Professionele ontwikkeling van eigen talent Ferring Pharmaceuticals

AOG - Ferring_ Bianca Koens en Martijn Banning

Ferring Pharmaceuticals is een middelgroot, biofarmaceutisch bedrijf gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van geneesmiddelen. Als gevolg van de vele veranderingen in de zorg maakte het bedrijf de transitie naar value based healthcare waarbij de patiënt en kwaliteit centraal staan. Om deze transitie op succesvolle wijze te kunnen continueren, ging het bedrijf in zee met AOG School of Management. Samen zetten ze het in company-traject Wendbaarheid & Waardecreatie op dat in 2018 van start ging en eind 2019 wordt afgerond. Business Unit Directors Bianca Koens en Martijn Banning waren nauw betrokken bij de samenstelling van het programma en nemen er zelf aan deel.

Incompany brochure downloaden

Overweegt jouw organisatie om een opleidingstraject in te zetten om een beweging in gang te zetten of een professionaliseringsslag te maken?

Kiezen we voor prijs of voor waarde? Dat was de vraag die binnen Ferring Pharmaceuticals aan de orde kwam toen de markt in 2013 veel prijsgevoeliger werd. Koens: “We hebben gekozen voor het laatste: value based healthcare, hetgeen inhoudt dat je de kwaliteit voor de patiënt verhoogt tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Zo hebben we een e-health-programma opgezet waardoor het aantal polibezoeken afneemt en minder ziekenhuisopnames nodig zijn.” Banning vult aan: “In de basis zijn we een bedrijf dat nieuwe geneesmiddelen maakt. Daarin gaan we verder dan medicatie alleen: we zijn onderdeel van de zorgketen en dus kijken we naar de totale reis van de patiënt. Door onze bijdrage aan die reis op innovatieve wijze te verbeteren, kunnen we de behandeling van die patiënt helpen verbeteren, bijvoorbeeld door middel van meer gepersonaliseerde zorg en e-health-oplossingen.”

Eigen marketing- en productmanagers opleiden

Om deze transitie tot stand te kunnen brengen, had Ferring behoefte aan meer marketing- en productmanagers die de benodigde innovaties konden realiseren. Banning: “Dan kun je kiezen voor nieuwe mensen van buiten die een frisse wind meebrengen. Zo hebben we een value based healthcare-manager aangenomen die de implementatie van deze transitie begeleidt. Maar we hebben onze eigen talenten ook een kans gegeven om door te groeien. Vervolgens gingen we op zoek naar een flexibel trainingsprogramma van hoog niveau dat ons zou helpen om al onze marketing- en productmanagers op te leiden.” Drie aanbieders waren in beeld, maar de keuze viel uiteindelijk op het in company-traject van AOG School of Management. Koens: “Als alumna van AOG had ik al de nodige ervaring met de organisatie. De inhoud van het programma gaf de doorslag. Dat AOG verbonden is aan een universiteit was ook van groot belang.” Banning: “We hadden bovendien behoefte aan een programma dat flexibel genoeg was om de snelle veranderingen in de zorg op te vangen.”

Maatwerkmodules gericht op de toekomst

De maatwerkmodules zijn erop gericht deelnemers te helpen om bij te dragen aan innovaties die de value based health-care van Ferring moeten realiseren. Daarbij komen onder andere onderwerpen aan de orde als digitalisering, datamanagement en de juridische aspecten van persoonsgegevens. Banning: “Ook willen we persoonlijk effectiever worden in onze communicatie met onze stakeholders: met zorgverzekeraars, maar ook met onze eigen collega’s.” Koens: “De module over de digitale transformatie was bijvoorbeeld een echte reality check: dan besef je opeens hoeveel ons nog te doen staat. Zo zijn we er nog meer bewust van geworden wat de consequenties voor de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van patiënten als je bezig bent met innovaties zoals e-health-oplossingen. Sowieso is de patiënt steeds minder het lijdend voorwerp met een lange ij: de patiënt is leidend met een korte ei. Dergelijke thema’s, die voor ons werk nu en in de toekomst van belang zijn, komen uitgebreid aan bod.”

Inspirerend maatwerkprogramma beklijft

De samenwerking met AOG School of Management is vanaf het begin goed geweest. Banning: “We hadden een duidelijke behoefte en we hebben samen met de mensen van AOG veel tijd besteed aan het samenstellen van een programma dat goed bij ons past en dat we onderweg kunnen aanpassen.” Koens: “We merken ook dat we zelf echt geïnspireerd raken en haakjes ontdekken waarmee we in ons dagelijks werk aan de slag gaan. Zo hebben we net bij storytelling geleerd hoe je een presentatie op een andere manier kunt opbouwen.” Allebei hebben ze de stellige indruk dat dit traject een hoger rendement oplevert dan een gemiddelde training. Banning: “Doordat het maatwerk is merken we echt dat het geleerde beter beklijft. Er is een platform voor ons gecreëerd waarop we van beide kanten informatie delen. Dat bevalt ons erg goed.” Koens: “Ik merk zelf ook dat je intensiever leert als je een concrete opdracht hebt die je tijdens je werk uitvoert. Je moet er veel dieper over nadenken, waardoor het niet zo is dat je morgen gewoon weer de gebruikelijke dingen op je werk doet. Je bent er veel intensiever mee bezig waardoor het geleerde beter blijft hangen.”

In tijden van continue veranderingen is het voor organisaties cruciaal om toegevoegde waarde te bieden: nu en in de toekomst. Maar hoe kun je vooruit kijken en rekening houden met de wereld die verandert, als de problematiek van vandaag steeds de aandacht vraagt? Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag jouw partner bij het opzetten van een incompany-programma op maat. Van een programma met een aantal korte inhouse masterclasses tot meerjarige leer- en ontwikkeltrajecten.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.