Leiderschap in Transformaties

Technologische ontwikkelingen blijven de wereld maar veranderen. Organisaties staan niet meer op zichzelf, maar maken deel uit van open netwerken, waarin iedereen en alles met elkaar is verbonden. Je vraagt je regelmatig af welke positie jóuw organisatie daarbij moet innemen. En jij als manager? Heb je voldoende bagage om te komen tot een stevige visie? En heb je voldoende vaardigheden om anderen mee te krijgen in de transformatie naar de juiste innovatieve koers? Een leergang uit het cluster Leiderschap in Transformaties helpt jou een integrale toekomstbestendige visie en strategie te ontwikkelen en nieuwe denkkaders en verdiepende inzichten te verwerven.

Stel je eigen leiderschap in transformaties-traject samen:

Leiderschap bij digitale transformaties

Heb je praktische handvatten nodig om digitale transformaties in goede banen te leiden? Tijdens de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties ga je hiermee aan de slag en word je een betere leider.

Na de opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties:

 • Heb je een integrale visie en strategie ontwikkeld voor de digitale transformatie binnen jouw organisatie.
 • Heb je nieuwe denkkaders en verdiepende inzichten verworven die deze digitale strategie concreet maken.
 • Krijg je de mensen binnen jouw organisatie mee om de gewenste digitale transformatie te realiseren.

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Economische druk, technologische ontwikkelingen, zelfsturing en de toename van organisaties met een platte organisatiestructuur. In deze dynamiek wordt er veel van jouw rol als leidinggevende gevraagd. Hoe houd jij je staande als dienend leider, hoe bied jij houvast aan anderen? Hoe ga je om met zelfsturende teams?

Na de opleiding Nieuw Leiderschap in Organisaties:

 • Heb je meer grip op jouw rol als leider, zowel als autonoom persoon als in verbondenheid met je team en organisatie.
 • Weet je hoe je je invloed en impact als leider kunt vergroten.
 • Beschik je over een toekomstbestendige leiderschapsvisie.

NIEUW: Visie op de Toekomst

Als leider wil je toekomstgericht denken, met “andere” ogen naar ontwikkelingen in de wereld kijken en consistent de kansen en consequenties van al deze veranderingen onderzoeken voor jouw organisatie. Je realiseert je dat er besluiten genomen moeten worden en er een koers moet worden uitgezet, te midden van blijvende onzekerheid en groeiende complexiteit van de vraagstukken. Je wilt niet afwachten, maar bent op zoek naar nieuwe inzichten waarmee je actief kunt nadenken over hoe wil ik de toekomst vormgeven.

Na de opleiding Visie op de Toekomst:

 • Ben je bijgepraat over de laatste kennis van technologische ontwikkelingen, heb je inzicht in sociaal maatschappelijke transities en verschuivingen in geopolitieke verhoudingen.
 • Heb je handvatten om op een systematische, onderzoekende manier vooruit te kijken.
 • Heb je nieuwe denkkaders om jezelf en de grote transformaties te begrijpen, waarmee je kleur durft te bekennen en de toekomst richting geeft.

Filosofie in Organisaties

Grotere bewegingen zoals maatschappelijke transities, internationale politieke ontwikkelingen en economische turbulentie, zijn door informatiemedia altijd dichtbij. Daardoor heb jehet gevoel er ook wat mee te moeten; maar wat en hoe? Hoe ontdek je de bredere verbanden? En vanuit welk denken bepaal je jouw keuze? Dit zijn typische vragen waarmee je in deze opleiding Filosofie in Organisaties aan de slag gaat.

Na de opleiding Filosofie in Organisaties:

 • Heb je je kennis over organisatievormen aangevuld met nieuwe denkwijzen en een filosofische benadering op organisatie- en strategievraagstukken.
 • Kun jij een visie ontwikkelen op hoe organisaties vanuit verbindende grondslagen verbintenissen aan kunnen gaan met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders.
 • Bevordert je zelfstandig denken waardoor jij beter in staat bent om te reflecteren op waarden en principes. Jouw leiderschapsrol binnen de organisatie wordt daarmee versterkt. 

Master Strategy & Leadership

Jouw deeltijd masteropleiding met maximale flexibiliteit

Je wilt je blijven ontwikkelen. Juist nu. Je wilt wendbaar zijn en je visie vormen op organisatie- vraagstukken in tijden van onzekerheid en verandering. De unieke master Strategy & Leadership van AOG School of Management biedt jou maximale vrijheid. Vrijheid om zelf je studietempo te bepalen, om zo een masteropleiding te kunnen combineren met je drukke baan en privéleven. Vrijheid om zelf twee leergangen te kiezen die interessant zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling en organisatievraagstukken. En de vrijheid om de investering te spreiden, omdat je je niet van tevoren voor het gehele traject hoeft in te schrijven.

 

Korte opleidingen

Kies je liever voor een kort programma?
Dan zijn de Masterclasses een goede keuze.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.