Het besturen van onderwijsorganisaties is een veeleisende en uitdagende professie met veel verantwoordelijkheden. Hoe laveert u in de waan van de dag tussen meer doen met minder, het vormgeven aan een lerende organisatie en het realiseren van een duurzaam strategisch plan? De academische leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur biedt grip op het omgaan met de complexe vraagstukken in uw praktijk. Om uitgebreid kennis te maken met de organisatie, opzet en inhoud van de leergang, nodigen wij u van harte uit om het proefcollege te bezoeken op donderdag 12 september 2019.

Waar en wanneer

Datum:   donderdag 12 september 2019
Tijd:       van 10.00 tot 13.00 uur
Locatie: De Sparrenhorst, Nunspeet

Tijdens de bijeenkomst geeft de kerndocent een toelichting op de inhoud en opzet van de leergang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met studieadviseur Ronald Hellinga via telefoonnummer 088 556 10 57 of per e-mail hellinga@aog.nl.