‘Crisis kans om duurzame denkomslag te maken’

 

Jan Jonker, docent in onder meer Verandermanagement

Jan Jonker, docent in onder meer Verandermanagement

Bent u in staat een denkomslag te maken? Echt radicaal anders te gaan denken? Bijvoorbeeld door het concept ‘geld’ los te laten. Of door wortels uit te ruilen tegen tijd of energie. Of doet u dat al in een of andere vorm? Heeft u een mooi innovatief project opgezet dat soms mensen in uw omgeving nog niet helemaal ‘vatten’? Want als dat laatste het geval is, past u prima in het profiel van een pionier op het gebied van Duurzaam Ondernemen 3.0.

De huidige crisis biedt een geweldige, maar ook uitdagende kans om de economie anders te gaan inrichten. In het recent verschenen boek ‘Werken aan de WEconomy’ (Kluwer, 2013) heeft een groep mensen met heel verschillende achtergronden vanuit de praktijk beschreven hoe zij zo’n nieuwe economie proberen vorm te geven.

 

WEconomy
Dag in dag uit en in hun werk, hun school of thuis. Rode draad in het boek is om een transitie te maken van een Iconomy naar WEconomy. Kern van die WEconomy is een andere vorm van waarde creëren en van waarde delen. Wat dan ontstaat is een ‘sharing’ of collaborative’ economie, gebaseerd op peer tot peer transacties. De belangrijkste boodschap van het boek is om een radicale denkomslag te maken en daaraan vorm te geven. Meervoudige waardcreatie is daarbij het sleutelwoord.

Nieuwe Business Modellen
Wat het boek laat zien is dat de opkomst van een andere economie op heel veel plaatsen in onze samenleving zichtbaar wordt. Dat mensen niet meer wachten op richtlijnen uit ‘Den Haag’, maar gewoon zelf aan de slag gaan met zorgflorijnen, een broodfonds, een beebox of een anders-dan-anders betaald filmfestival. Dat andere denken vraagt wel om het vormgeven van  nieuwe business modellen (NBM). Business modellen die het mogelijk maken meer dan alleen op basis van geld transacties te realiseren. Die het mogelijk maken om in transacties te werken met waarden als energie, voeding, tijd, aandacht of zorg.

Anders organiseren
Hoe kunnen we anders gaan organiseren? Hoe moet dat? Er zijn al mensen die zo’n denkomslag hebben gemaakt. Een paar voorbeelden ter inspiratie. Op basis van het opkomende crowdfunding: niet een bank, maar een netwerk van burgers financiert een bedrijf. De onderneming krijgt daardoor een groep trouwe klanten – of mensen die het bedrijf iets gunnen – en de investeerder ziet dat er met zijn geld iets zinnigs gebeurt.
Mensen die met elkaar een coöperatie oprichten om gezamenlijk duurzame energie op te wekken of buurtzorg te organiseren. Een stad die haar braakliggende gronden wil gaan benutten voor stadlandbouw en zo de basis legt voor een Gemeentelijk Business Model.

Doe mee!
Misschien bent u zelf de uitdaging naar anders organiseren al aangegaan. Bent u trots op de denkomslag die u (of een bedrijf dat u kent) heeft gemaakt. Wij dagen u uit. En nodigen u uit! U kunt zich aanmelden om mee te doen via de website: www.nieuwebusinessmodellen.info

Twitter
Maar er kan meer. Wij dagen u uit om een Tweet te versturen waarin u mensen oproept mee te doen met het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen. Natuurlijk verwijzen naar de website. Dan kan door deze afkorting te gebruiken: bit.ly/ZwbFJf. Gebruik daarnaast tenminste de hashtag #WEconomy   

Win een boek
Stuur uw Tweet met email-gegevens op naar officejonker@fm.ru.nl. U kunt inzenden tot 15 april 2013. Onder de inzenders worden vijf exemplaren van het boek ‘Werken aan de Weconomy’ verloot. Doet U mee?

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.