We hoeven u niet te leren besturen. U heeft behoefte aan inzicht in wat voor u als bestuurlijk leider bepalend is voor uw bestuurlijke keuzes. Wat bepaalt de kwaliteit van uw leiderschap? Hoe kunt u de essentiële ingrediënten van uw leiderschap vertalen naar de bestuurlijke context en daar vanuit eigenheid iets aan toevoegen? Om uitgebreid kennis te maken met de organisatie, opzet en inhoud van de academische leergang Bestuurlijk Leiderschap, nodigen wij u van harte uit om het proefcollege te bezoeken.

Tijdens deze bijeenkomst geeft kerndocent drs. Philip Wagner een toelichting op de inhoud en opzet van de leergang. Tevens is een oud-deelnemer aanwezig om zijn ervaringen met de leergang met u te delen.

Waar en wanneer

Datum:  Donderdag 19 september
Tijd:        van 09.45 tot 12.45 uur
Locatie:  Den Dolder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Hellinga studieadviseur van de opleiding via 088 556 10 57 of hellinga@aog.nl.