Connected Health

Cid Berger Programma directeur iLentis Alumnus van o.a. de Leergang Business Development & Innovatie

Cid Berger (@CidBerger)
Programma directeur iLentis

Met de geprognosticeerde toename van zorgvraag zijn er in de nabije toekomst, bij ongewijzigd beleid, simpelweg onvoldoende mensen beschikbaar om de benodigde zorg te verlenen. In vrijwel alle sectoren heeft technologie gezorgd voor toename in arbeidsproductiviteit in de afgelopen decennia. In de zorg is dat achtergebleven en kennen we nog steeds ‘veel handen aan het bed’. eHealth heeft de potentie om zowel verbeteringen in kwaliteit, toegankelijkheid als doelmatigheid van zorg te realiseren en kan in mijn overtuiging dan ook als hefboom en katalysator fungeren om de benodigde trendbreuk mogelijk te maken.

 

Gezondheid 2.0
Nederland is een waar ‘dot.com’ heaven. We lopen voorop wat internetgebruik betreft en zijn zeer actief op sociale media. Daarnaast blijkt dat inmiddels ‘Dr. Google’ als eerste wordt geraadpleegd en ook onder ouderen actief naar gezondheidsinformatie op het internet wordt gezocht. Grote groepen chronische patiënten vinden elkaar op lotgenotensites en delen informatie en ervaringen. De digitalisering van de samenleving is een feit; ‘digitaal is normaal’. Ik geloof dan ook dat de ontwikkeling van Gezondheid 2.0 door zal zetten en dat de emancipatie van de patiënt mede versterkt zal worden door de kracht van sociale media die zich op andere vlakken al zo bewezen heeft. Gezondheid 2.0 is een ontwikkeling waar we als Lentis bij aan willen maar dus ook bij aan moeten sluiten om ‘de boot’ simpelweg niet te missen.

 

Service design
Floris Hurts stelt in ‘De Onmisbaarheidsfactor’ dat het interactieproces de basis is voor vernieuwing van het serviceconcept (Hurts, 2006). Dit wordt nog eens bevestigd in een zeer relevante publicatie van Stickdorn e.q. over innovatie en ontwerp van diensten.

 

Stickdorn e.a. omschrijven in ‘This is service design thinking’ de volgende vijf principes van service design:

 

1. User-centred: services should be experienced through the customer’s eyes;
2. Co-creative: all stakeholders should be included in the service design process;
3. Sequencing: the service should be visualised as a sequence of interrelated actions;
4. Evidencing: intangible services should be visualised in terms of physical artefacts;
5. Holistic: the entire environment of a service should be considered

 

eHealth is geen technologische maar een service revolutie. Als zorgverlener zijn we bovenal dienstverlener. Een belangrijk kenmerk van dienstverlening is dat de meerwaarde ervan in interactie met de klant tot stand komt. Innovatie van dienstverlening kan dan dus ook niet zonder interactie met diezelfde klant.

 

Dit bericht is een bijdrage van Cid Berger. Cid Berger is alumnus van AOG School of Management zijn laatst gevolgde leergang, waar het onderzoek Connected Health aan gerelateerd is, was Business Development & Innovatie

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.