De vooruitgang voor zijn.

Strategisch Programmamanagement

Als programmamanager stuurt u programma’s aan die organisatiegrenzen overschrijden. Dat vraagt onder andere inzicht in de belangen van verschillende stakeholders en vereist bovenal persoonlijk leiderschap. Want wilt u effectief zijn, dan is uw uitdaging een visie te ontwikkelen die breed gedragen wordt.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: GRONINGEN
Start: 4 april 2022
Investering: € 16.350 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

Voor wie

U bent werkzaam als senior projectleider, programmamanager of programmadirecteur en heeft ervaring in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van complexe programma’s die organisatiegrenzen overschrijden. We ontvangen deelnemers uit zowel de private als de publieke sector. U heeft de ambitie om programmamanagement vanuit een strategisch perspectief invulling te geven. U beschikt naast een HBO- of WO- vooropleiding over minimaal vijf jaar werkervaring en vindt het boeiend om met professionals uit andere organisaties op inspirerende wijze kennis uit te wisselen.

In het kort

Met de opleiding Strategisch Programmamanagement verrijkt u uw kennis en ontwikkelt u inzichten en competenties die van belang zijn voor de succesvolle implementatie van complexe programma’s.

Stakeholderbelangen effectief managen
Succesvolle programma’s beginnen met een breed gedragen visie. Het is uw uitdaging, als programmamanager, de verschillende stakeholderbelangen te doorgronden. De leergang biedt inzicht in achterliggende theorieën en modellen, maar vergroot tegelijkertijd uw handelingsrepertoire. Het managen van vraagstukken met verschillende partijen en belangen doet een beroep op uw leiderschap in het oplossen van conflicten, het bouwen van een duurzame dialoog en het vergroten van bestuurlijk sensitiviteit.

Sturing zonder macht
Samen met deelnemers gaat u van gedachten wisselen over vragen die u bezighouden: hoe formuleer je heldere doelen? Hoe blijf je effectief en behoud je toch flexibiliteit? Door de complexe omgeving zijn doelen niet voor iedereen altijd even duidelijk. Veranderingen kunnen weerstand oproepen. In de opleiding leert u hoe u daar mee om kunt gaan. Hoe u uw eigen taken en verantwoordelijkheden helder krijgt. Mensen kunt inspireren, motiveren en sturen, ook zonder formele macht. In de opleiding Strategisch Programmamanagement praten gerenommeerde docenten uit verschillende disciplines u bij over de laatste stand van zaken in hun vakgebied. U reflecteert samen met uw mededeelnemers op uw rol binnen complexe programma’s. Voor toetsing van ideeën gaat u ook in gesprek met topmensen uit de praktijk.

Na de opleiding Strategisch Programmamanagement

 • Heeft u kennis opgedaan om verschillende stakeholderbelangen te doorgronden en effectief te managen.
 • Bent u in staat een gefundeerde visie te ontwikkelen voor complexe programma’s die breed gedragen wordt.
 • Heeft u uw persoonlijk leiderschap ontwikkeld. Dit stelt u in staat mensen te inspireren, motiveren en te sturen om zo veranderingen te implementeren en doelen te bereiken, ook zonder formele macht.

Meer weten? Kom naar de Meet & Greet

Ontdek meer over de leergang Strategisch Programmamanagement. Bekijk wanneer de volgende Meet & Greet is.

Onze docenten

Kerndocent

ir. Henri Verploegh

Ir. Henri Verploegh werkt als principal consultant bij het internationale ingenieurs- en ontwerpbureau Arcadis. Daarvoor was hij werkzaam bij PRC, KPMG en Twynstra Gudde. Hij heeft grote programma’s opgetuigd en bij veel organisaties veranderingen helpen invoeren. Vanuit programma’s rond het nieuwe werken en nieuwe huisvesting kwam hij al snel in aanraking met de ambities van organisaties. Het uitvoeren van projecten en programma’s kent niet alleen een veelheid aan activiteiten, cruciaal is ook het inrichten van besluitvormingsprocessen en het betrekken van de juiste mensen. Vanuit zijn rol als kerndocent is hij verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en de integratie van de afzonderlijke onderdelen. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Strategisch Programmamanagement.

Het programma

De opleiding Strategisch Programmamanagement is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Programmamanagement, een staalkaart van het vak

  Allereerst wordt er overzicht gegeven van visies en essenties op programmamanagement en diverse thema’s waar later in de leergang dieper op in wordt gegaan, worden geïntroduceerd. De volgende vraagstukken komen aan de orde: wat is een programma? Maar ook: wat niet? Er wordt gekeken naar de verschillen tussen programma’s en projecten, multi-projecten, portfoliomanagement en processturing. In de module is plaats voor de plek van programmamanagement in “moderne organisaties”.

 2. Programmamanagement, het vak, de methodologie

  Hoe stelt u een programmavisie op? En wat betekent de uitvoering van de visie voor de planning, de mensen en het budget? Er wordt een methodologisch fundament van een goed programma gelegd en inzicht verschaft in MSP (managing succesful programs), batenmanagement, monitoring en sturing.

 3. Persoonlijk leiderschap en teammanagement

  Leiderschapsontwikkeling begint bij zelfkennis en -reflectie. De Programmamanager zal veel van zijn of haar succes halen uit inzicht in het eigen leiderschap. In deze module komen thema’s aan de orde die te maken hebben met de visies achter leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast kijken we in deze module naar onderwerpen die te maken hebben met de dynamiek in teams en welke taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden zijn. Hoe smeedt u een team? Wat zijn uw eigen taken en verantwoordelijkheden?

 4. Regievoering en verandermanagement

  Programmamanagement is vrijwel altijd regievoeren zonder macht en een programma heeft altijd  een veranderambitie. Wat zijn de essenties van regievoering? Welke taal past er bij? Wat betekent deze vorm van sturing voor competenties en manieren van werken? Vanuit welke veranderstrategie wordt een programma aangevlogen? Is er een bewuste keuze in de strategie en past die keuze bij het verandervraagstuk dat in het programma wordt opgepakt? Op deze vragen krijgt u tijdens module 4 antwoorden.

 5. Strategisch omgevingsmanagement

  Programma’s vinden altijd in een context plaats waarin het gaat om het spelen met veel belangen en posities van stakeholders. Omgevingsmanagement is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de programmamanager. “De belangrijkste competentie van de programmamanager is koffie drinken” wordt ook wel gezegd. In deze module leert u hoe u de omgevingscomponent in kaart kunt brengen en hoe u de omgeving kunt integreren in het programma.

 6. Organisatie en management

  In deze module wordt ingegaan op organisatiekunde, besturen van afdelingen en programma’s en de aansluiting maken tussen de strategie van organisaties en de programma’s die er zijn. U gaat invulling geven aan de inspiratie en ‘verhaalkant’ van programma’s. Een bijzondere bijdrage is het dagdeel dat besteed wordt aan vraagstukken van zingeving van een programma. Hoe kan de hedendaagse programmamanager leren van de leiderschapsprincipes waarmee gebouwd is aan de Chinese Muur? Een gezamenlijke zoektocht waarbij het formuleren van de volgende vraag misschien belangrijker is dan het vinden van een antwoord.

 7. Integratie en professionalisering

  Programmamanagement kent een scala van methoden waaruit u kan kiezen als programmamanager. Maar hoe zit het met het strategisch fundament onder die methode? Sluit die aan bij de methode die u wilt kiezen? En sluit dat aan bij de (on)besproken Programmamanagement Strategie? Na deze sessie kunt u zich een beeld vormen over de basis voor uw programmamanagement aanpak en bent u meer toegerust voor het kiezen van de juiste aanpak. Ook wordt aandacht besteed aan de professionalisering van programmamanagement in organisaties.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.

Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de aankomende Meet & Greet.


Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Jasper uit geeft ons een 8

Zowel de inhoud als ook de organisatie. AOG is een instituut waar je groeit als professional, maar waar ook na wordt gedacht over en geïnvesteerd in een prettige en comfortabele leeromgeving.

Arno uit geeft ons een 9

Uitstekend! Op zowel inhoud, als verwevenheid met praktijk, als ook de facilitaire omlijsting.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.