Strategie en leiderschap in de digitale revolutie

Business Developer opleidingen

Ian Muller – Business Developer opleidingen

Waar de industriële revolutie vijf eeuwen nodig had om tot wasdom te komen, doet de digitale revolutie dat in een paar decennia. Organisaties hebben daardoor te maken met een ultrasnelle opeenvolging van technologische innovatieslagen. Die ongekende omwenteling gaat echter gepaard met omvangrijke culturele, sociale en economische veranderingen.

Om organisaties succesvol te transformeren naar die digitale samenleving, hebben we leiders nodig met visie op al deze aspecten. Digitalisering kan daarbij niet los worden gezien van alle andere veranderingen die zich in de maatschappij voordoen als gevolg van de technologische revolutie.

Wat zijn de gevolgen van de digitalisering op de samenleving? Hoe ziet de nieuwe netwerksamenleving er uit? Wat betekent dit voor de huidige economische modellen en de organisatievormen?

We zien dat organisaties met een hoge digitale senioriteit gemiddeld veel betere resultaten behalen dan hun concurrenten. Van ondersteunend en procesmatig is digitalisering uitgegroeid tot een van de belangrijkste drivers van strategische vernieuwing.

Dit stelt het verander- en innovatievermogen van organisaties op de proef. Het vraagt van de huidige generatie managers en professionals een vakoverstijgende visie op digitale innovatie. Het draait in dat proces om een compleet geïntegreerde wereld waar offline en online geheel met elkaar zijn verweven.

Hierbij wordt een grote verscheidenheid aan issues met elkaar in verband gebracht. Voorbeelden daarvan zijn big data en data mining, social marketing, veiligheid, communities en privacy. Alternatieve financiële modellen, nieuwe bedrijfsstructuren, snelheid van implementatie en houdbaarheid van vernieuwingsslagen vormen een andere categorie veranderaspecten.

Om deze ontwikkelingen te duiden en een plek te geven in het eigen innovatie proces, moeten we multidisciplinair leren denken en handelen. Hoe passen bijvoorbeeld fenomenen als de Bitcoin, augmented reality en 3D printing in vernieuwende, maar opnieuw betrouwbare modellen?

De grote vraag hierbij is hoe bedrijven en hun leiders inspelen op de veranderde waardeketen in de nieuwe informatie economie. Hoe gebruiken zij de volgende technologische vernieuwingsgolven om nog betere producten en diensten te leveren? En hoe spelen ze optimaal in op de nieuwe vormen van interactie en communicatie tussen individuen, groepen en gemeenschappen?

Hoe transformeert u zelf uw organisatie naar het digitale tijdperk? De hierboven geschetste thema’s worden besproken tijdens het college dat Marco Derksen houdt op woensdag 17 juni. Marco Derksen is kerndocent van de leergang Digitaal Leiderschap, specifiek voor directies, managers en professionals die verantwoordelijkheid dragen bij de digitale koers binnen hun organisatie. Meld u aan om deel te nemen aan het proefcollege.

Dit bericht is een bijdrage van Ian Muller. Ian Muller is Business Developer opleidingen bij AOG School of Management en vanuit die rol verantwoordelijk voor de leergangen Digitaal Leiderschap en Leiderschap in Duurzaamheid.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.