Innovatie is niet: meerennen met de hype

In gesprek met Ronnie Groenewold, Innovator, afdeling Business Development, Eigen Huis, Oud deelnemer aan de leergang Innovatie en Business Development

‘Eigen Huis wil een betrouwbare en deskundige partner zijn voor (toekomstige) huiseigenaren. Dat blijft ondanks alle veranderingen op de woningmarkt staan, maar hoe wij dat invullen, vernieuwt zich. We helpen bijvoorbeeld klanten stapsgewijs van grijs naar groen te gaan, we bieden informatie en hulp en ontwikkelen dienstverlening waar vraag en aanbod bij elkaar komen.’

Verdiepend en verbredend

‘De leergang Innovatie en Business Development heeft mijn expertise als innovator verder verdiept. De doordachte opzet heeft mij doorleefde kennis gebracht en mij tot expert gemaakt. Maar wat minstens zo belangrijk is: ik heb nu vakoverschrijdend inzicht, ik kijk veel breder dan ik vanuit mijn achtergrond als marketeer deed naar wat het vraagt om een nieuw product te ontwikkelen en succesvol in de markt te zetten. Daardoor ben ik nu een sterke gesprekspartner voor bijvoorbeeld de juristen en financieel deskundigen, die vanuit een ander perspectief naar innovatie kijken.’

Gericht en grondig

‘We zijn geneigd om met name vanuit abstracties, zoals visie en missie van een bedrijf, proposities voor nieuwe diensten te ontwikkelen. Ik heb geleerd om het aan te pakken vanuit alle bedrijfsperspectieven over innovatie. De Reframework-benadering is daarbij het veelomvattende, leidende model van de opleiding. Het helpt om alle verbanden te zien door vanuit een bepaald bedrijfsperspectief naar alle omliggende puzzelstukjes te kijken, de frictie op te sporen, om uiteindelijk de hele Reframework-puzzel naadloos te kunnen leggen. Deze aanpak vergroot de kans om voor organisaties succesvolle innovaties te ontwikkelen.’

De waarde van je netwerk

‘Edwin Kaats, die facilitator was bij de realisatie van de tweede Maasvlakte, ging in zijn college in op hoe belangrijk het is om besef te hebben van de waarde van je netwerk, de relaties met wie je je innovatie ontwikkelt. Geïnspireerd door zijn aanpak hebben we hem binnen Eigen Huis uitgenodigd een project te faciliteren. We pakken het nu anders aan: elke betrokken partij vertelt eerst wat zijn ambitie is, wat hij komt halen en brengen. Door dit “open kaart spelen” ontstaat vertrouwen, en de informatie die je hiermee aan het begin van het proces boven tafel krijgt geeft meer ontwikkelsnelheid verderop.’

Innovatie is niet: meerennen met de hype

‘De leergang biedt concrete handvatten waar je je energie bij innovatie op moet richten. In plaats van mee te lopen in de hypes, leer je eerst een heldere analyse te maken over waar de breukvlakken liggen in de markt waar jij je op richt: de ontwikkelingen die sociale, ecologische en technologische veranderingen in zich verenigen. Daar zitten de mogelijkheden om echt vernieuwing te brengen met je eigen organisatie. Chatbots bijvoorbeeld kunnen de leden van Eigen Huis 24/7 dienstverlening bieden, de medewerkers de ruimte geven om hun expertise te gebruiken bij het beantwoorden van de complexere vragen van leden en de kosten van de dienstverlening verlagen. Voor veel organisaties geldt: de omgeving verandert snel, vernieuw je niet tijdig, dan zet je jezelf opeen achterstand die moeilijk meer in te halen is.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.