‘Digitalisering zorgt voor grote strategische uitdagingen’

prof. dr. Jan van Dijk, kerndocent Digitaal Leiderschap

prof. dr. Jan van Dijk, kerndocent Digitaal Leiderschap

Managers en professionals in het bedrijfsleven of bij de overheid worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van informatie- en communicatietechnologie. Deze gevolgen hebben niet enkel een technisch karakter. Ze zijn verweven met ontwikkelingen in de samenleving en in concepten van organisaties. prof. dr. Jan van Dijk, kerndocent van Digitaal Leiderschap, verhaalt over deze elkaar versterkende trends. 

‘De maatschappij groeit in de richting van een netwerksamenleving.  Organisaties moeten zich daarom op een andere manier tot hun klanten verhouden, omdat deze zich door toedoen van techniek en sociale veranderingen ook anders tot organisaties verhouden. Dit heeft tot gevolg dat overheden en bedrijven hun organisatiemodel graag zouden willen veranderen richting een netwerkorganisatie. Maar dat is geen eenvoudige weg, want de huidige structuur staat soms al tientallen jaren fier overeind. In deze leergang denken we verder over deze transities, waarbij digitalisering niet alleen zorgt voor een nóg snellere opeenstapeling van veranderingen, maar ook kansen.’

 

Disruptie en klantdialoog
Door maatschappelijke veranderingen wordt het verander- en innovatievermogen van organisaties danig op de proef gesteld. Digitalisering is verschoven van een ondersteunende en procesmatige rol naar een value driver van strategische vernieuwing. Denk aan de disruptieve kracht van bijvoorbeeld bol.com in de richting van de boekenbranche. ‘Om dit te voorkomen is wendbaarheid geboden, maar veel organisaties zijn te stug om de koers te kunnen aanpassen. Omdat dit voor grote strategische vraagstukken zorgt, komt in de leergang een breed scala aan onderwerpen voorbij. Denk aan digitaal in relatie tot strategie, nieuwe vormen van werken en samenwerken, co-creatie, burgerparticipatie, klantdialoog, sociale media, de netwerkeconomie, digitale marketing, persoonlijk leiderschap, organisatieverandering en innovatie. Maar vooral: de samenhang tussen al deze facetten. Want wie slechts kennis neemt van één van deze zaken, kan de transitie niet succesvol maken.’

 


Sociaal kapitaal
Leiderschap. Een kerncompetentie voor netwerkorganisaties, stelt Van Dijk. ‘ De leider van de toekomst kan zich niet langer beperken tot het aansturen van de eigen organisatie. De leider die zijn eigen ’toko’ en korte termijn belangen angstvallig beschermt omdat hij of zij overal een bedreiging ziet, is niet meer van deze tijd. Een open en zeer goed geïnformeerde opstelling en het vermogen zeer diverse individuen en groepen bijeen te brengen en te laten samenwerken is een noodzaak geworden. Kennis delen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en ondernemerschap worden belangrijker dan ooit. En ook daar kan de techniek weer een mooie rol in spelen.’

 


Zie ook de leergangpagina van Digitaal Leiderschap op onze site

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.