YouBeDo en AOG gaan samenwerken

Youbedo

‘Van boekenlijn naar betekenislijn’ : Michael van Loenen (links) – YouBeDo & Jacco Strik (rechts) – Manager Sales & Operations bij AOG School of Management.

Dit jaar vierde AOG School of Management haar 30-jarig bestaan. Een rijke geschiedenis, die automatisch ook leidt tot de vragen: ‘Waarom zijn we er als organisatie?’ en ‘Wat betekenen wij voor de maatschappij?’ En dan niet alleen voor onze deelnemers in onze leergangen en bedrijven, maar ook voor de wereld om ons heen. Dat we er niet alleen zijn voor de professionals die het verschil willen maken in hun organisatie. Maar dat we zelf ook het verschil maken voor mensen die door een smalle beurs of andere beperkingen niet zo makkelijk kunnen werken aan hun ontwikkeling. Zouden we daar als opleidingsinstituut nog bewuster aandacht aan kunnen besteden?

Het antwoord hierop luidde heel duidelijk “Ja”. Eén van de eerste stappen die we hierin gezet hebben, is een samenwerking aan te gaan met Social Enterprise en online boekenwinkel YouBeDo. Opgericht vanuit de missie ‘meer balans creëren in de wereld’, zette zij in 2007 een uniek model op. Deze is zo opgebouwd dat bij elke boekbestelling tot 12% van de aanschafprijs naar een goed doel gaat. Op deze wijze zorgt YouBeDo samen met klanten voor een herverdeling van geldstromen die terecht komen bij mens en natuur waar het echt nodig is.

Keuze uit een drietal projecten

Jacco Strik, Manager Sales & Operations bij AOG School of Management (op de foto rechts): “Voor ons is YouBeDo een hele geschikte samenwerkingspartner, om iets terug te kunnen geven aan de maatsc

happij. Deelnemers die straks de literatuurlijst voor een leergang via ons bij YouBeDo bestellen, kunnen standaard kiezen uit een drietal projecten die wij een warm hart toe dragen. Projecten waarmee we onderwijsontwikkeling kunnen stimuleren of mensen een betekenisvolle ontmoeting kunnen laten ervaren, zoals we dat ook voor onze deelnemers doen in de leergangen.”

“We hebben gekozen voor projecten bij de Mytylschool in Haren, de Weekendschool en het Ouderenfonds. Het leuke is dat je daarbij ook het goede doel gaat volgen en bericht ontvangt als het richtbedrag van het project gehaald is. Zo zie je daadwerkelijk wat er met je geld gebeurt. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn, als eind 2020 dankzij ons een ballenstoel (zie afbeelding) is gerealiseerd op de Mytylschool, waar kinderen dagelijks plezier van hebben tijdens de les?”

mytylschool

Ballenstoel Mytylschool: stimuleert de zintuigen, omhult het lichaam, verbetert het lichaamsgevoel en werkt rustgevend.

Samen nog meer van betekenis zijn door opleidingsprogramma’s aan te bieden

Dat is echter niet alles wat we samen met YouBeDo willen gaan doen. Vanuit de gedrevenheid het gedachtegoed van de betekeniseconomie verder te brengen en de samenwerking breder invulling te geven, is de intentie uitgesproken samen opleidingsactiviteiten te organiseren. Het zoeken was nog even naar de verbinding voor een eerste activiteit. Die was snel gevonden in de persoon van Kees Klomp. Kees is auteur van vele boeken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en al jaren een goede bekende van zowel YouBeDo als AOG School of Management. Het nieuw op te zetten programma zal in het voorjaar van 2020 gaan starten. Doel van het opleidingsprogramma is dat dit deelnemers helpt verantwoord ondernemerschap te vlechten in hun organisatiestrategie met Kees Klomp als programmaleider.

Michael van Loenen over de samenwerking met AOG

Michael van Loenen (links op de foto): “Voor een organisatie dient maatschappelijk verantwoord ondernemen, uit het hart komen. Je moet het niet doen voor de publiciteit of omdat iedereen het doet. Belangrijk is er als bedrijf als geheel achter te staan. Dat een organisatie commitment afgeeft om het echt systemisch te integreren in de bedrijfsvoering. Alleen dan heeft het zin. Vanaf de eerste gesprekken met AOG School of Management ben ik enthousiast over hun bevlogenheid en de wens het verschil te maken. Daarin zie ik denk- en daad- voelkracht samen komen. We kijken er naar uit het partnership verder vorm te geven en de manier waarop wij tegen de wereld aankijken gezamenlijk verder uit te dragen.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.