“Ook organisatie heeft baat bij opleiding Meesterschap in Adviseren”

Adviseren opleiding oud-deelnemer Leonard de Roos

Leonard de Roos, oud-deelnemer Meesterschap in Adviseren

Leonard de Roos werkt bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Een paar jaar geleden wilde hij zich verder ontwikkelen op het gebied van adviseren. Daarvoor koos hij de leergang Meesterschap in Adviseren van AOG School of Management. In gesprekken met hem, zijn voormalige en zijn huidige leidinggevende blijkt dat die keus niet alleen goed uitviel voor hemzelf. Het team waarin hij werkte, zelfs de hele organisatie had profijt van zijn opleiding.

Leonard de Roos: “Mijn vragen werden beantwoord”

Een praktisch kader en verrassende inzichten. Die kreeg Leonard de Roos, O2C proces expert bij de Nederlandse Spoorwegen, tijdens de academische opleiding Meesterschap in Adviseren van AOG School of Management. Bijvoorbeeld over het type organisatie waarin hij werkt en welke dimensies de rol van interne adviseur heeft. “En dat vertrouwen, zeker voor een adviseur, van cruciaal belang is.”

“Vanuit het werk kreeg ik de toestemming een opleiding te volgen. Ik ben natuurlijk links en rechts gaan kijken, maar vond niks dat aan mijn verwachtingen voldeed. Tot ik de advertentie van AOG School of Management zag. Ik had toen een andere functie en zat in een werkgroep met andere vervoerders voor de ontwikkeling van een nieuw opbrengstverdelingsmodel. Ik moest NS intern advies geven over de verdeling van de spooropbrengsten. Dan zit je meteen met diverse vragen: hoe bouw je zo’n advies op? Hoe overtuig je het management?”

“Het opleidingsprogramma sprak me aan, vooral omdat het niet puur om advisering draait, maar breder wordt getrokken. Er zit ook een stuk verandermanagement in, en er wordt gesproken over co-creatie: hoe kom je gezamenlijk tot een mooi eindproduct? En het voordeel is dat je de opleiding kunt uitbreiden met modules en zo je master halen.”

Trekken, niet reizen

“Heel verrassend vond ik de analogie van de bodemecologie. Hierbij leerde ik dat organismen onzichtbaar in de grond de bodem omwoelen, waardoor planten uiteindelijk beter groeien. Zo kan een adviseur ervoor zorgen dat de organisatie geprikkeld raakt, waardoor een nieuwe balans ontstaat en de organisatie, net als de de natuur, gaat groeien.”

“Een van de praktische dingen die ik heb geleerd is het principe van trekken in plaats van reizen. Dat betekent dat je niet probeert via een strak schema tot een resultaat te komen, maar al doende, net zoals bij een trekvakantie. Toen ik een jaar later, ik had inmiddels deze nieuwe functie, in een project advies moest geven en dit idee als leidraad hanteerde, bleek dat mijn directeur dat helemaal niet zag zitten. Door de opleiding merkte ik dat hij in het gesprek hierover een ‘ouderrol’ aannam, maar ik koos een andere rol en liet me niet vastpinnen op een deadline en een bedrag. Dat was heel nuttig en leverde uiteindelijk een gewaardeerd projectresultaat op.”

“Het boek van André Wierdsma, Lerend organiseren en veranderen, was ook een eye-opener. Ik las over belerende organisaties en dacht meteen aan mijn eigen bedrijf. Inderdaad bleken spoormaatschappijen een voorbeeld van een belerende organisatie. Daardoor begreep ik beter hoe onze organisatie leert dan wel niet leert. Door te accepteren wat voor soort organisatie de NS is, kreeg ik de rust en de ruimte om mijn adviezen aan te passen.”

Meer vrijheid

“Als mijn advies vroeger niet werd opgevolgd, dacht ik dat dat advies dan wel niet goed zou zijn. Nu heb ik geleerd dat mijn advies niet gelijkstaat aan de uiteindelijke beslissing. De manager aan wie ik advies geef, doorgrondt misschien de materie niet helemaal, maar hij heeft wel andere feiten tot zijn beschikking. Met wat ik heb geleerd, kan ik beter inschatten hoe mijn advies kan uitpakken. Dat geeft mij meer vrijheid bij het uitbrengen ervan. En de manager krijgt van mij meer ruimte om de beslissing te nemen die hem goeddunkt. Al met al kan ik door de opleiding beter zien hoe het hoger management denkt en beslist. Het heeft me ook geholpen om meer te reflecteren op mijn eigen handelen.”

Erik Rischen: “Ook de organisatie heeft baat bij de opleiding”

Erik Rischen was manager Planning & Control bij NS toen Leonard de Roos hem benaderde met het verzoek zich verder te mogen ontwikkelen via een opleiding. Uiteindelijk werd het Meesterschap in Adviseren. “Het bleek een goede combinatie te zijn van theorie en praktijk en waardevol voor zowel Leonard als de NS.”

“Leonard kwam destijds met twee alternatieven, maar had een duidelijke voorkeur voor de opleiding van AOG School of Management. Zo’n opleiding kost veel tijd, energie en ook geld, dus we hebben er uitvoerig naar gekeken. Dit bleek het beste te passen bij zijn vraag om op academisch niveau vorm te geven aan zijn adviseurschap.”

“Tijdens het eerste gedeelte van zijn opleiding was ik nog Leonards manager en we spraken regelmatig over de opleiding die hij volgde. Ik merkte dat hij duidelijk stappen maakte en groeide als adviseur en als medewerker. Hij zat toen in een complexe situatie en moest afspraken maken en onderhandelen met anderen uit de openbaar-vervoerwereld. Door deze opleiding kon hij die rol effectiever invullen. Daarvan ben ik overtuigd.”

“Een uitvloeisel van de leergang was een omgevingsscan die hij destijds heeft uitgevoerd. Daarbij bracht hij alle stakeholders in kaart, de onderlinge relatie en de belangen die elke stakeholder heeft. Het geleerde was dus direct toepasbaar. Leonard kon beter inschatten wat in welke context het meest effectief was. Ik merkte het ook in de gesprekken die we voerden en aan de nieuwe ideeën waarmee hij kwam. Door de opleiding is gebleken dat de adviesrol hem duidelijk past. Hij heeft daarna niet voor niets een vervolgstap gezet in de advieswereld: hij heeft nu een andere baan binnen NS.”

Opgedane kennis delen met collega’s

“Leonard heeft zelf dus duidelijk baat gehad bij de opleiding, maar hij niet alleen; de organisatie profiteert daarvan mee. Hij kan zijn opdrachten beter vervullen en bepaalde werkvormen passen we nu toe in het overleg. Hij vindt het ook leuk om zijn opgedane kennis te delen met de collega’s, dus in die zin heeft het ook voor hen toegevoegde waarde. Hij heeft zelfs al een paar keer een minicollege gegeven.”

“Ik zou een dergelijke opleiding zeker aanraden aan een medewerker die erom vraagt en die gemotiveerd is zich op academisch niveau te ontwikkelen als adviseur. Je krijgt een goede theoretische basis die aangevuld wordt met praktische zaken.”

Henk van Lunenburg, manager Business & Change, NS: “De leergang werkt als een olievlek”

Voor manager Henk van Lunenburg was de komst van Leonard de Roos in zijn nieuwe team bijzonder. Bijzonder vanwege zijn verfrissende aanpak, die volgens Van Lunenburg een gevolg was van de leergang Meesterschap in Adviseren. “Zeker voor een groot bedrijf als NS is zijn aanpak bijzonder en ik merk dat die hier en daar wordt overgenomen. Zo’n leergang werkt dus als een olievlek.”

“Doordat we met een nieuw team binnen Finance begonnen, moesten er allerlei verbindingen worden gelegd. Het was bijzonder om te zien dat Leonard dat op een leuke en doortastende manier deed. Ook binnen het grote project waarin hij werkte, merkte je dat hij op een goede manier contacten legde met de stakeholders zonder het doel uit het oog te verliezen.”

“Je kunt in zo’n geval gemakkelijk beïnvloed worden, maar dat liet hij niet gebeuren. Leonard heeft de besluitvorming binnen dat toch wel complexe project op een hoger niveau gebracht en uiteindelijk is zijn advies ook overgenomen. Aan dat resultaat heeft de opleiding volgens mij zeker bijgedragen. De professionele ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt is ook te merken in zijn uitstraling. Hij wordt gezien als een senior medewerker.”

Praktische inzetbaarheid

“Het goede van de opleiding vind ik de praktische inzetbaarheid waarop de deelnemers getraind worden. Het niveau van de opleiding is zo breed, dat het geleerde goed is toe te passen binnen Finance en zelfs binnen de hele NS organisatie. Doordat Leonard graag kennis overdraagt aan collega’s, gebeurt dat ook daadwerkelijk.”

“Leonard heeft ook een andere manier van samenwerken gekozen. Voor dat project koos hij zelf de mensen, mensen die in het team en bij elkaar pasten. Samen hebben ze bepaald welk doel ze wilden bereiken; zonder detailplanning. Want met zo’n gedetailleerd uitgestippeld traject kun je achteraf alleen maar rapporteren wat er niet is gelukt.”

“Nu het project zo goed als afgerond is, is er binnen de organisatie veel vraag naar de inzet van Leonard. Dat zegt genoeg over de opleiding, lijkt me.”

 

Wat is de meerwaarde van de leergang Meesterschap in Adviseren voor de organisatie? Die vraag kregen wij regelmatig van geïnteresseerden. Wie kan die vraag beter beantwoorden dan iemand die de leergang succesvol heeft doorlopen? In dit interview blikken oud-deelnemer Leonard de Roos, zijn voormalig manager Erik Rischen en huidige manager Henk van Lunenburg terug op Leonard zijn deelname aan de leergang en wat dat heeft betekend voor de organisatie. Wilt u meer weten over de leergang Meesterschap in Adviseren? Download de brochure of neem contact op met studieadviseur Wenda Stoffel via telefoonnummer 088 556 10 58 of per e-mail stoffel@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.