Het maatschappelijke domein is onrustig: mensen voelen zich onthecht en niet gehoord. ‘Participatie’ en ‘zelfredzaamheid’ zijn hot topics, maar het lukt niet iedereen om een betekenisvolle plek in te nemen. Is er inderdaad sprake van een maatschappelijke tweedeling? Welk probleem wordt er eigenlijk opgelost met ‘de laissez faire democratie’ en wat is de invloed van de problemen en veronderstelde oplossingen op de publieke taak die uw organisatie is gesteld?

Overheid in transformatie

Tijdens het jaarlijkse event ‘Overheid in Transformatie’ met dit jaar als thema: ‘De laissez faire democratie’ denken we graag samen met u verder en discussiëren we over het spectrum van de participatieve samenleving. Met dit event verrijkt u als bestuurder, manager, leidinggevende of professional in de (semi)overheid uw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Programma

 • 13.00 uur | Inloop en ontvangst
 • 13.30 uur | Welkomstwoord door Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde Economische Zaken namens de provincie Flevoland, en drs. Durk Piet de Vries, strategisch adviseur & programmamanager AOG School of Management
 • 13.45 uur | De burger onder de loep: perspectieven en recente ontwikkelingen – Prof. dr. Paul Dekker (Sociaal en Cultureel Planbureau een hoogleraar Civil Society aan de universiteit van Tilburg) schetst een theoretisch en praktijkgericht kader over de wijze waarop burgers zich momenteel verhouden tot de overheid. Participatie en ‘meedoen’ lijkt het dominante mantra maar zitten burgers daar op te wachten? Wat zijn eigenlijk de percepties en wensen van burgers ten aanzien van de overheid?
 • 14.30 uur | Pauze
 • 15.00 uur | It's the culture, stupid! – Prof. dr. René Boomkens (Hoogleraar algemene cultuurwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam) pelt op filosofische wijze de moderne tijd af met prikkelende vragen en vanuit verrassende invalshoeken. Waar komt het gevoel dat mensen zich onthecht voelen vandaan en betreft het een specifieke groep mensen? En is er een kloof tussen burger en overheid of tussen burgers onderling? Wat heeft de perceptie van onszelf voor invloed op de plek die we innemen in maatschappelijk domein? En welke rol speelt de overheid daarin?
 • 15.50 uur | En wat nu…? – prof. dr. Heinrich Winter (Kerndocent Publieke Strategie en Leiderschap) zoekt de interactie met u op. Gezamenlijk komen we tot overdenkingen, noties en suggesties waarmee u als leider, bestuurder en professional in de publieke sector verder kunt.
 • 16.15 uur | Afsluiting door drs. Durk Piet de Vries en aansluitend borrel & napraten

Vier redenen om u direct aan te melden

Na Overheid in transformatie:

 • heeft u vanuit een analytisch onderbouwd fundament meer zicht op hoe burgers zich verhouden tot de doe-democratie;
 • kunt u vanuit cultuurfilosofisch perspectief kijken naar de kloof tussen de mensen die in staat zijn van hun leven een succes te maken en de mensen die dat niet zelfstandig kunnen;
 • beschikt u over inzicht en visie met betrekking tot uw attitude en kwaliteiten als cultuurdrager en initiator van veranderingen binnen de organisatie;
 • bent u in staat buiten aangeleerde patronen te denken om vorm te geven aan de toekomstige positionering, structuur en cultuur van de eigen organisatie.

Waar en wanneer

Het Provinciehuis van Flevoland in Lelystad op dinsdag 24 april 2018.

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 125,-.

Speciaal voor groepen van vier of meer bezoekers, hanteren we een groepskorting. U betaalt slechts € 250 voor de complete groep. Meld uw groep per e-mail aan via drs. Janjaap Fleurke, fleurke@aog.nl.