Leiderschap in een digitale wereld

Agnes van Daal 120X160De écht grote veranderingen die we momenteel waarnemen komen voort uit de voortrazende technologische revolutie en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke omwenteling. Hoe maak je als organisatie de omslag van een offline naar een online organisatie? In de leergang Digitaal Leiderschap stond de impact van deze transitie en het daarbij behorende leiderschap centraal. Maar gaat deze leergang nu echt om Digitaal Leiderschap? Of gaat het meer om Leiderschap in een Digitale wereld? Alumna Agnes van Daal vertelt over haar ervaringen met de leergang.

Als manager ben ik werkzaam bij Achmea IM&IT (Informatie Management & Informatie Technologie). Met heel veel plezier geef ik leiding aan het Competence Center Digitaliseren, Integreren, Mobile en Testen. In het Competence Center, bestaand uit twaalf afdelingen, vindt softwareontwikkeling plaats. Binnen de afdeling mobile worden mobile apps gebouwd. De afdeling testen bestaat uit testmanagers en testautomatiseerders. Achmea wil in 2020 een digitale verzekeraar zijn. De afdelingen waar ik leiding aan geef zullen een belangrijke rol spelen om dit hogere doel van Achmea te bereiken. De leergang Digitaal Leiderschap sprak mij daarom direct aan.

Ik heb van alle colleges die ik heb mogen volgen, en alle boeken die ik heb mogen lezen een verslag gemaakt. Nu ik dit na een jaar terug lees realiseer ik mij dat er ontzettend veel interessante onderwerpen voorbij zijn gekomen over de ontwikkelingen in onze digitale wereld. Hieronder schets ik graag een aantal colleges die ik afgelopen jaar heb mogen volgen.

Een van de kerndocenten, Jan van Dijk, heeft mij bijvoorbeeld in deze leergang meer inzicht gegeven in onze netwerksamenleving en de vormen van economische organisaties: Markten, Netwerken, Hiërarchieën. Daarnaast heeft hij inzicht gegeven in de netwerkorganisatie en het managen van deze netwerken. Ook heeft hij een college gegeven over de digitale ongelijkheid tussen consumenten en werknemers. Achmea wil in 2020 een digitale verzekeraar zijn. De kennis die Jan met ons heeft gedeeld inzake de digitale kloof was daarom voor mij heel essentieel.

Na de colleges van Thijs Broekhuizen en Theo Huibers houden de woorden “Digitale Disruptie” en “Disruptieve Innovatie” mij nog steeds bezig. We maakten afgelopen jaren al diverse digitale disrupties mee (Uber, AirB&B etc.). Welke gaan er nog komen? En hoe spannend en moeilijk is het voor organisaties om hierop te anticiperen?

Het college van Gerrit-Jan Zwenne over Big Data en de Privacywet en het college van Mark Wiebes over Cybercrime hebben mij op een andere manier naar de digitale wereld leren kijken. Ik ben mij veel bewuster geworden van de gevaren die de digitale wereld met zich meebrengt. Achmea wil in 2020 een digitale verzekeraar zijn en zal daarom erg bewust moeten zijn van de digitale gevaren die dit met zich mee brengt.

Rob Poels bracht in zijn college een helder verhaal over business en IT alignment. Hij vertelde onder andere dat IT vertrouwen moet geven (continuïteit first, projecten binnen tijd en budget opleveren, aandacht geven, problemen van business serieus nemen, helpdesk goed organiseren) en dat de business Digitaal Leiderschap moet tonen.

De colleges van kerndocent Marco Derksen vormden voor mij de rode draad door de hele leergang heen. Dit kwam onder andere door de plezierige manier waarop hij kennis overbrengt, de samenvattingen die door Marco werden gegeven, maar ook de inhoudelijke colleges over social media en hoe marketing en communicatie werkt in het digitale tijdperk.

De leergang heeft mij inzicht en handvatten gegeven om in te spelen op de veranderende digitale omgeving, kortom: leiderschap in een digitale wereld.

Dit bericht is een bijdrage van alumna Agnes van Daal. Agnes heeft in juni 2015 met goed gevolg examen gedaan voor de leergang Digitaal Leiderschap.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.