Lean Thinking als organisatiefilosofie

De zorg wordt geconfronteerd met ingewikkelde kwesties zoals de vergrijzing, een dreigend tekort aan zorgverleners en de noodzaak om zuiniger om te gaan met schaarse middelen.

Samenwerking met andere zorginstellingen, toenemende bezuinigingen en bemoeienis van de Overheid nopen tot strategische keuzes. Steeds meer zorginstellingen laten zich bij een duurzame benadering van deze vraagstukken inspireren door Lean Thinking als organisatiefilosofie. En daar gaat het over, in de leergang Lean in de Zorg.

Lean in de Zorg

Belangrijke pijlers hierbij zijn de focus op het creëren van waarde voor de patiënt, het terugdringen van verspillingen, systeemdenken en een continue drive om te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de lean-filosofie heeft AOG School of Management de leergang Lean in de Zorg (LIDZ) ontwikkeld in opdracht van Stichting Lidz. In 6 modules wordt de deelnemer meegenomen in een reis langs verschillende lean-principes, procesinnovatie en changemanagement in de context van de eigen werkpraktijk van zorgprofessionals. De leergang wordt traditioneel afgesloten met een bedrijfsbezoek aan Scania en een mini-symposium.

Kaizen

Tijdens het bezoek aan Scania wordt het belang van standaardisatie duidelijk gemaakt. Binnen Scania is men trots op het bedrijf en heerst er een gevoel van eigenaarschap bij de medewerkers. De gehele productielijn is strak georganiseerd volgens de Kaizen-methodiek (aanpak voor procesverbetering/optimalisatie). Hierbij gaat het om het elimineren van verspillingen en het realiseren van ‘just-in-time-leveringen’ en standaardisering van de productie. Deelnemers aan de leergang Lean in de Zorg zien hoe er een strategisch platform is gecreëerd en er sprake is van ‘span of support’ in plaats van ‘span of control’. Door een kijkje in de keuken van Scania leren deelnemers nog beter de vertaling te maken van het lean-concept naar de eigen werkomgeving.

Symposium

Daarna volgt een mini-symposium waarin de deelnemers hun eigen casus presenteren en relateren aan de thema’s van de leergang. Dit gebeurd middels de A3-methodiek. Onder de supervisie van docenten beoordelen de deelnemers elkaars casus. Interactie en verbinding naar de praktijk zijn belangrijke begrippen deze middag. Aan het einde van de dag blijkt iedereen geslaagd en worden de certificaten uitgereikt.

Een inspirerende dag met een prettige open sfeer wordt afgesloten met een diner. Deelnemers reageren positief. Een tweetal reacties:

“De combinatie van de achtergronden van de leanfilosofie en leanprincipes en elementen van verandermanagement maken dat de opgedane kennis in de leergang ook direct van toepassing is in de praktijk.”

“De leergang gaf me inspiratie om op mijn werk nieuwe dingen uit te proberen en daarover van gedachten te wisselen met mededeelnemers. Hierdoor was ik zowel tijdens de modules als op mijn werk continu aan het leren. Dat gaf me energie en plezier. Theorie en praktijk sluiten steeds op elkaar aan waardoor ik op een diepere laag begrijp en heb ervaren van Lean is.” 

Terug naar nieuwsoverzicht

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.