Business Development en Innovatie: van wens naar noodzaak

ir. Roald Vandepoel

ir. Roald Vandepoel, docent en casusbegeleider Business Development en Innovatie

Hoe zorgen duurzaam succesvolle bedrijven voor continue ontwikkeling en hoe tonen ze zich flexibel in een veranderende organisatiecontext? Een afwachtende houding vergroot het risico om een speelbal te worden van concurrerende organisaties. Roald Vandepoel, docent en casusbegeleider bij de opleiding Business Development en Innovatie, schreef hierover een blog.

Toen de dealers van het bekende automerk X vorige week wakker werden, waren zij nog vol van goede moed en inspiratie; die eerste dag van de hernieuwde AutoRai zou het begin inluiden van de weg terug naar die goede oude commerciële tijd!

Helaas werden zij wreed in hun droom verstoord door de woorden die een woordvoerder van een bekende Lease Maatschappij uitsprak. Die kondigde namelijk een geweldige doorbraak in de markt aan. Vanaf die dag konden consumenten bij de Grootste Grutter van dit land hun compleet nieuwe auto, van dat bekende automerk X, bij het filiaal op de hoek bestellen met een uniek Private Lease contract. Voor vaste en bovendien lage maandelijkse kosten en Inclusief alles, zoals reparatie en onderhoud, verzekering ,etc etc. Een doorbraak voor de Private Lease en een zegen voor de consument, want nu kon men een nieuwe auto gaan rijden tegen lagere kosten en zonder verrassingen. Hulde aan deze 2 innovatieve ondernemingen! Een auto kopen bij de supermarkt, hoe makkelijk kan het zijn!

De dealers waren niet gekend in dit prachtige initiatief en stonden buitenspel. De normaliter zo prominente machtspositie t.o.v. de eindklant was opgegaan in rook door deze nieuwe propositie van de Lease Maatschappij en de Grutter. Hun plaats in de waardeketen was ingenomen door outsiders, die als nieuwe intreders weliswaar geen groot verstand van auto’s hebben, maar juist wel inspelen op de behoefte van de eindklant. En met hun kennis van financiering, contractvorming, de goede naam en grote toegankelijkheid voor de eindconsument springen zij in het gat dat de traditionele partijen lieten liggen.

Gevraagd naar hun mening over dit initiatief kon de woordvoerder van de Dealers niet anders dan beamen dat zij blij waren met de aandacht voor hun merk. Maar dat hij het ook wel zorgelijk vond dat zij hiermee ogenschijnlijk teruggedrongen waren naar de achterhoede van de waardeketen; uitvoerend werk (onderhoud en reparatie) onder condities die door anderen gedicteerd zijn.

Wat was er gebeurd?

Blijkbaar hebben de dealers onvoldoende ingespeeld op de veranderingen en behoeften in de markt en hebben zo onbedoeld de ruimte gegeven aan anderen die dat wel deden. Door geen oog te hebben voor ontwikkelingen in technologie, of klanten of omgeving zijn ze ingehaald door anderen die, net als in dit geval, soms uit een geheel andere rol of positie in de markt komen. Onverwachte toetreders!

Door te talmen met het innoveren van de eigen business of afwijzend te zijn in het ontwikkelen van nieuwe waardeproposities voor haar klanten, geven zij anderen de gelegenheid om dat juist wel te doen. Het denken vanuit en beschermen van bestaande rollen in de waardeketen is niet langer afdoende. Als een organisatie niet vernieuwt noch oog heeft voor veranderingen in haar omgeving wordt zij een speelbal van anderen.

Hoe zorgen duurzaam succesvolle bedrijven er voor dat zij zich steeds doorontwikkelen en aanpassen aan de veranderingen in de tijd? In ieder geval door te blijven innoveren en de bestaande organisatie als waardebasis te herkennen waarop nieuwe waardeproposities een stevig fundament kunnen krijgen. De leergang Business Development en Innovatie stimuleert haar deelnemers om te kijken naar “Beyond Tomorrow”. Welke klanten en behoeften leven er in de markt van overmorgen, hoe kan ik daar als organisatie op inspelen en welke proposities zijn te ontwikkelen die echt nieuwe waarde voor die afnemers genereert?

Met het verwerven van nieuwe kennis van business concepten op macro-, meso- en ook micro niveau worden de deelnemers meegenomen in het ambacht van Business Innovation. De modellen en inzichten die tijdens de leergang getoond worden geven de deelnemers alle bagage om ook de eigen organisatie te onderwerpen aan de belangrijke zoektocht naar vernieuwing. Aan de hand van de concrete groepscase, die gedurende de zeven modules meeloopt met de theorie, ervaren de deelnemers eigenhandig het wow-gevoel dat past bij het herdefiniëren van een business en als zij voor een bestaande organisatie een compleet nieuw ‘window-of-opportunities’ hebben gevonden. Om zo te transformeren naar een gedreven en kundige business innovator.

Verder denken over Business Development en Innovatie?

Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u verder denken met Roald Vandepoel? Kom dan 27 mei aanstaande naar de informatiebijeenkomst van de leergang Business Development en Innovatie. Neem voor aanmelding en een vrijblijvend studieadviesgesprek contact op met Rudmer Heij (088 556 10 51, heij@aog.nl).

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.