De samenleving maakt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een woelige indruk. De overheid wil dichtbij de burger staan en stimuleert burgers om zelf in actie te komen. ‘Participatie' en ‘zelfredzaamheid' zijn hot topics waarmee de overheid burgers en burgerinitiatieven zelf de ruimte wil laten pakken. Dit beleid sluit aan op het meritocratische idee dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun succes of falen. Maar het lukt niet iedereen om een betekenisvolle plek in te nemen.

Er is sprake van groter wordende sociaal-economische ongelijkheid dat bij groepen mensen leidt tot een gevoel van onthechting, cynisme en wantrouwen ten aanzien van de politiek en de publieke zaak. Hoe verhoudt zich dit tot een ‘laissez faire’ ingerichte maatschappij? En welk probleem wordt er eigenlijk opgelost met een zich terugtrekkende overheid? Hoe groot is de kloof tussen mensen die hun leven als succesvol project zien en zij die niet mee kunnen komen? Is deze kloof vanuit het perspectief van overheidsbeleid vooral een economisch probleem? Of gaat cultuur toch vooraf aan economie en politiek?

Overheid in transformatie

Laat u op 24 april aanstaande inspireren tijdens het jaarlijkse event ‘Overheid in Transformatie’ met dit jaar als thema: ‘De laissez faire democratie, de burger als beleidsinstrument’. Tijdens de bijeenkomst denken we samen met u als bestuurder, manager, leidinggevende of professional verder en discussiëren we over het spectrum van de doe-democratie.

Programma

  • 13.00 uur | Inloop en ontvangst
  • 13.30 uur | Welkomstwoord door Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde Economische Zaken namens de provincie Flevoland, en drs. Durk Piet de Vries, strategisch adviseur & programmamanager AOG School of Management
  • 13.45 uur | De burger onder de loep: perspectieven en recente ontwikkelingen – Prof. dr. Paul Dekker (Sociaal Cultureel Planbureau een hoogleraar Civil Society aan de universiteit van Tilburg) schetst een theoretisch en praktijkgericht kader over de wijze waarop burgers zich momenteel verhouden tot de overheid. Participatie en ‘meedoen’ lijkt het dominante mantra maar zitten burgers daar op te wachten? Wat zijn eigenlijk de percepties en wensen van burgers ten aanzien van de overheid?
  • 14.30 uur | Pauze
  • 15.00 uur | It's the culture, stupid! – Prof. dr. René Boomkens (Hoogleraar algemene cultuurwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam) pelt op filosofische wijze de moderne tijd af met prikkelende vragen en vanuit verrassende invalshoeken. Waar komt het gevoel dat mensen zich onthecht voelen vandaan en betreft het een specifieke groep mensen? En is er een kloof tussen burger en overheid of tussen burgers onderling? Wat heeft de perceptie van onszelf voor invloed op de plek die we innemen in maatschappelijk domein? En welke rol speelt de overheid daarin?
  • 15.50 uur | En wat nu…? – prof. dr. Heinrich Winter (Kerndocent Publieke Strategie en Leiderschap) zoekt de interactie met u op. Gezamenlijk komen we tot overdenkingen, noties en suggesties waarmee u als leider, bestuurder en professional in de publieke sector verder kunt.
  • 16.15 uur | Afsluiting door drs. Durk Piet de Vries en aansluitend borrel & napraten

Waar

Het Provinciehuis van Flevoland in Lelystad.

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 125,-. Meld u hier direct aan!