Strategisch Programmamanagement van Robuust

‘Van vraagbaak naar strategisch partner’

Robuust is werkzaam in Zuid-Nederland en vervult in haar werkgebied een maatschappelijke opdracht. De ervaren kwaliteit van zorg door inwoners verbeteren door  de eerstelijnszorg in de regio te versterken en innovatie binnen de gezondheidszorg te stimuleren. Robuust begeleidt met een programmateam de samenwerking tussen organisaties in de gezondheidszorg, het sociale domein en het bedrijfsleven. Hierbij gaat het vaak om programma’s met een veelheid aan projecten, activiteiten en belangen waardoor de programmateams te maken hebben met een complex werkveld. Om goed invulling te kunnen blijven geven aan haar maatschappelijke taak investeerde Robuust in de professionalisering van haar medewerkers. In co-creatie met AOG School of Management is een academisch leer- en ontwikkelprogramma ingezet waaraan inmiddels ruim 30 deelnemers hebben deelgenomen.

Incompany brochure downloaden

Overweegt jouw organisatie om een opleidingstraject in te zetten om een beweging in gang te zetten of een professionaliseringsslag te maken?

Uitbouwen van de programmatische aanpak

“De afgelopen twee jaar stonden in het teken van het uitbouwen van de programmatische aanpak binnen Robuust die past bij de vraagstukken in het werkveld en het intensiveren van de contacten met belangrijke stakeholders. Hierin heeft het leer- en ontwikkeltraject een belangrijke bijdrage gehad. Dit incompany programma is meer dan een reguliere opleiding; het grijpt direct in op de praktijk. We hebben er erg veel aan gehad. Deelnemers zijn gegroeid in hun rol als strategisch gesprekspartner. Ook is er meer verbinding tussen de adviseurs (kennismanagers en communicatiemanagers) en programmamanagers onderling. Dit heeft merkbaar bijgedragen aan de kwaliteit van de programma’s die we uitvoeren.”

Steeds vaker regisseur

“Er is meer uniformiteit in de werkwijze en methodieken, waardoor de resultaten ook beter meetbaar zijn. Robuust, heeft inmiddels haar sporen verdiend met strategisch programmamanagement binnen Proeftuin Ruwaard, Samendraads, MijnZorg, Anders Beter, Samen Landerd Samen Beter, Gezond Samen-Leven, Zorgnetwerk Regio Roermond en LOQS. We zijn de functie van vraagbaak ontgroeid en zijn nu een strategisch gesprekspartner en steeds vaker regisseur binnen verandertrajecten. Daar zijn we trots op en deze ingezette koers willen we verder uitbouwen.”

Patrick vervolgt: “De samenwerking met AOG School of Management heb ik vanaf het eerste moment als constructief en plezierig ervaren. AOG besteedt veel tijd en aandacht aan de afstemming van inhoud en vorm op de deelnemers. Ook heb ik veel gehad aan de betrokken kerndocent. Hij heeft mij geholpen te reflecteren op de positie en het beleid van de organisatie en dit verder aan te scherpen. Zowel intern als naar buiten toe hebben we nu een herkenbare identiteit: het is helder waar we voor staan en hoe we werken. Onze werkwijze staat niet meer ter discussie: men ziet dat het werkt.

Nu de focus is aangebracht, gaan we met volle kracht door met het stimuleren van regionale samenwerkingsverbanden. Alles gericht op de verbetering van de gezondheid van inwoners en de ervaren kwaliteit van zorg, tegen lagere lasten.”

In tijden van continue veranderingen is het voor organisaties cruciaal om toegevoegde waarde te bieden: nu en in de toekomst. Maar hoe kun je vooruit kijken en rekening houden met de wereld die verandert, als de problematiek van vandaag steeds de aandacht vraagt? Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag jouw partner bij het opzetten van een incompany-programma op maat. Van een programma met een aantal korte inhouse masterclasses tot meerjarige leer- en ontwikkeltrajecten.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.