Leiderschap

leiderschap

De wereld verandert razendsnel. Het is een cliché, maar daarmee niet minder waar. Grote ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie, duurzaamheid en politiek leiden tot complexe problemen en uitdagingen.
Hoe ga jij om met complexe strategische vraagstukken? Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige richting als je niet weet hoe die toekomst eruitziet?
Wil je ontdekken hoe je strategie afstemt op leiderschap?

Dan is een leergang uit het cluster Leiderschap wellicht iets voor jou.

Stel je eigen Leiderschap-traject samen:  

Strategisch Leiderschap

De wereld verandert razendsnel. Het is een cliché, maar daarmee niet minder waar. Grote ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie, duurzaamheid en politiek leiden tot complexe problemen of ‘wicked problems’. Hoe gaat u om met complexe strategische vraagstukken? Hoe stuurt u uw organisatie in een toekomstbestendige richting als u niet weet hoe die toekomst er uit ziet?

Na de opleiding Strategisch Leiderschap:

 • Heeft u een duurzame manier van denken en doen ontwikkeld, waarmee u uw organisatie strategische richting geeft. Nu en in de toekomst.
 • Heeft u zich ontwikkeld zich tot krachtig gesprekspartner en verbinder in het proces van strategievorming.
 • Door anders te leren denken en afstand te nemen, leert u vanuit nieuwe perspectieven te kijken naar de wicked problems in uw organisatie.
 • Heeft u uw strategische visie gelinkt aan een actueel vraagstuk uit uw eigen praktijk in een visiedocument.

Leiderschap in Management

De strategische koers van je organisatie is bepaald, de grote lijnen zijn helder. Maar dan begint het pas. Want hoe richt je de organisatie in? Hoe kun je, als leider, de vertaling maken naar managementconcepten die effectief zijn in jullie context? Welke invloed hebben macht, cultuur en innovaties? Wat vraagt deze verandering van je leiderschapsstijl?

Na de opleiding Leiderschap in Management:

 • Heb je inzicht in de samenhang tussen bedrijfskundige issues en succesfactoren voor jouw organisatie.
 • Heb je een aantal cruciale managementcompetenties ontwikkeld: strategisch denken en handelen, resultaatgerichtheid en het veranderen van organisaties of organisatieonderdelen.
 • Heb je inzicht in jouw rol als manager in het bezielen en leiden van medewerkers, ook bij het implementeren van verandering.

Bestuurlijk Leiderschap

Besturen hoeven wij je niet meer te leren. Waar je wél behoefte aan hebt is inzicht in wat voor jou als bestuurlijk leider bepalend is voor keuzes die je hebt te maken. Welke ingrediënten bepalen je leiderschap? En hoe vertaal je die naar je bestuurlijke context en voeg je daar vanuit eigenheid iets aan toe?

Na de opleiding Bestuurlijk Leiderschap:

 • heb je een verscherpt inzicht in jouw leiderschapskwaliteiten en een analytisch kader voor jouw bestuurlijke beslissingen;
 • heb je een diepgaand inzicht in het bestuurlijk proces en de elementen van de bestuurlijke context;
 • kun je effectiever en bewuster bestuurlijk handelen en deze keuzes beter onderbouwen vanuit verschillende invalshoeken.

MBA Innovatie & Leiderschap

Ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Wil je verschil maken voor jezelf en voor je organisatie? De deeltijdopleiding MBA Innovatie & Leiderschap leert deelnemers waar en hoe ze met een innovatieve en ondernemende blik waarde kunnen creëren en hoe ze anderen daarin echt mee kunnen nemen.

Na de opleiding MBA Innovatie & Leiderschap:

 • Vanuit academische kennis, creëer je een vernieuwend concept dat past in jouw eigen praktijk: haalbaar, schaalbaar en realiseerbaar.
 • Doordat je wordt uitgedaagd om verder te denken en anders naar jezelf en jouw organisatie te kijken, bouw je een stevig fundament voor jouw verdere carrière.
 • Geaccrediteerd en internationaal erkend Masterdiploma (MBA)

HR Strategie en Leiderschap

Wil jij bezig zijn met de duurzame ontwikkeling van jouw mensen en de organisatie, terwijl de hectiek van de dag steeds om aandacht vraagt? Stilstaan bij wat ‘buiten’ gebeurt en wat dat betekent voor ‘binnen’? Vanuit nieuwe inzichten verder denken over complexe HR-vraagstukken als strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid of het streven naar diversiteit en inclusie?

Om op strategisch niveau te kunnen sparren met het MT wil je over de bekende grenzen heen stappen. Met als doel harde én zachte doelstellingen met elkaar te verbinden en de synergie te vergroten tussen het welzijn van medewerkers en de prestaties van je organisatie.

Na de opleiding HR Strategie en Leiderschap:

 • Weet je hoe je invulling kunt geven aan ontwikkelingen in de ‘nieuwe economie’.
 • Kun je een integraal strategisch advies ontwikkelen voor jouw organisatie.
 • Heb je een vakoverstijgende visie op de ontwikkeling van een toekomstbestendig personeels-, resource- en organisatiebeleid.
 • Kun je jouw strategische keuzes goed onderbouwen om als volwaardig gesprekspartner aan te sluiten aan de directietafel.

Leiderschap bij Digitale Transformaties

Technologische ontwikkelingen blijven de wereld maar veranderen. Organisaties staan niet meer op zichzelf, maar maken deel uit van open netwerken, waarin iedereen en alles met elkaar is verbonden. Je vraagt je met regelmaat af welke positie jóuw organisatie daarbij moet innemen. En jij? Heb je genoeg bagage om te komen tot een stevige visie? En heb je voldoende vaardigheden om anderen mee te krijgen in de transformatie naar de juiste innovatieve koers? leiderschap bij digitale transformaties

Na de opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties:

 • Inzicht in de bredere impact van technologische ontwikkelingen op mens en maatschappij
 • Visie op hoe je met behulp van technologie toekomstbestendig kunt organiseren en welke capabilities dat vraagt
 • Het leiderschap om anderen mee te krijgen in de transformatie

Leiderschap in Onderwijsbestuur

Het besturen van onderwijsorganisaties is een veeleisende en uitdagende professie met veel verantwoordelijkheden. Hoe laveert u in de waan van de dag tussen meer doen met minder, het vormgeven aan een lerende organisatie en het realiseren van een duurzaam strategisch plan? De academische leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur biedt grip op het omgaan met de complexe vraagstukken in uw praktijk.

Na de opleiding Leiderschap in Onderwijsbestuur:

 • verdiept u een aantal cruciale competenties voor professioneel onderwijsbestuur en een gezonde organisatie;
 • vergroot u het vermogen om te varen op eigen kompas, in tijden van toenemende complexiteit;
 • ontwikkelt u uw persoonlijk en verbindend leiderschap;
 • creëert u een gedegen en actuele visie op kwaliteit en onderwijs;
 • ontwikkelt u een helicopterview en komt u tot strategisch denken en doen.

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Economische druk, technologische ontwikkelingen, zelfsturing en de toename van organisaties met een platte organisatiestructuur. In deze dynamiek wordt er veel van uw rol als leidinggevende gevraagd. Hoe houdt u zich staande als dienend leider, hoe biedt u houvast aan anderen? Hoe gaat u om met zelfsturende teams? U heeft behoefte aan een nieuwe mindset voor de toekomst. Met welke noties en mentale processen, kennis en inzichten verrijkt u uzelf en uw team? Hoe groeit u uit tot een cruciale en invloedrijke leider binnen uw organisatie? Energiek, overtuigend en daadkrachtig. Met doorslaggevende impact; een toekomstbestendig leider.

Na de opleiding Nieuw Leiderschap in Organisaties:

 • bent u op de hoogte van de meest essentiële leiderschapsstijl overstijgende topics;
 • heeft u meer grip op uw rol als leider, zowel als autonoom persoon als in verbondenheid met uw team en organisatie;
 • weet u hoe u uw invloed en impact als leider kunt vergroten;
 • bent u in staat om op inspirerende wijze het beste uit uw medewerkers te halen;
 • beschikt u over een toekomstbestendige leiderschapsvisie.

Publieke Strategie en Leiderschap

Vanuit een drive om waarde toe te voegen in het publieke domein werkt u met hart en ziel voor de publieke zaak. Maar hoe zorgt u ervoor dat u zich staande houdt in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie? Hoe vergroot u uw sturend vermogen binnen de overheid? De publieke sector is in beweging, hoe maakt u als publiek leider het verschil?

Na de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap:

 • heeft u beter inzicht in de verschillende stakeholders en belangen in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie en weet u deze strategisch te verbinden;
 • kunt u de impact van brede maatschappelijke en politieke ontwikkelingen integreren in uw visie op strategische vraagstukken en beleidsvorming;
 • heeft u uw leiderschap ontwikkeld wat u in staat stelt een integere organisatie te ontwikkelen die binnen de kaders slagvaardig en innovatief kan opereren.

Master Strategy & Leadership

U wilt blijven leren en ontwikkelen. Direct de kennis gebruiken in uw werk. Net even anders, net even verder. U wilt graag een Masterdiploma halen. Maar is dat wel te combineren met uw baan en privéleven? Met de professional Master Strategy & Leadership (MSc), de flexibele deeltijd masteropleiding van AOG School of Management, bepaalt u zelf de inhoud en duur van uw opleiding. En dat allemaal in uw eigen studietempo. Afstuderen kan namelijk in minimaal 2,5 jaar en maximaal 8 jaar. Kortom: uw studie in uw tijd!

Na de opleiding Master Strategy & Leadership:

 • bent u in staat een probleem academisch te onderzoeken, een strategie uit te zetten en vernieuwing te realiseren binnen uw eigen beroepspraktijk en organisatie;
 • heeft u een onderzoekende grondhouding die van waarde is bij visievorming in elke context;
 • bent u onderdeel van een uitgebreid netwerk van gelijkgestemde professionals.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.