Eerste examens nieuwe opleiding Digitaal Leiderschap

Business Developer opleidingen

Ian Muller, Business Developer opleidingen AOG School of Management

De digitale innovatiesnelheid is de afgelopen 30 jaar bepaald door de Wet van Moore (per twee jaar een verdubbeling van het aantal transistors in microchips). Vergelijkbare wetten voor digitale opslagcapaciteit en digitale bandbreedte zijn daar bij gekomen.

Volgens prof. Dirk Helbing, een van de drijvende krachten achter het Europese FuturICT-project, is geen enkel land goed voorbereid op de digitale ‘gouden eeuw’ die in het verschiet ligt. “We hebben een Apollo-achtig programma en een NASA-achtige organisatie voor ICT nodig met de missie om de instituties en informatie-infrastructuren te ontwikkelen voor de opkomende digitale samenleving.”

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben tot dusver slechts met mate ingespeeld op de kansen en mogelijkheden die de digitale revolutie biedt. De belangrijkste reden daarvoor is de veelheid aan ontwikkelingen en het multidisciplinaire inzicht dat nodig is om een overkoepelende visie te ontwikkelen.

Met de opleiding Digitaal Leiderschap heeft Van Dijk daar verandering in gebracht. Het programma heeft de vakoverstijgende insteek die nodig is. Wetenschappers en praktijkspecialisten uit vele disciplines werden samengebracht. Het resultaat: een traject op academische grondslag van ruim negen maanden, waarbij de deelnemers werden uitgedaagd verder te denken dan hun eigen vakgebied en branche.

Twee voorbeelden van de visie die dat opleverde.

1. Gegevenseigenaarschap bij de Belastingdienst Toeslagen

2. Personal data bij de Rabobank

Bij de Belastingdienst Toeslagen signaleerde Anton Griffioen de roep vanuit de maatschappij om meer autonomie over de eigen gegevens en behoud van meer privacy. In zijn visiedocument onderzocht  hij de toegevoegde waarde  van een digitale kluis op met  het Nederlandse QIY-concept als casus. Daarbij wordt de regie over dataverzamelingen van gecertificeerde aanbieders bij de burgers zelf belegd. Een belangrijk effect van dit systeem is dat burgers leidend worden  in de keten. Hierdoor verandert de interactie en communicatie tussen de deelnemende dienstverleners en de betrokken particulieren. De Belastingdienst Toeslagen moet de besturing van het eigen proces in dat geval heroverwegen.

Rabobank wil volgens Pascal Herijgers als coöperatie onderscheid maken door de combinatie van virtualiseren, adviseren en participeren. De bank wil als betrokken partner van nabij een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van de samenleving. Rabobank kan daarbij de rol van Personal Data Agent op zich nemen en op die wijze haar klanten ontzorgen en beschermen tegen allerlei onheil van buitenaf aangaande hun  persoonlijke gegevens. Zo acteert de bank als een proactieve tussenpersoon die voor de klant gedoe wegneemt en economische waarde levert.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop deelnemers aan Digitaal Leiderschap het theoretische instrumentarium op concrete wijze binnen hun eigen organisatie hebben omgezet in een praktisch gericht handelingsplan.

Hoe brengt u zelf uw organisatie een stap verder in de richting van het digitale tijdperk? Onder leiding van Jan van Dijk en Marco Derksen (oprichter Marketingfacts) kent de opleiding Digitaal Leiderschap in het najaar een nieuwe start. Wanneer u als directeuren, managers of professionals mede verantwoordelijkheid draagt voor de digitale koers binnen uw organisatie, komt u in aanmerking voor deelname aan deze opleiding.

Dit bericht is een bijdrage van Ian Muller. Ian Muller is Business Developer opleidingen bij AOG School of Management en vanuit die rol verantwoordelijk voor de opleiding Digitaal Leiderschap.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.