Alles wat je wil weten over waarden komt terug in dit boek: Meta-Ethiek van Wouter Kalf

Hoe kun je gestructureerd nadenken over je eigen morele waarden? Wat is een goed gesprek over ethiek? En bestaat er zoiets als een moreel expert? Wouter Kalf, kerndocent van Visie op de Toekomst, bespreekt verschillende antwoorden op deze en andere vragen in zijn nieuwe boek Meta-Ethiek: methode, theorieën, ontwikkelingen. Interessant feitje: het is het eerste boek binnen dit vakgebied dat is geschreven in het Nederlands.

Het boek bestaat uit drie delen, een hoop vragen en verhelderende antwoorden. Het eerste deel gaat in op de methode van de meta-ethiek. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar eigenlijk is de vraag: hoe kun je nadenken over de ethiek zelf? We praten vaak genoeg over waarden als eerlijkheid, gelijkheid etc. Maar wat is een waarde?

Waarden onderzoeken

Deel 2 van het boek bespreekt verschillende manieren om waarden te onderzoeken. Waarden als rationele overtuigingen, als dingen in de wereld, als afspraak tussen mensen, en nog veel meer. Wat kun je daaruit opmaken over de objectiviteit van de ethiek? Is een waarde alleen maar iets in je hoofd, een soort eigen mening? Of ligt het juist buiten jezelf; vergelijkbaar met wetten, die ook niet alleen in je eigen hoofd bestaan?

Implicaties voor ons dagelijks leven

Het laatste deel van het boek kijkt naar de implicaties van de meta-ethiek voor ons dagelijks leven. Kun je bijvoorbeeld een expert in de ethiek zijn? En geeft de meta-ethiek ons handvatten om het klimaatprobleem op te lossen?

Goed en fout

Wat niet in het boek staat, maar wat wij toch graag willen weten: waarom heeft Wouter dit boek geschreven? ‘Ik hoop dat mensen er ideeën en argumenten uit oppikken die hun eigen denken over goed en fout aanscherpen. Want ik geloof dat scherper en preciezer denken over waarden bijdraagt aan een betere wereld.’

 

Wil jij systematisch mogelijke toekomsten verkennen?

Stilstaan bij vragen als wat we doen met alle kennis, hoe gaan mensen en organisaties er mee om en wat vinden we als maatschappij wel en niet verantwoord? Je bent op zoek naar andere invalshoeken om niet alleen te bedenken wat er kan gebeuren, maar ook om te bepalen hoe jij je tot alle vooruitgang wilt verhouden en je visie te vormen over ‘wat willen we dat er gebeurt’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.