Laatste kans om u aan te melden voor de Studiereis China ‘Public & occupational health’

U las al eerder over de bijzondere studiereis naar China die we voor en in samenwerking met de Bedrijfsartsengroep hebben samengesteld. Van 10 mei tot en met 19 mei 2015 zal de studiereis China ‘Public & occupational health’ plaatsvinden. Een reis die niet alleen interessant is voor bedrijfsartsen, maar ook voor verzekeringsartsen, medische beleidsmakers en bestuurders in de zorg. We nemen u alvast mee in de thematiek van de reis en lichten het reisplan toe.

Thematiek van de reis: accent op drie domeinen

We willen een beeld schetsen van de snelle ontwikkeling van China en de (bedrijfs)gezondheidsvraagstukken waar dit land in deze ontwikkelingsfase mee wordt geconfronteerd. Het accent ligt daarbij op drie domeinen waarin diverse maatschappelijke en gezondheidsvraagstukken actueel zijn.

1. De rurale omgeving, het platteland en de meer perifeer gelegen omgeving: Hierbij zijn demografische vraagstukken zoals de eenzijdige bevolkingsopbouw en de migratie van kostwinners, milieuvraagstukken en de modernisering van de infrastructuur voor ‘public health’ aan de orde.

2. De industriële omgeving: Denk hierbij aan toegang van migrantwerkers tot sociale voorzieningen en de primaire arbeidsomstandigheden: ‘occupational health & safety’.

3. De ontwikkeling van de moderne ‘Megacity’: Enorme milieuvraagstukken, zowel water-, lucht,- als voedselvraagstuk, maar ook (bedrijfs) gezondheidszorg-vraagstukken zoals psycho-sociale(werk)druk, stress, obesitas, ouderen- en gehandicaptenzorg) zijn aan de orde van de dag.

Relevante vragen bij het thema

  • Vragen die aansluiten bij het thema van deze studiereis zijn bijvoorbeeld:
  • Kunnen deze verschillende stadia van (bedrijfs)gezondheidszorg naast elkaar bestaan?
  • Zien we overlappende of mengvormen ontstaan of nieuwe modellen?
  • Kunnen onze Chinese collega’s leren van ons en wij van hen?
  • Hebben wij misschien last van de wet van de remmende voorsprong?
  • Hoe staat het met beroepsziekten?
  • Levert de enorme verstedelijking in China nieuwe uitdagingen op voor de gezondheid van de werkende mens c.q. de bedrijfsgezondheid?
  • Hebben ze daar al oplossingen voor gevonden?
  • Kunnen we daar wat van leren voor onze toekomstige (verstedelijkte) ontwikkeling

Een combinatie van theoretische inzichten en real life experiences

We reizen van Zuid naar Noord. Van Hongkong naar Shanghai, via Pingyao naar Beijing. De reis combineert theoretische inzichten met ‘real life experiences’. Zo kunnen we colleges volgen op de Beijing en Fudan Universiteit en brengen we bezoeken aan fabrieken, ziekenhuizen en dienstverlenende organisaties. We spreken met zowel ‘lokaal’ als ‘internationaal’ management. We leggen contact met de lokale bedrijfsgezondheidszorg professionals. Naast arbeidsorganisaties zullen wij een informatief bezoek brengen aan het Consulaat Generaal der Nederlanden en participeren in sport-/bewegingsactiviteiten en cultuur.

Interdisciplinaire reisbegeleiding

De begeleiding van de reis is in handen van Hans Recourt, Philip Wagner en Durk Piet de Vries. Alumnus drs. Hans Recourt, bedrijfsarts en verbonden aan de Bedrijfsartsengroep, heeft vanuit zijn deeltijd studie bedrijfskunde al eens kennisgemaakt met China.

6. Foto Hans Recourt behorend bij BAG op de website

drs. Hans Recourt

“China is het land dat steeds meer voorop loopt op tal van gebieden. De snelle ontwikkeling aldaar heeft invloed op onze ontwikkeling hier. En dat voor alle bedrijfstakken, niet alleen de maakindustrie. Wil je een indruk krijgen hoe China zich ontwikkelt en wat dat betekent voor de gezondheidszorg én de bedrijfsgezondheidszorg daar? En welke impact dat zou kunnen hebben op onze toekomstige (bedrijfs)gezondheidszorg , ga dan mee op onze studiereis naar China! Onze doelgroep gaat verder dan bedrijfsartsen: ook verzekeringsartsen en medisch adviseurs zijn welkom. We verwachten 20 accreditatiepunten te krijgen, dus het is voor iedere BIG-geregistreerde arts een interessant project.”

Prof. drs. Philip Wagner is hoogleraar global economy & governance, ondernemer en meervoudig commissaris. Hij is in verschillende rollen meer dan 50 keer in China geweest en heeft het voortouw in de programmering.

Philip

prof. drs. Philip Wagner

“In deze studiereis gaan je gedachten in een ‘accelerator’. Verder denken over Azië, Nederland, je professie en jezelf.”

Durk Piet de Vries is sociaal geograaf en volgde een postacademische opleiding organisatiekunde. Heeft een voorliefde voor persoonlijke groei, mens- en organisatieontwikkeling. Hij maakte eerder een studiereis naar China en heeft het voortouw in de organisatie en coördinatie.

Wilt u deelnemen? Meld u dan snel aan!

Bent u benieuwd naar de Chinese gezondheidszorg en hoe we van elkaar kunnen leren? De Bedrijfsartsengroep en AOG School of Management nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze unieke studiereis naar China van zondag 10 mei tot en met dinsdag 19 mei 2015. In deze 10 dagen is er alle gelegenheid voor het ontstaan van inspiratie, nieuwe inzichten en een visie op de toekomst.

Voor meer informatie, documentatie en aanmelding kunt u zich wenden tot Annemiek de With van de Bedrijfsartsengroep, adewith@bedrijfsartsengroep.nl of via 088-2332330.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.