunt stellen.’
Net als in marketing gaat het bij innovatie om waardecreatie, zowel in het product als in de beleving. ‘Dat is de essentie. En dan dusdanig veel waarde, dat jouw klant ervoor wil betalen.’

 

Leiderschap, creativiteit en inspiratie
Roald Vandepoel neemt het woord over. ‘Het is erg belangrijk, dat je op afstand leert te kijken naar je eigen organisatie. En tijdens zo’n opleiding lukt dat nu eenmaal een stuk makkelijker, geholpen door de andere deelnemers en de docenten. Je zult dan beseffen, dat business development – net als marketing –  zowel outside-in als inside-out benaderd moet worden. Je kunt immers wel de wildste plannen bedenken, maar je moet wel de mogelijkheid hebben om die binnen de kaders en richtlijnen van jouw organisatie uit te rollen. Creativiteit en inspiratie zijn dan niet genoeg. Je moet leiderschap en ondernemerschap tonen, om het intern voor elkaar te boksen. In het creëren van voldoende speelruimte om jouw visie voor het voetlicht te krijgen wordt in de opleiding expliciet aandacht gegeven.’
Iteratief proces
‘Business development is een iteratief proces’, gaat Roald Vandepoel verder. ‘Je moet er aandacht aan blijven besteden, om van waarde te blijven voor je stakeholders.
‘De deelnemer groeit als professional, maar komt ook terug op het werk met nieuwe toekomstbeelden, andere perspectieven of nieuwe financieringsmodellen. Hij opereert op het snijvlak van productontwikkeling en marketing en voegt waarde toe, juist gericht op de langere termijn.’

Van strategie naar realisatie
‘Klopt’, besluit Wagner. ‘Als je iets nieuws bedenkt, ben je altijd alleen. Anders was het niet nieuw. In die eerste fase ligt de markt eigenlijk voor je klaar, als je tenminste in staat bent om je organisatie jouw idee te laten adopteren. Daarom moet je de koppeling kunnen maken tussen nieuwe waardeproposities en bedrijfskundige wetmatigheden als ROI, omzetverwachting, marketingtactiek en strategie, maar ook het businessmodel. Wij geven in de leergang handvatten, om ook de stap naar realisatie van je ideeën te maken.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.