Het begon allemaal met de verwondering

Ronnie Groenewold

Ronnie Groenewold, alumnus van de Master Strategy & Leadership.

De Cum Laude Award van AOG School of Management van dit jaar wordt uitgereikt aan Ronnie Groenewold, innovator bij de Vereniging Eigen Huis. Na het succesvol doorlopen van de leergangen Strategisch Merkmanagement, Innovatie en Business Development en Strategisch Leiderschap voltooide hij onlangs de master Strategy & Leadership. Dat deed hij met een uitstekende thesis over hoe het gedrag van huiseigenaren kan worden beïnvloed wat betreft verduurzaming van hun woning met behulp van visuele, digitale technologie. Groenewold: “Het begon allemaal met de verwondering bij mij thuis.”

Als innovator bij de Vereniging Eigen Huis heeft Groenewold dagelijks te maken met de vraag hoe huiseigenaren kunnen worden geholpen om hun woning te verduurzamen. De directe aanleiding voor dit onderwerp was de verwondering over zijn eigen gedrag. “Ik heb altijd gedacht dat ik best wel groen bezig was. Ik rijd elektrisch, ons huis is van het gas af en ik denk veel na over hoe je je leven groener kunt inrichten. Vorig zomer hoorde ik op de radio hoe Boyan Slat vertrok uit een haven om al het plastic uit de oceanen te halen. Daarna liep ik naar mijn containers en gooide het groene afval in de ene container en het plastic zakje uit het afvalbakje in de andere. En opeens besefte dat ik net een onafbreekbaar plastic zakje had gebruikt alleen om dat afvalbakje schoon te houden. Het drong tot mij door dat groen denken nog niet betekent dat je groen doet.”

Vijftig jaar wetenschappelijke gedragstheorieën

Dat besef werd het startpunt van zijn thesis. Hij wilde onderzoeken hoe organisaties met een ideële doelstelling huishoudens kunnen beïnvloeden om hun energieconsumptie te verduurzamen. “Eerst heb ik me door vijftig jaar wetenschappelijke gedragstheorieën gericht op milieubewust handelen geploegd. Ik las dat nudging een effectieve manier kan zijn om zonder financiële of regulerende prikkels milieubewust gedrag te beïnvloeden. Je geeft mensen dan kleine duwtjes in de juiste richting. Bijvoorbeeld door te laten zien wat de belangrijkste voordelen zijn van bepaalde ingrepen in je huis. Of door mensen stapsgewijs te wijzen op wat andere huiseigenaren in dezelfde woonsituatie al hebben gedaan. In de wetenschap noemen ze dit framen of feedback. Er is echter een voortdurende discussie in de wetenschap over deze twee principes. Ideële organisaties willen mensen zo betrouwbaar en volledig mogelijk informeren. Het is maar de vraag of beleidsmakers van deze organisaties zelf weten wat juist is. Hoe selecteer je de juiste informatie? Hoe bepaal je welke voordelen wel of niet belangrijk zijn? Wat communiceer je als eerste of als laatste? Kortom: hoe maak je complexe informatie eenvoudig zonder dat je onvolledig bent?”

Iets toevoegen aan al die academische kennis

Ronnie besefte dat hij na de wetenschappelijke verkenning met lege handen stond. “Ik heb toen veel gehad aan een metafoor die Philip Wagner ons aan de hand deed. Je dompelt je onder in al die kennis en je worstelt je erdoorheen en dan kom je bovendrijven. Dan laat je de kennis achter je en kijk je op het luchtledige, in het niets. Alleen door verder te denken kun je naast de bestaande academische kennis nog iets waardevols toevoegen. Vanuit deze ervaring vroeg ik me af hoe ik de complexiteit eenvoudiger kon maken zonder informatie te verliezen.”

Inzoomen op je digitale huis

Dankzij zijn ervaring met design thinking en digitalisering ontstond het idee om complexiteit gelaagd en visueel aantrekkelijk vorm te geven met behulp van een digital twin. “Dat heb ik visuele granulatie genoemd. Je zoomt in op een digitale kopie van je huis en dan pas je allerlei duurzaamheidsmaatregelen toe, inclusief kosten- en opbrengstenscenario’s. Als je uitzoomt op de straat, stad of wijk zie je wat de meest toegepaste oplossingen zijn van andere huiseigenaren met dezelfde woningen. Ik heb vervolgens onderzocht wat deze digitale visuele technologie met huiseigenaren doet. Aangezien er nog weinig informatie over dit onderwerp bestaat, heb ik gekozen voor een exploratief onderzoek, inclusief twee groepsinterviews met huiseigenaren en een expertonderzoek. Uiteindelijk heb ik het conceptuele model getoetst aan de theorie en dat heeft nieuwe kennis opgeleverd.”

Spelen met hun eigen huis

Groenewold ontdekte dat mensen het heel leuk vinden om met behulp van een digitale kopie van hun huis uit te zoeken welke maatregelen ze zelf kunnen nemen. “Mensen spelen met hun eigen huis en doen inspiratie op bij huizen in de buurt die al zijn aangepakt. Door die kleine digitale duwtjes komt het onderwerp dichterbij, waardoor hun houding ten opzichte van verduurzamen verbetert. Ze willen graag in het echt met hun huis aan de slag gaan, omdat ze voor hun digitale huis al vele keuzes hebben gemaakt. Uiteindelijk lijken huiseigenaren meer grip op de complexe situatie te krijgen, omdat ze inzien op welke wijze zij hun huis kunnen verduurzamen.”

Inmiddels neemt Vereniging Eigen Huis deel aan een experiment van een consortium dat een aantal woonwijken met in totaal zo’n 10.0000 woningen op deze wijze wil digitaliseren. “De Rijksuniversiteit Groningen gaat dit experiment monitoren vanuit Europees onderzoek. Het is heel interessant om te gaan zien wat er nodig is om mensen grote beslissingen te laten nemen en op welke verantwoorde manier ze zich laten beïnvloeden.”

Honger naar meer kennis

Terugkijkend op het traject dat achter hem ligt, beseft Groenewold hoe waardevol het voor hem was om vanuit de verwondering op onderzoek uit te gaan. “Het was zo bijzonder om al die academische kennis tot je te nemen. Ik ben begonnen met het lezen van gedichtenbundels en filosofische stukken en geëindigd met nieuwe kennisvorming. Nu ik ben afgestudeerd besef ik dat hoe meer ik leer, hoe minder ik zeker weet. Er is een trigger in mij aangezet om door te gaan met het kleiner maken van de kloof tussen groen denken en groen doen. Mijn honger naar meer kennis over dit onderwerp is moeilijk te stillen. Daarom wil ik nog veel meer weten.”

Werk aan je academische blik en vorm je eigen visie met de Professional Master Strategy & Leadership. Download hier de brochure van de Professional Master Strategy & Leadership.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.